TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254982-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Equipo y material informático

2018/S 112-254982

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 083-186419)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Magyar Nemzeti Levéltár
EKRSZ_84932002
Bécsi kapu tér 2–4.
Budapest
1014
Hungría
Persona de contacto: Dr. Szabó Csaba
Teléfono: +36 12252803
Correo electrónico: szabo.csaba@mnl.gov.hu
Fax: +36 12252805
Código NUTS: HU

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://mnl.gov.hu/

Dirección del perfil de comprador: http://mnl.gov.hu/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

KÖFOP informatikai kliens eszközeinek beszerzése

Número de referencia: EKR000047812018
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

„KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00011 azonosítószámú „Közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó levéltári szolgáltatás fejlesztése” című projekt keretében – „MNL megyei tagintézményi KÖFOP informatikai kliens KÖFOP eszközeinek beszerzése”

A közbeszerzés tárgya szünetmentes árramforrás, valamint irodatechnikai és vizuáltechnikai eszközök leszállítása és beüzemelése Ajánlatkérő 2 db Budapesti és 43 db vidéki telephelyén.

A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos részletes szakmai elvárásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.

1.rész Szünetmentes áramforrás beszerzése

2.rész Irodatechnikai és vizuáltechnikai eszközök beszerzése

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 083-186419

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Benyújtási határidő dátum
En lugar de:
Fecha: 22/06/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 22/06/2018
Hora local: 14:00
Léase:
Fecha: 29/06/2018
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Ajánlatkérő tájékoztatja Gazdasági szereplőket, hogy a 2018/06/05 napján, 2018/S 105-239514 számon megjelent korrigendum VII.1.2. (Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész) rovatban feltüntetett adatok az 1. rész (Szünetmentes áramforrás beszerzése) tekintetében az EKR rendszer adminisztratív hibája miatt helytelenül jelentek meg.

Ajánlatkérő az 1. rész vonatkozásában továbbra is fenntartja az ajánlati felhívás (2018/S 083-186419 megjelent 2018/04/28) II.2.4. (Közbeszerzés ismertetése) pontjában foglaltakat, mely szerint:

A közbeszerzés ismertetése

A közbeszerzés tárgyával kapcsolatos részletes szakmai elvárásokat a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás tartalmazza.

Eladó az általa leszállított termékekre a jelen szerződés alapján leszállításra kerülő összes termékek hiánytalan átadás-átvételtől és beüzemelésétől számítva teljes körű, 36 hónap jótállást vállal.

Nyertes AT-ként szerződő fél leszállítja és üzembe helyezve átadja a műszaki leírásban és dokumentumban meghatározott, felsorolt eszközöket és berendezéseket a Szerződés meghatározott feltételeknek, követelményeknek, meghatározott mennyiségnek és minőségnek megfelelően. A Szerződéses feladatok részét képezi az eszközök Ajánlatkérő által meghatározott helyszínre történő szállítása és helyszíni beállítása, üzembe helyezése, az Eszközök minőségi bizonylatainak (hiteles dokumentumok), kezelési és karbantartási útmutatóinak előkészítése és átadása, valamint a telepítésükhöz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az előkészítéshez és megvalósításához kapcsolódó szakértői díjak, valamint tanácsadás esetében az elszámolt számlával igazolt és befogadható költségek nem haladhatják meg a nettó 12 000 Ft/óra (nettó 96 000 Ft/szakértői nap) összeget.

Megfelelési kód Termék Mennyiség

Szünetmentes áramforrás

UPS1 Szünetmentes táp munkaállomáshoz 5 db

UPS2 Szünetmentes táp szerverekhez 1 db

Ajánlatkérő felhívja a Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a 2018/06/05 napján, 2018/S 105-239514 számon megjelent korrigendum közzétételét kizárólag a 2. rész (Irodatechnikai és Vizuáltechnikai eszközök beszerzése) II.2.4. (Közbeszerzés ismertetése) pontjában foglaltak módosítása vonatkozásába kívánta kezdeményezni.

Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő az 1. rész vonatkozásában az alábbi termékeket kívánja beszerezni.

Szünetmentes áramforrás

UPS1 Szünetmentes táp munkaállomáshoz 5 db

UPS2 Szünetmentes táp szerverekhez 1 db

Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő a 2. rész vonatkozásában az alábbi termékeket kívánja beszerezni.

Irodatechnika

Szkenner1 Könyvszkenner 2 db

Szkenner2 Többfunkciós szkenner A3/A4 45 db

Szkenner3 Lapadagolós szkenner A3 5 db

Vizuáltechnika

Interaktív kijelző Érintőképernyős, nagyméretű kijelző fali konzollal 1 db

Projektor Kivetítő nagy terembe 4 db

Szolgáltatások

SZOLG Szolgáltatáscsomag 1Projektfeladat