Dienstleistungen - 255245-2020

Kompaktansicht anzeigen

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

die Niederlande-Utrecht: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2020/S 105-255245

Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2, Zu Händen von: Paul Bosma, Utrecht 3526 LA, Niederlande. E-Mail: jobsupport@rijksoverheid.nl

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 6.7.2016, 2016/S 128-230709)

Betr.:
CPV:71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen, 79000000 Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit

Anstatt: 

IV.2.1) Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving

Criterium: verhouding prijs-kwaliteit

Beschrijving: de criteria zijn uitgewerkt in de offerteaanvraag van de specifieke opdracht.

Vereisten: -

Van toepassing op: perceel nr. 1, perceel nr. 2.

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten

29.6.2020 (00:00)

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

30.6.2020 (00:00)

IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

1.7.2020 (00:00)

—.

muss es heißen: 

IV.2.1) Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving

Criterium: verhouding prijs-kwaliteit

Beschrijving: de criteria zijn uitgewerkt in de offerteaanvraag van de specifieke opdracht.

Vereisten: xxx

WeegFactor: 25

Van toepassing op: perceel nr. 1, perceel nr. 2.

Criterium: Kwaliteit

Beschrijving: -

Vereisten: -

WeegFactor: 75

Van toepassing op: perceel nr 2, perceel nr. 1.

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten

30.12.2021 (00:00)

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

31.12.2021 (00:00)

IV.3.5) Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

30.12.2021 (00:00)

Contactpunt aanbesteding: Naam

Rechtbank ’s-Gravenhage, Clauslaan 60, A, 2595 AJ Den Haag, 1A. E-mail: Aanbesteding_IUC_BV@rws.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.rijkswaterstaat.nl

Hinzuzufügender Text:

Contactpunt aanbesteding: contactpunt

Bevoegde instantie beroepsprocedures

II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht

Aanvang: 1.7.2016

Voltooiing: 31.12.2021

Weitere zusätzliche Informationen

Verlenging DAS t/m 31.12.2021.