Dodávky - 255487-2020

03/06/2020    S106

Středoafrická republika-Bangui: Pořízení dvou (2) obrněných vozidel pro všechny typy terénů

2020/S 106-255487

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská unie, Training Mission in Central African Republic (EUTM-CAR)
Poštovní adresa: Camp MOANA, avenue Oumar, M'Bongo, M'Poko
Obec: Bangui (airoport)
Kód NUTS: 00 Not specified
Země: Středoafrická republika
Kontaktní osoba: J8 Procurement officer of European Union Training Mission in Central African republic (EUTM-CAR)
E-mail: eutm.j8chief@eutmrca.eu
Tel.: +223 72431580
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6521
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6521
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Obrana

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Pořízení dvou (2) obrněných vozidel pro všechny typy terénů

Spisové číslo: 0608 /EUTM-RCA/J8
II.1.2)Hlavní kód CPV
34113200 Vozidla pro všechny druhy terénů
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Pořízení dvou (2) obrněných vozidel s pohonem čtyř kol s pěti sedadly (včetně sedadla řidiče) s řízením na levé straně. Údržba vozidel musí být zajištěna ve městě Bangui.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Vozidla musí být doručena na adresu Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA. Údržba vozidel musí být zajištěna ve městě Bangui. Tato lokalita musí být považována za prostředí s vysokou úrovní ohrožení.

II.2.4)Popis zakázky:

EUTM – CAR má v úmyslu zakoupit 2 obrněná vozidla pro všechny typy terénů. Podrobnosti jsou uvedeny v technických specifikacích.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 6
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Mise EUTM RCA neposkytne doprovod ani pomoc při přepravě vozidel do Bangui. Údržba vozidel musí být zajištěna ve městě Bangui.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Vozidla musí být doručena na adresu EUTM-RCA, Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA.

Údržba vozidel musí být zajištěna ve městě Bangui.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 27/07/2020
Místní čas: 17:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Francouzština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 10/08/2020
Místní čas: 15:00
Místo:

EUTM-RCA, Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA. Údržba vozidel musí být zajištěna ve městě Bangui.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Každý uchazeč může být zastoupen nejvýše jednou osobou, jejíž jméno musí být zasláno e-mailem na adresu eutm.j8contract@eutmrca.eu nejpozději do 17. 7. 2020. Může se stát, že otevírání nabídek bude přeplánováno v krátkém časovém předstihu v případě nepředvídaných událostí, ke kterým dojde v prostorách EUTM v plánovaném termínu otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Vozidla musí být doručena na adresu EUTM-RCA, Avenue Oumar M’Bongo, Camp Moana, M’Poko, Bangui, STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA.

Tato lokalita musí být považována za prostředí s vysokou úrovní ohrožení. Údržba vozidel musí být zajištěna ve městě Bangui.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Belgian Courts
Poštovní adresa: Place Poelaert 1
Obec: Brussels
PSČ: 1000
Země: Belgie
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Special Committee
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Brussels
PSČ: 1048
Země: Belgie
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, General Secretariat, DGA 4 Projects and Financing, Athena Unit
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Brussels
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: athena.mechanism@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22815012
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6521
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/05/2020