Diensten - 255246-2020

Beknopt weergeven

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Bonn: Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire voertuigen

2020/S 105-255246

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2009/81/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: HIL Heeresinstandsetzungslogistik GmbH
Postadres: Josef-Wirmer-Straße 2-8
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
Ter attentie van: Frau Anna Maurer
E-mail: vergabe@hilgmbh.de
Telefoon: +49 228-4463-2312
Fax: +49 228-4463-1079

Internetadres(sen):

Elektronische toegang tot informatie : https://vergabe.hilgmbh.de/VMPCenter

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming: https://vergabe.hilgmbh.de/VMPCenter

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

50630000 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire voertuigen

Beschrijving
Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire voertuigen .

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
30.6.2020 - 18:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.