Leveringen - 255244-2020

Beknopt weergeven

02/06/2020    S105

Finland-Tampere: Kogelvrije vesten

2020/S 105-255244

Aankondiging van een gegunde opdracht op het gebied van defensie en veiligheid

Leveringen

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationaal identificatienummer: 0952029-9
Postadres: PL 69
Plaats: Tampere
Postcode: FI-FI-33541
Land: Finland
E-mail: purchase3.fdflogcom@mil.fi

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.puolustusvoimat.fi

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

35815100 Kogelvrije vesten

Beschrijving
Kogelvrije vesten .
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
Waarde: 2 387 976,0 EUR
Zonder btw

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr: 7000103520
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: C.P.E. Production Oy
Nationaal identificatienummer: 1571367-9
Postadres: Asentajankuja 3
Plaats: Forssa
Land: Finland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 1 075 480,0 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 9
Opdracht nr: 7000103526
V.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Sioen Ballistics Oy
Nationaal identificatienummer: 1844571-0
Postadres: Valuraudantie 20
Plaats: Helsinki
Land: Finland

V.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
Totale definitieve waarde van de opdracht:
Waarde: 914 500,0 EUR
Zonder btw
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde:
Aantal maanden: 9