TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 254990-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Martin: Antibacterianos para uso sistémico

2018/S 112-254990

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 095-215434)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Univerzitná nemocnica Martin
00365327
Kollárova
Martin
036 59
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Kristína Vargová, Ing. Monika Klobušická
Teléfono: +421 434203346 / 434203597
Correo electrónico: kristina.vargova@unm.sk
Fax: +421 434131620
Código NUTS: SK031

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://https://www.unm.sk/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Antiinfektíva

Número de referencia: 039/VS/OVO/05/18Va
II.1.2)Código CPV principal
33651100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka antiinfektív. Predmet zákazky je rozdelený do 33 samostatných ucelených častí.

Uchádzač môže predložiť 1 ponuku na 1 ucelenú časť alebo 1 ponuku na viacero ucelených častí alebo 1 ponuku na celý predmet zákazky (časti č. 1 - č. 33).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača pre každú ucelenú časť zvlášť.

Uchádzač v rámci ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanú v rámci jednotlivej ucelenej časti.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 095-215434

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II
Lote nº: 25
Localización del texto que se va a modificar: II.2.4) Opis obstarávania
En lugar de:

Požadované balenie:1 liekovka s obsahom zodpovedajúcemu 500 mg liečiva a 1 liekovka s obsahom zodpovedajúcemu 1000 mg liečiva

Predpokladané plnenie je 420 liekoviek s obsahom 500 mg liečiva a 1 800 liekoviek s obsahom 1000 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

Léase:

Požadované balenie:1 infúzna fľaša s obsahom zodpovedajúcemu 500 mg liečiva a 1 infúzna fľaša s obsahom zodpovedajúcemu 1000 mg liečiva

Predpokladané plnenie je 420 infúznych fliaš s obsahom 500 mg liečiva a 1 800 infúznych fľaš s obsahom 1000 mg liečiva v registrovaných liekoch počas zmluvného obdobia 2 roky.

Número de apartado: IV.
Localización del texto que se va a modificar: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
En lugar de:
Fecha: 25/06/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 23/07/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.
Localización del texto que se va a modificar: IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
En lugar de:
Fecha: 30/11/2018
Léase:
Fecha: 31/01/2019
Hora local: 00:00
Número de apartado: IV.
Localización del texto que se va a modificar: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
En lugar de:
Fecha: 26/06/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 24/07/2018
Hora local: 09:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: