С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Услуги - 255493-2020

Submission deadline has been amended by:  305338-2020
TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Поръчка за услуги относно техническа помощ за разгръщането на Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS)
NDНомер на публикацията на обявлението255493-2020
PDДата на публикуване03/06/2020
OJНомер на броя на ОВ S106
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, MOVE — Mobility and Transport, MOVE.DDG2.C.4 — Rail Safety and Interoperability
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен27/05/2020
DTКраен срок за подаване20/07/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)60200000 - Услуги от областта на релсовия транспорт
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BE10
IAИнтернет адрес (URL)https://ec.europa.eu/info/departments/mobility-and-transport_en
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048