Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Árubeszerzések - 255107-2021

21/05/2021    S98

Magyarország-Budapest: Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik

2021/S 098-255107

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosító szám: 15720890251
Postai cím: Teve utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudok Kinga
E-mail: dudokkz@kr.police.hu
Telefon: +36 19994081
Fax: +36 19994081
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.police.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Közrend és biztonság

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szolgálati motorkerékpárok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000041382021
II.1.2)Fő CPV-kód
34400000 Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Rendészeti feladatok ellátására alkalmas szolgálati motorkerékpárok beszerzése 25 db

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 161 655 500.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34400000 Motorkerékpárok, kerékpárok és oldalkocsik
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1101 Budapest, Kerepesi út 47–49. a Készenléti Rendőrség központi objektuma

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Rendészeti feladatok ellátására alkalmas 25 db szolgálati motorkerékpár

A részletes műszaki leírást a dokumentáció IV. része tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 36 hónapos alapjótálláson felüli jótállás (min: 0 hónap, max: 12 hónap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint értékeli. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határát (0–10 pont), amely minden értékelési szempont esetében azonos, figyelemmel a Kbt. 76. § (10) bekezdésére és a Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pontjára. Az ajánlatkérő az 1. Nettó ajánlati összár (HUF) értékelési részszempontnál a fordított arányosítást, a 2. 36 hónapos alapjótálláson felüli jótállás (min: 0 hónap, max: 12 hónap) részszempontnál az egyenes arányosítást alkalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 017-038371
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szolgálati motorkerékpárok beszerzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/05/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Wallis Motor Pest Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 12577590244
Postai cím: Váci út 175.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: gresaa@wallismotor.hu
Telefon: +36 309894840
Fax: +36 1451901
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 153 805 314.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 161 655 500.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Nyertes ajánlattevő egyedüli ajánlattevőként: Wallis Motor Pest Autókereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 12577590-2-44

Székhely: 1138 Budapest, Váci út. 175.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/05/2021