Diensten - 255203-2020

02/06/2020    S105

Česko-Praha: Generální opravy osobních železničních vozů

2020/S 105-255203

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2020/S 081-192225)

Právní základ:
směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: České dráhy, a.s.
Národní identifikační číslo: 70994226
Poštovní adresa: Nábřeží L. Svobody 1222/12
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 110 15
Země: Česko
Kontaktní osoba: Bc. Denisa Fekete
E-mail: Fekete@gr.cd.cz
Tel.: +420 602315778

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.cd.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CD

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Modernizace 9 ks lůžkových vozů řady WLABmee

II.1.2)Hlavní kód CPV
50224200 Generální opravy osobních železničních vozů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace celkem 9 ks lůžkových vozů řady WLABmee (č. 61 54 70-71 001-8, 61 54 70-71 002-6, 61 54 70-71 003-4, 61 54 70-71 004-2, 61 54 70-71 005-9, 61 54 70-71 006-7, 61 54 70-71 007-5, 61 54 70-71 008-3, 61 54 70-71 009-1) ve vlastnictví zadavatele (dále jednotlivě „vůz“ nebo souhrnně „vozy“), včetně vyhotovení a předání Objednateli příslušné technické dokumentace v rozsahu a struktuře technických podmínek dle přílohy č. 4 vyhlášky MD ČR č. 173/1995 Sb. v platném znění a včetně obstarání a předání Objednateli všech potřebných dokladů (tj. všech potřebných povolení, schválení a souhlasů), které umožní Objednateli řádně a bez omezení provozovat a používat modernizované lůžkové vozy na celostátních a regionálních tratích a na vlečkách jak v České republice, tak i ve Slovenské republice, Polsku a Maďarsku.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/05/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 081-192225

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 15/06/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 30/06/2020
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 15/06/2020
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 30/06/2020
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: