Diensten - 255317-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Noorwegen-Oslo: Diensten voor begeleiding en adviesverlening

2020/S 105-255317

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Arbeids- OG Velferdsetaten (NAV)
Nationaal identificatienummer: 889640782
Postadres: Postboks 5, St Olavs plass
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO05 Vestlandet
Postcode: 0130
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Stine Jørgensen Bjarnar/Kenneth Sagevik
E-mail: nav.vestland@nav.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/116187532.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.nav.no/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procurement of Follow-up for NAV Vestland

Referentienummer: 10/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312300 Diensten voor begeleiding en adviesverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

NAV Vestland would like to procure framework agreements for the labour market measure follow-up. The contract will come into effect on 1 July 2020 and will have a 3-year duration. The contracting authority (customer) has an option for an extension of the contract for an additional 1 year.

Click here: https://permalink.mercell.com/130556795.aspx

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 540 000 000.00 NOK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service Area A — Bergen and Voss — Hardanger

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312300 Diensten voor begeleiding en adviesverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bergen and Voss.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service area A: includes the municipalities of Bergen, Jondal, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Voss, Kvam and Vaksdal. In addition, in certain circumstances it may be necessary to serve the users from Samnanger municipality.

From 1 January 2020, Odda, Jondal and Ullensvang will merge to become Odda kommune [Odda municipality]. Voss, Granvin and Ulvik will merge to become Voss herad.

The anticipated need for the service area is 340-370 parallel labour market measure places at any given time.

The requirement for delivery locations in the service area is: down town Bergen and centrally in Voss Municipality (2 delivery locations). Down town Bergen means centrally in the centre of the city near stops for public transport.

The anticipated need for the centre of Bergen is 325-350 parallel labour market measure places at any given time.

The anticipated need for a delivery location at Voss is 15-20 parallel places at any given time.

Delivery locations must be centrally situated in relation to public transport.

A framework agreement will be signed with one tenderer.

The tenderer must upload a tender letter in this lot if the tenderer wants to submit offers in this service area.

The stated value for the lot is estimated to have a maximum value for the maximum contract period. The use of the measure and thereby the value of the lot, is dependent on multiple variable factors. See the tender documentation, part I, point 1.4 for more information. The value is very uncertain and it might be higher, but most likely it will be below the estimated value.

The maximum contract value for a 4-year period is estimated to be NOK 265 000 000.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service Area B: Nordhordland [North Hordland]

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312300 Diensten voor begeleiding en adviesverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Meland or Lindås.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service area B: includes the municipalities of Meland, Radøy, Lindås, Masfjorden, Austrheim, Fedje, Osterøy, Modalen, Gulen and Solund.

From 1 January 2020, the municipalities of Radøy and Lindås will merge to become Alver Municipality.

The anticipated need for the entire service area is 55-70 parallel labour market measure places at any given time.

The requirement for delivery locations in the service area is: Central in Lindås or Meland municipality.

All service locations must be centrally situated in relation to public transport.

A framework agreement will be signed with one tenderer.

The tenderer must upload a tender letter in this lot if the tenderer wants to submit offers in this service area.

The stated value for the lot is estimated to have a maximum value for the maximum contract period. The use of the measure and thereby the value of the lot, is dependent on multiple variable factors. See the tender documentation, part I, point 1.4 for more information. The value is very uncertain and it might be higher, but most likely it will be below the estimated value.

The maximum contract value for a 4-year period is estimated to be NOK 50 000 000.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service Area C: Sunnhordland and Midthordland [Central Hordland]

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312300 Diensten voor begeleiding en adviesverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stord and Os.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service area C: includes the municipalities of Stord, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Sveio, Os, Fusa, Samnanger, and Austevoll. In certain circumstances the users from Samnanger municipality could choose to receive the service in service area A.

From 1 January 2020, the municipalities of Os and Fusa will merge to become Bjørnafjorden Municipality.

The anticipated need for the entire service area is 75-90 parallel labour market measure places at any given time.

The requirement for delivery locations in the service area is: Central in Stord municipality and central in Os Municipality (2 delivery locations).

The anticipated need for the service location in Stord is 30-35 parallel labour market measure places at any given time.

The anticipated need for the service location in Os is 45-55 parallel labour market measure places at any given time.

Delivery locations must be centrally situated in relation to public transport.

A framework agreement will be signed with one tenderer.

The tenderer must upload a tender letter in this lot if the tenderer wants to submit offers in this service area.

The stated value for the lot is estimated to have a maximum value for the maximum contract period. The use of the measure and thereby the value of the lot, is dependent on multiple variable factors. See the tender documentation, part I, point 1.4 for more information. The value is very uncertain and it might be higher, but most likely it will be below the estimated value.

The maximum contract value for a 4-year period is estimated to be NOK 65 000 000.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service Area D: West (Askøy, Fjell, Sund ogand Øygarden)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312300 Diensten voor begeleiding en adviesverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Askøy and Fjell.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service area D: includes the municipalities of Askøy, Fjell, Sund and Øygarden.

From 1 January 2020 the municipalities of Fjell, Sund and Øygarden will merge to become Øygarden municipality.

The anticipated need for the entire service area is 100-20 parallel labour market measure places at any given time.

The requirement for delivery locations in the service area is: Central in Askøy municipality and centrally in Fjell municipality (2 delivery locations).

The anticipated need for the service location in Askøy is 45-55 parallel labour market measure places at any given time.

The anticipated need for the service location in Fjell Municipality is 55-65 parallel labour market measure places at any given time.

Delivery locations must be centrally situated in relation to public transport.

A framework agreement will be signed with one tenderer.

The tenderer must upload a tender letter in this lot if the tenderer wants to submit offers in this service area.

The stated value for the lot is estimated to have a maximum value for the maximum contract period. The use of the measure and thereby the value of the lot, is dependent on multiple variable factors. See the tender documentation, part I, point 1.4 for more information. The value is very uncertain and it might be higher, but most likely it will be below the estimated value.

The maximum contract value for a 4-year period is estimated to be NOK 90 000 000.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Service Area E: Sogn and Fjordane

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312300 Diensten voor begeleiding en adviesverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO052 Sogn og Fjordane
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sogndal, Førde, Florø and Eid.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Service area E: includes the municipalities of Gaular, Førde, Jølster, Naustdal, Selje, Eid, Vågsøy, Flora, Hyllestad, Høyanger, Askvoll, Fjaler, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Årdal, Luster, Bremanger, Gloppen and Stryn.

From 1 January 2020 the municipalities of Gaular, Førde, Jølster and Naustdal will merge to become Sunnfjord municipality. The municipalities of Selje and Eid will merge to become Stad municipality. The municipalities of Vågsøy and Flora will merge to become Kinn municipality. The municipalities of Sogndal, Leikanger and Balestrand will merge to become Sogndal municipality.

The anticipated need for the entire service area is 80-95 parallel labour market measure places at any given time.

The requirement for delivery locations in the service area is: Central in Sogndal municipaity, central in Førde

Municipality, central in Flora municipality and central in Eid municipality (four delivery locations).

The anticipated need for the service location in Sogndal Municipality is 15-20 parallel labour market measure places at any given time.

The anticipated need for the service location in Førde Municipality is 15-18 parallel labour market measure places at any given time.

The anticipated need for the service location in Flora Municipality is 15-17 parallel labour market measure places at any given time.

The anticipated need for the service location in Eid Municipality is 35-40 parallel labour market measure places at any given time.

Delivery locations must be centrally situated in relation to public transport.

A framework agreement will be signed with one tenderer.

The tenderer must upload a tender letter in this lot if the tenderer wants to submit offers in this service area.

The stated value for the lot is estimated to have a maximum value for the maximum contract period. The use of the measure and thereby the value of the lot, is dependent on multiple variable factors. See the tender documentation, part I, point 1.4 for more information. The value is very uncertain and it might be higher, but most likely it will be below the estimated value.

The maximum contract value for a 4-year period is estimated to be NOK 70 000 000.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tender Submission

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312300 Diensten voor begeleiding en adviesverlening
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO051 Hordaland
NUTS-code: NO052 Sogn og Fjordane
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Submit complete tenders in the documents tab, cf. the tender documentation, Part I conditions for the competition, point 3.8.1.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Procedure met onderhandelingen
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 211-518977
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Service Area A: Bergen and Voss — Hardanger

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 11
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Din Utvikling AS
Postadres: Grenseveien 107
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011 Oslo
Postcode: 0663
Land: Noorwegen
E-mail: monica@dinutvikling.no
Telefoon: +47 92224800
Fax: +47 22693605
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 265 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Service Area B: Nordhordland [North Hordland]

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Din Utvikling AS
Postadres: Grenseveien 107
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011 Oslo
Postcode: 0663
Land: Noorwegen
E-mail: monica@dinutvikling.no
Telefoon: +47 92224800
Fax: +47 22693605
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Service Area C: Sunnhordland and Midthordland [Central Hordland]

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Din Utvikling AS
Postadres: Grenseveien 107
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011 Oslo
Postcode: 0663
Land: Noorwegen
E-mail: monica@dinutvikling.no
Telefoon: +47 92224800
Fax: +47 22693605
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Service Area D: West (Askøy, Fjell, Sund ogand Øygarden)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 13
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 13
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Din Utvikling AS
Postadres: Grenseveien 107
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011 Oslo
Postcode: 0663
Land: Noorwegen
E-mail: monica@dinutvikling.no
Telefoon: +47 92224800
Fax: +47 22693605
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 90 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Service Area E: Sogn and Fjordane

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Din Utvikling AS
Postadres: Grenseveien 107
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO011 Oslo
Postcode: 0663
Land: Noorwegen
E-mail: monica@dinutvikling.no
Telefoon: +47 92224800
Fax: +47 22693605
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000 000.00 NOK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Tender Submission

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo tingrett
Plaats: Oslo
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020