Dienstleistungen - 255499-2022

13/05/2022    S93

Finnland-Äänekoski: Diverse Dienstleistungen von Immobilienbüros gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis

2022/S 093-255499

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Äänekosken kaupunki
Nationale Identifikationsnummer: 2045520-5
Postanschrift: Hallintokatu 4
Ort: ÄÄNEKOSKI
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
Postleitzahl: 44100
Land: Finnland
Kontaktstelle(n): Henriikka Mäkelä
E-Mail: hankinta@aanekoski.fi
Telefon: +358 206322000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.aanekoski.fi
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=399366&tpk=98197534-dd07-4916-9080-ac21e085a2b9
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://tarjouspalvelu.fi/aanekoski?id=399366&tpk=98197534-dd07-4916-9080-ac21e085a2b9
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sote-kiinteistöjen myynnin asiantuntijapalvelut

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
70300000 Diverse Dienstleistungen von Immobilienbüros gegen Einzelhonorar oder auf Vertragsbasis
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Äänekosken kaupunki on päättänyt käynnistää selvityksen noin 12 kiinteistökohteen myynnistä. Pyydämme tarjoustanne kiinteistöjen myyntiprosessin toteutuksesta sekä siihen liittyvästä kaupallisesta ja juridisesta neuvonannosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Myyntiprosessin kohteena on Äänekosken kaupungin omistamia palvelukeskuksia, terveyskeskuksia ja pelastuslaitoksia. Kohteet ovat:

Piilolan palvelukeskus ja Äänekosken päiväkeskus

Konginkankaan palvelukeskus ja huoltorakennus

Äänekosken toimintakeskus MINTAKE

Äänekosken terveyskeskus

Suolahden vanha vanhainkoti Niittyvilla, Auringonrusko ja Tukipilari

Vanha Sairaala (entinen työterveyshuolto)

Palvelukoti Lounatuuli Oy (vuokralainen Lounatuulikoti Oy, Humana)

Lehtolan palvelutalo (vuokralainen Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö sr)

Pelastuslaitos Äänekoski

Paloasema Suolahti

Paloasema Konginkangas

Paloasema Sumiainen

Myyntiprosessin kohteena olevien rakennusten yhteispinta-ala on 27 473 ker-m2. Rakennukset ovat julkisen palvelutoiminnan tiloja. Myytävien kohteiden tietoja on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä löytyvässä taulukossa "SOTE-kiinteistöt".

Tilaajan toiveena on, että kiinteistökauppa suoritetaan kaikista kohteista yhtenä kauppana tai vaihtoehtoisesti hyödynnetään kiinteistökohteiden myynnissä pienempien osakokonaisuuksien salkuttamista. Valittava tarjoaja laatii asiantuntemuksensa perusteella tarkemman suunnitelman kohteiden myyntitavasta ja mahdollisesta salkutuksesta. Tilaaja pidättää kuitenkin itsellään oikeuden päättää, millaisina kokonaisuuksina kiinteistökohteita myydään.

Myyntiprosessin kohteena olevat rakennukset voidaan myydä yhdelle tai useammalle ostajalle. Tavoiteaikataulu on, että Äänekosken kaupungin toimivaltainen toimielin (kaupunginhallitus) päättää kiinteistökaupoista viimeistään lokakuun 2022 loppuun mennessä.

Hankintaa ei ole jaettu osiin, sillä useamman sopimuskumppanin malli ei olisi omiaan tuottamaan taloudellisia, hallinnollisia eikä toiminnallisia etuja.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 280 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79410000 Unternehmens- und Managementberatung
79100000 Dienstleistungen im juristischen Bereich
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI193 Keski-Suomi
Hauptort der Ausführung:

Äänekoski.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Pyydämme tarjoustanne kiinteistöjen myyntiprosessin toteutuksesta sekä siihen liittyvästä kaupallisesta ja juridisesta neuvonannosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Myyntiprosessin kohteena on Äänekosken kaupungin omistamia palvelukeskuksia, terveyskeskuksia ja pelastuslaitoksia. Kohteet ovat:

Piilolan palvelukeskus ja Äänekosken päiväkeskus

Konginkankaan palvelukeskus ja huoltorakennus

Äänekosken toimintakeskus MINTAKE

Äänekosken terveyskeskus

Suolahden vanha vanhainkoti Niittyvilla, Auringonrusko ja Tukipilari

Vanha Sairaala (entinen työterveyshuolto)

Palvelukoti Lounatuuli Oy (vuokralainen Lounatuulikoti Oy, Humana)

Lehtolan palvelutalo (vuokralainen Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö sr)

Pelastuslaitos Äänekoski

Paloasema Suolahti

Paloasema Konginkangas

Paloasema Sumiainen

Myyntiprosessin kohteena olevien rakennusten yhteispinta-ala on 27 473 ker-m2. Rakennukset ovat julkisen palvelutoiminnan tiloja. Myytävien kohteiden tietoja on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä löytyvässä taulukossa "SOTE-kiinteistöt".

Palvelukokonaisuuteen sisältyy mm. seuraavien osatehtävien hoitaminen:

• kohteiden myynnin valmisteluun liittyvä neuvonanto

• mahdollisten ostajien identifiointi, kontaktointi ja yhteydenpito

• myyntimateriaalien, sijoitusmuistioiden jne. laatiminen ja toimittaminen mahdollisille ostajille

• ostajaehdokkaiden kanssa käytävät neuvottelut, myyntiprosessin organisoiminen ja koordinointi

• kaupan edellyttämä ja muu myyntiin liittyvä juridinen neuvonanto ja avustaminen

• kauppakirjaluonnosten ja vuokrasopimusten laatiminen kaikkine tarvittavine liitteineen ja niiden saattaminen allekirjoitusvalmiiksi

• raportointi tilaajan yhteyshenkilölle toimeksiannon mukaisesta toiminnastaan tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että tilaajalla on jatkuvasti ajantasainen tieto toimeksiannon kohteen myyntiprosessin etenemisestä.

• muut tässä tarjouspyynnössä sekä tarjoajan esittämässä työsuunnitelmassa mainitut toimenpiteet.

Mikäli tehtävien suorittaminen edellyttää vero-oikeudellista selvitystyötä, tällainen selvitys hankintaan tilaajan tilintarkastusyhteisöltä tai sen hankkimisesta sovitaan erikseen.

Tilaajan toiveena on, että kiinteistökauppa suoritetaan kaikista kohteista yhtenä kauppana tai vaihtoehtoisesti hyödynnetään kiinteistökohteiden myynnissä pienempien osakokonaisuuksien salkuttamista. Valittava tarjoaja laatii asiantuntemuksensa perusteella tarkemman suunnitelman kohteiden myyntitavasta ja mahdollisesta salkutuksesta. Tilaaja pidättää kuitenkin itsellään oikeuden päättää, millaisina kokonaisuuksina kiinteistökohteita myydään.

Myyntiprosessin kohteena olevat rakennukset voidaan myydä yhdelle tai useammalle ostajalle. Tavoiteaikataulu on, että Äänekosken kaupungin toimivaltainen toimielin (kaupunginhallitus) päättää kiinteistökaupoista viimeistään lokakuun 2022 loppuun mennessä.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 280 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 07/07/2022
Ende: 31/10/2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Sopimusta voidaan jatkaa samansisältöisenä kuudella (6) kuukaudella. Option käytöstä päättää tilaaja ja tästä ilmoitetaan kirjallisesti palveluntuottajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 08:15
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/07/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 08:20
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Tarjoukset avataan aikaisintaan ilmoitettuna ajankohtana, mutta ne voidaan avata myöhemminkin. Tarjousten avaus ei ole julkinen tilaisuus.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/70396/notice/100585

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Sörnäistenkatu 1
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00580
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022