TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Servicios - 255359-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

República Checa-Praga: Servicios de formación para el perfeccionamiento personal

2018/S 112-255359

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Česká republika - Úřad práce ČR
72496991
Dobrovského 1278/25
Praha 7
170 00
República Checa
Persona de contacto: Ing. Martin Ptáček
Teléfono: +420 950156453
Correo electrónico: martin.ptacek@uradprace.cz
Fax: +420 950156499
Código NUTS: CZ01

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.uradprace.cz

Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/UPCR

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Poradenství ve Středočeském kraji 2018-21

II.1.2)Código CPV principal
80570000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní organizace a zajištění poradenské činnosti pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Poradenství bude realizováno na základě rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část VZ specifikované v kapitole 2 zadávací dokumentace - Základní informace o předmětu zakázky a obecné technické podmínky a v Příloze č. 7 zadávací dokumentace - Specifikace a technické podmínky jednotlivých poradenských činností.

VZ na základě rámcových dohod budou zadávány bez obnovení soutěže v souladu s ustanovením § 134 ZZVZ, přičemž podmínky plnění VZ jsou obsaženy v rámcové dohodě.

VZ je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena do 14 částí. Dodavatelé mohou ve smyslu § 101 odst. 2 ZZVZ podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části VZ (pro vyloučení pochybností dodavatel může podat nabídku pouze do jedné části nebo může podat několik nabídek do různých částí nebo může také podat nabídky do všech částí VZ).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 10 813 300.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poradenský program Individuální psychologické poradenství

Lote nº: 01
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kontaktní pracoviště ÚP ČR Beroun, Benešov, Praha-východ, Praha-západ, Příbram, Rakovník.

II.2.4)Descripción del contrato:

Individuální psychologické poradenství.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poradenský program Individuální psychologické poradenství II

Lote nº: 02
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kontaktní pracoviště ÚP ČR Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Individuální psychologické poradenství.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poradenský program Hledám zaměstnání Beroun, Příbram, Rakovník

Lote nº: 03
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Beroun, Příbram, Rakovník.

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenský program Hledám zaměstnání.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poradenský program Hledám zaměstnání Benešov, Praha

Lote nº: 04
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Benešov, Praha.

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenský program Hledám zaměstnání.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poradenský program Hledám zaměstnání Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Lote nº: 05
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Nymburk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenský program Hledám zaměstnání.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Poradenský program Hledám zaměstnání Kladno, Mělník, Mladá Boleslav

Lote nº: 06
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kladno, Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav.

II.2.4)Descripción del contrato:

Poradenský program Hledám zaměstnání.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Specifické poradenství Beroun, Příbram, Rakovník

Lote nº: 07
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Beroun, Příbram, Rakovník.

II.2.4)Descripción del contrato:

Finanční gramotnost RIP; Pracovně právní a finanční gramotnost; Poradenství k podnikání.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Specifické poradenství Benešov, Praha

Lote nº: 08
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Benešov, Praha.

II.2.4)Descripción del contrato:

Finanční gramotnost RIP; Pracovně právní a finanční gramotnost; Poradenství k podnikání.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Specifické poradenství Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Lote nº: 09
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kutná Hora, Čáslav, Kolín, Český Brod, Nymburk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Finanční gramotnost RIP; Pracovně právní a finanční gramotnost; Poradenství k podnikání.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Specifické poradenství Kladno, Mělník, Mladá Boleslav

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kladno, Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav.

II.2.4)Descripción del contrato:

Finanční gramotnost RIP; Pracovně právní a finanční gramotnost; Poradenství k podnikání.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bilanční diagnostika Beroun, Příbram, Rakovník

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Beroun, Příbram, Rakovník.

II.2.4)Descripción del contrato:

Bilanční diagnostika.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bilanční diagnostika Benešov, Praha

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Benešov, Praha.

II.2.4)Descripción del contrato:

Bilanční diagnostika.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bilanční diagnostika Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kutná Hora, Čáslav, Kolín, Nymburk.

II.2.4)Descripción del contrato:

Bilanční diagnostika.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bilanční diagnostika Kladno, Mělník, Mladá Boleslav

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80570000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ020
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kladno, Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Mladá Boleslav.

II.2.4)Descripción del contrato:

Bilanční diagnostika.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000597 a další podle potřeby
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 179-366712
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 005
Denominación:

Poradenský program Hledám zaměstnání Kutná Hora, Kolín, Nymburk

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/06/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o.
13584286
Klostermanova 1258
Žamberk
564 01
República Checa
Teléfono: +420 602463355
Correo electrónico: hseda@agrokonzulta.cz
Código NUTS: CZ053
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 667 500.00 CZK
Valor total del contrato/lote: 3 667 500.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
República Checa
Teléfono: +420 542167111
Correo electrónico: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Dirección de internet: http://www.compet.cz

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018