Suministros - 254972-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Jawornik Polski: Calderas para calefacción central

2018/S 112-254972

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 104-236961)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Jawornik Polski
Jawornik Polski 30
Jawornik Polski
37-232
Polonia
Persona de contacto: Marta Smaroń
Teléfono: +48 166514014
Correo electrónico: przetargi@jawornikpolski.itl.pl
Fax: +48 166514055
Código NUTS: PL82

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.jawornikpolski.itl.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Inteligentne zarządzanie energią w Gminie Jawornik Polski, Hyżne i Żołynia poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gmin” – Dostawa wraz z montażem (piece)

Número de referencia: RRG 271.2.2018
II.1.2)Código CPV principal
44621220
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy wymagające rozmieszczenia i instalacji jednostek wytwarzania energii z OZE w Gminach: Jawornik Polski, Hyżne, Żołynia (montaż).

2. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.1 – Rozwój OZE. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji rozproszonej, poprzez wykorzystywanie w gospodarstwach domowych mieszkańców Gmin objętych projektem, urządzeń wykorzystujących energię słoneczną: instalacji kolektorów słonecznych służących do produkcji ciepłej wody użytkowej, instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej i automatycznych kotłów centralnego ogrzewania służących do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w oparciu o spalanie biomasy (energia z biomasy).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 104-236961

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 22 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Dodatkowy wkład komory spalania ze stali szlachetnej - 10 pkt.

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (zrębki) - 5 pkt.

Zabezpieczenie przed cofaniem płonienia do zasobnika - 5 pkt.

Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze parametrów - 2 pkt.

Léase:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 22 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Dodatkowy wkład komory spalania ze stali szlachetnej - 10 pkt.

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (zrębki) – piece wyposażone w urządzenia umożliwiające spalanie zrębki z certyfikatem klasy 5 - 5 pkt.

Zabezpieczenie przed cofaniem płonienia do zasobnika - 5 pkt.

Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze parametrów - 2 pkt.

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 22 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Dodatkowy wkład komory spalania ze stali szlachetnej - 10 pkt.

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (zrębki) - 5 pkt.

Zabezpieczenie przed cofaniem płonienia do zasobnika - 5 pkt.

Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze parametrów - 2 pkt.

Léase:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 22 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Dodatkowy wkład komory spalania ze stali szlachetnej - 10 pkt.

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (zrębki) – piece wyposażone w urządzenia umożliwiające spalanie zrębki z certyfikatem klasy 5 - 5 pkt.

Zabezpieczenie przed cofaniem płonienia do zasobnika - 5 pkt.

Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze parametrów - 2 pkt.

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 22 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Dodatkowy wkład komory spalania ze stali szlachetnej - 10 pkt.

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (zrębki) - 5 pkt.

Zabezpieczenie przed cofaniem płonienia do zasobnika - 5 pkt.

Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze parametrów - 2 pkt.

Léase:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 22 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Dodatkowy wkład komory spalania ze stali szlachetnej - 10 pkt.

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (zrębki) – piece wyposażone w urządzenia umożliwiające spalanie zrębki z certyfikatem klasy 5 - 5 pkt.

Zabezpieczenie przed cofaniem płonienia do zasobnika - 5 pkt.

Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze parametrów - 2 pkt.

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 4
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 22 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Dodatkowy wkład komory spalania ze stali szlachetnej - 10 pkt.

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (zrębki) - 5 pkt.

Zabezpieczenie przed cofaniem płonienia do zasobnika - 5 pkt.

Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze parametrów - 2 pkt.

Léase:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 22 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Dodatkowy wkład komory spalania ze stali szlachetnej - 10 pkt.

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (zrębki) – piece wyposażone w urządzenia umożliwiające spalanie zrębki z certyfikatem klasy 5 - 5 pkt.

Zabezpieczenie przed cofaniem płonienia do zasobnika - 5 pkt.

Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze parametrów - 2 pkt.

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 5
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 22 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Dodatkowy wkład komory spalania ze stali szlachetnej - 10 pkt.

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (zrębki) - 5 pkt.

Zabezpieczenie przed cofaniem płonienia do zasobnika - 5 pkt.

Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze parametrów - 2 pkt.

Léase:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 22 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Dodatkowy wkład komory spalania ze stali szlachetnej - 10 pkt.

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (zrębki) – piece wyposażone w urządzenia umożliwiające spalanie zrębki z certyfikatem klasy 5 - 5 pkt.

Zabezpieczenie przed cofaniem płonienia do zasobnika - 5 pkt.

Optymalizacja procesu spalania oparta na pomiarze parametrów - 2 pkt.

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 6
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 20 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (pelletu) - 20 pkt.

Léase:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 20 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (pelletu) - piece wyposażone w urządzenia umożliwiające spalanie pelletu z certyfikatem klasy 5 - 20 pkt

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 7
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 20 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (pelletu) - 20 pkt.

Léase:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 20 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (pelletu) - piece wyposażone w urządzenia umożliwiające spalanie pelletu z certyfikatem klasy 5 - 20 pkt

Número de apartado: II.2.14
Lote nº: 8
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 20 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (pelletu) - 20 pkt.

Léase:

Punkty w kryterium dodatkowe możliwości oferowanego przedmiotu zamówienia (waga 20 %) przyznawane będą w sposób następujący:

Możliwość spalania alternatywnego paliwa (pelletu) - piece wyposażone w urządzenia umożliwiające spalanie pelletu z certyfikatem klasy 5 - 20 pkt

VII.2)Otras informaciones adicionales: