A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 255679-2022

13/05/2022    S93

Magyarország-Hódmezővásárhely: Parkfenntartási szolgáltatások

2022/S 093-255679

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15726906206
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gonda Csaba
E-mail: gonda.csaba@hodmezovasarhely.hu
Telefon: +36 62530166
Fax: +36 62530132
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://hodmezovasarhely.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000086132022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000086132022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Zöldterület karbantartás

Hivatkozási szám: EKR000086132022
II.1.2)Fő CPV-kód
77313000 Parkfenntartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú város tulajdonában és kezelésében lévő, meghatározott helyszínek zöldfelületeinek karbantartása vállalkozási keretszerződés keretében 24 hónap időtartamra.

1. rész: Újváros városrész, gyepfenntartás 192 269 m2/12 hónap

2. rész: Susán városrész, gyepfenntartás 306 136 m2/12 hónap

3. rész: Csúcs városrész, gyepfenntartás 300 965 m2/12 hónap

4. rész: Kincsestelep városrész, gyepfenntartás 404 747 m2/12 hónap

5. rész: Külterületi utak mentén, gyepfenntartás 812 361 m2/12 hónap

6. rész: Kerékpárutak, gyepfenntartás 144 980 m2/12 hónap

7. rész: Ipartelep, gyepfenntartás 243 694 m2/12 hónap

8. rész: Tram-train útvonala melletti növényanyag, gyepfenntartás, a külön mellékletben található növényanyag gondozása, minimum kéthetenti gyomirtása, tisztítása, a pótlandó növényanyag jelzése az Önkormányzat felé, a területek rendszeres öntözése, gyepfelület 4000 m2/12 hónap.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Újváros

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Hódmezővásárhely belterülete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gyepfenntartás az alábbi területeken:

- Körtöltés (helyrajzi számok: 6417, 6418, 6449/1, 6416, 6413, 6504, 6478/8; gondozandó terület: 57038 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Széchenyi tér (helyrajzi szám: 6775; gondozandó terület: 12390 m2, gyakoriság: évi 6 alkalom),

- Széchenyi téri játszótér (helyrajzi szám: 6775; gondozandó terület: 2055 m2, gyakoriság: évi 6 alkalom)

- Vasút előtt, balra található zöld terület (helyrajzi szám: 6673; gondozandó terület: 2151 m2, gyakoriság: évi 5 alkalom)

- Síp utca kerékpárút mentén (helyrajzi szám: 6672; gondozandó terület: 6001 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom)

- Tóth malom utca (helyrajzi számok: 6110, 5724/1; gondozandó terület: 2426 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Dilinka temetőhöz vezető út (gondozandó terület: 820 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Szennvíztisztitó-telep melletti zöld terület (helyrajzi számok: 02041/61, 02041/87, 02041/85; gondozandó terület: 6266 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Tóth malom utca melletti zöldterület (Tesco mögötti aluljáró Tóth malom utca kereszteződése) (helyrajzi számok: 5319/14; gondozandó terület: 1077 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Hód-Tész szemben lévő terület (Tóth malom utca) (helyrajzi számok: 6101, 6110, 6099, 6103, 6106, 6108; gondozandó terület: 3213 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 9 121 733 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Susán

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Hódmezővásárhely belterülete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gyepfenntartás az alábbi területeken:

- Mátyás u. - Éva u. - Bajcsy-Zs. u.által határolt rész (helyrajzi szám: 9165/1; gondozandó terület: 5373 m2, gyakoriság: évi 5 alkalom)

- Mátyás u. - Éva u. - Bajcsy-Zs. u.által határolt rész + játszótér (helyrajzi szám: 9165/1; gondozandó terület: 1241 m2, gyakoriság: évi 6 alkalom)

- Éva u. (Kistópart u.tömbbelső, Mérleg ABC melletti tér, nagy tölggyel) (helyrajzi szám: 9116/10; gondozandó terület: 11058 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom),

- Éva u. bérházak közötti játszótér (helyrajzi szám: 6775; gondozandó terület: 1819 m2, gyakoriság: évi 5 alkalom)

- Bajcsy-Zs.u. vasúti sorompóig (helyrajzi számok: 9147/1, 9148; gondozandó terület: 6776 m2, gyakoriság: évi 5 alkalom)

- Mátyás u. - Hőközpont - HVSZ terület (helyrajzi szám: 6195/5; gondozandó terület: 3561 m2, gyakoriság: évi 5 alkalom)

- Körte utcai Kolokán kútnál lévő ill. Barbakán kútnál (helyrajzi számok: 9039; gondozandó terület: 325 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom)

- Epreskert (helyrajzi számok: 12247, 12252/1, 12252/2; gondozandó terület: 21963 m2, gyakoriság: évi 6 alkalom)

- Epreskert játszótér (helyrajzi számok: 12247, 12252/1, 12252/2; gondozandó terület: 839 m2, gyakoriság: évi 6 alkalom)

- Nagyállomás előtti tér (helyrajzi számok: 9136, 9137, 9138, 9139, 9140, 9141, 9142; gondozandó terület: 2770 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom)

- Garzó Imre utca (Bodrogi Bau és Bajcsy között) (helyrajzi szám: 9165/1; gondozandó terület: 656 m2, gyakoriság: évi 5 alkalom)

- Serháztéri játszótér (helyrajzi szám: 10178/17; gondozandó terület: 3964 m2, gyakoriság: évi 5 alkalom)

- Csalogány utca játszótér (helyrajzi szám: 10092/1; gondozandó terület: 545 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom)

A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 14 296 347 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csúcs

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Hódmezővásárhely belterülete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gyepfenntartás az alábbi területeken:

- Jókai utca (helyrajzi számok: 12245/1, 12245/3,11365/1, 11365/3, 3548/1, 3548/3; gondozandó terület: 64227m2, gyakoriság: évi 3 alkalom)

- Szántó Kovács János utca (helyrajzi számok: 5229/1, 5229/3, 3893/1, 3893/4, 3893/5, 3893/3, 3570/12, 3570/61 ; gondozandó terület: 27071 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom),

A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 14 248 677 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kincsestelep

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Hódmezővásárhely belterülete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gyepfenntartás az alábbi területeken:

- Gyöngy utcai lebontott játszótér (helyrajzi szám: 3491; gondozandó terület: 894 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Dobó K. u. (helyrajzi számok: 3591, 3627; gondozandó terület: 2352 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom),

- Bibó Lajos u.(helyrajzi szám: 3570/17; gondozandó terület: 1721 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)

- Bibó Lajos u. melletti zöld terület (foci pálya) (helyrajzi szám: 3570/62; gondozandó terület: 13002 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom)

- Tabáni templom melletti piactér (helyrajzi szám: 3117; gondozandó terület: 827 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Nefelejcs utcai játszótér, elbontották, üres zöld terület (helyrajzi számok: 3652, 3677; gondozandó terület: 485 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Borz u. - Török K.u. sarok (helyrajzi számok: 3273, 3274, 3257; gondozandó terület: 427 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Kincses temető környéke (helyrajzi szám: 3565/1; gondozandó terület: 16452 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Borz utca - Könyök utca körtöltés (helyrajzi számok: 3242/5, 3257, 3234, 3236, 3235, 2986, 2966, 2987, 1812, 1813, 1815, 1816, 1821, 1821, 1822; gondozandó terület: 63644 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Borz utca vége (gondozandó terület: 2016 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom)

- Damjanich - Török K. sarok (helyrajzi számok: 3402/1, 3402/2, 3274; gondozandó terület: 672 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom)

- Hideg utca sarok (helyrajzi szám: 3232; gondozandó terület: 998 m2, gyakoriság: évi 6 alkalom)

- Damjanich utca (helyrajzi számok: 3231, 2939/1; gondozandó terület: 47710 m2, gyakoriság: évi 5 alkalom)

- Damjanich utca játszótér (helyrajzi szám: 2939/1; gondozandó terület: 2070 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom)

- Szellősor (helyrajzi számok: 3258/22, 3258/5; gondozandó terület: 3896 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom)

- Damjanich u.- Kígyó u. játszótér, lebontották, üres telek (helyrajzi szám: 2745; gondozandó terület: 812 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)

A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 18 892 643 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Külterületi utak

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Hódmezővásárhely külterülete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gyepfenntartás az alábbi területeken:

- Bodzási út a várostáblától a töltésig (gondozandó terület: 48000 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom)

- Bordás dűlő (Nyikos u. és Bodzási u. között) (gondozandó terület: 4500 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)

- Csomorkányi út-Erzsébeti út közötti átkötő út (gondozandó terület: 16010 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)

- Erzsébeti kerékpárút és közút mellett elkerülőig (gondozandó terület: 8118 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Keleti elkerülőút és 3 db körforgalom (gondozandó terület: 106240 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)

- Mártélyi út rézsű (Vámháztól az elkerülőig) (gondozandó terület: 1435 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Szentesi úti körforgalom 1 (gondozandó terület: 377 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Szentesi úti körforgalom 2 (gondozandó terület: 377 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Szőlőhalom u. csatorna mellett (gondozandó terület: 290 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Téglagyári tanösvény (gondozandó terület: 12980 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)

- Zrínyi u. végétől az elkerülőig (gondozandó terület: 6414 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Rárósi úton az elkerülőig (gondozandó terület: 6645 m2, gyakoriság: évi 2 alkalom)

- 47-es út elkerülő észak rész (gondozandó terület: 358600 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 40 624 050 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kerékpárutak

Rész száma: 6
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Hódmezővásárhely belterülete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gyepfenntartás az alábbi területeken:

- Maroslele kerékpárút közigazgatási tábláig (gondozandó terület: 24600 m2, gyakoriság: évi 4 alkalom)

- Mártély kerékpárút Nagy Pál kanyarig (gondozandó terület: 5200 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom),

A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 6 868 387 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ipartelep

Rész száma: 7
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Hódmezővásárhely külterülete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gyepfenntartás az alábbi területeken:

- Kokron József utca és mellette található zöldterület (helyrajzi számok: 6478/29, 6478/1, 6478/44, 6478/42, 6478/46, 6484/4, 6484/5, 6488, 6487/1 ; gondozandó terület: 64869 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Makói országút mellett (helyrajzi számok: 6490/6, 6490/3, 6490/4, 6495, 7701/6, 7701/1, 6486/1, 6500/10, ; gondozandó terület: 42007 m2, gyakoriság: évi 3 alkalom),

- Majolika utca (helyrajzi számok: 6479/2, 6478/27, 6478/28, 6492/9, 6500/8, 6500/7, 6497/8 ; gondozandó terület: 26610 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Kalmár Zsigmond utca (helyrajzi számok: 6496/5, 6492/11, 6500/11; gondozandó terület: 17321 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

- Czeglédi Nagy Ferenc utca (helyrajzi szám: 6500/6; gondozandó terület: 8873 m2, gyakoriság: évi 1 alkalom)

A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 13 648 164 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tram-train útvonala

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
77310000 Zöldterület-ültetési és -karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Hódmezővásárhely belterülete.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gyepfenntartás: gyepfelület 4000 m2/12 hónap.

A külön mellékletben található növényanyag gondozása, minimum kéthetenti gyomirtása, tisztítása, a pótlandó növényanyag jelzése az Önkormányzat felé, a területek rendszeres öntözése.

A 24 hónapra rendelkezésre álló keretösszeg 12 400 000 Ft. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is. A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási az ajánlatban:

- Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-b) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.

- Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben rögzített kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint, a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát pedig a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerint igazolja előzetesen (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is).

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

- Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási ajánlatok elbírálásához külön felhívására:

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető.

- A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő

alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben és a Kbt. 63. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

- A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós.

- Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban

meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra is.

Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is másolatban

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M.1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap) közbeszerzés tárgya (zöldterület karbantartás, gyepfenntartás) szerinti szolgáltatásait.

A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

a) a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;

b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);

c) a teljesítés tárgyának megnevezését és mennyiségét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés

megállapítható legyen;

d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

e) a saját teljesítés arányát.

A Kr. 21. § (3a) bek a) pontja alapján, ha ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt (felhívás feladásának dátumáig) befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. § és a Kr. 22. § (5) bek. is irányadó.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, összesen legalább

1. részben: 10 000 m2

2. részben: 10 000 m2

3. részben: 10 000 m2

4. részben: 10 000 m2

5. részben: 10 000 m2

6. részben: 10 000 m2

7. részben: 10 000 m2

8. részben: 1 000 m2

és ezek tekintetében közbeszerzés tárgya (zöldterület karbantartás, gyepfenntartás) szerinti referenciával.

Az M.1. alkalmassági követelmény bármennyi szerződéssel teljesíthető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A Szolgáltató a Ptk. 6:186. S (1) bekezdése alapján kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha a Szerződést olyan okból, amelyért felelős, megszegi.

Késedelmi kötbér: Amennyiben a Szolgáltató valamely Megrendelés teljesítését a Megrendelő által előzetesen meghatározott teljesítési határidőben nem kezdi meg, ill. nem végzi el olyan okból, amelyért felelős, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja az adott Megrendelés után fizetendő nettó díj, mértéke a kötbéralap 1%-a naponta, de legfeljebb 10 naptári nap.

Meghiúsulási kötbér: Amennyiben valamely Megrendelés teljesítése bármely olyan okból, amelyért a Szolgáltató felelős - beleértve a 10 naptári napot meghaladó késedelmet is - meghiúsul, a Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szolgáltató késedelme meghaladja a 10 naptári napot, a Megrendelő jogosult az adott Megrendelés teljesítését meghiúsultnak tekinteni. A meghiúsulási kötbér alapja az adott Megrendelés után fizetendő nettó díj, mértéke a kötbéralap 30%-a. A meghiúsulási kötbér legfeljebb 5 alkalommal érvényesíthető.

Az esedékessé vált kötbér összegéről a Megrendelő kötbérértesítőt állít ki a Szolgáltató felé, amelyet a Szolgáltató annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) naptári napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a kötbérértesítőn feltüntetett bankszámlára.

A teljesítés elmaradása esetére (meghiúsulás) kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja, a késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól.Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés időtartama alatt 5 alkalommal meghiúsulási kötbér alkalmazására kerül sor a Szolgáltatóval szemben - azaz a Megrendelő által a Szerződés szerint megküldésre került Megrendelés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Szolgáltató felelős - a Felek ezt olyan körülménynek tekintik, amely a Megrendelőt feljogosítja a Szerződés azonnali hatállyal történő felmondására.

A Megrendelő (jogosult) a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.

A Megrendelő (jogosult) a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján a Megrendelő a kötbérfizetési kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha szerződésszegését kimenti.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 13/06/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/06/2022
Helyi idő: 12:00
Hely:

https://ekr.gov.hu

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő (AK) az eljárást Kbt. 40. § (1) bekezdés alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 40.§ (1) bek. második mondatában foglaltakra.

2) A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/

3) Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó - az EKR rendszerben megfelelően kitöltött - felolvasólapot.

4) AT-nek a Kbt. 66.§ (6) bek alapján az ajánlatban meg kell jelölnie a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.(Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!)

5) Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§ szakaszában foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt. 71.§(6) bek szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

6) Amennyiben a közbeszerzési dokumentum ajánlattételi dokumentációja és az ajánlati felhívás szövege között eltérés mutatkozna, úgy a közzétett ajánlattételi felhívás szövege az irányadó.

7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66.§(2) bekben foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire,a szerződés megkötésére és teljesítésére,valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan,továbbá nyilatkozni kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról -nemleges tartalommal is-a 321/2015. (X. 30.)

Korm.rendelet 13. §-a szerint.

8) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekt társaság) létrehozását.

9) A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja nem kerül alkalmazásra.

10) AK a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseit alkalmazni kívánja.

11) Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart az ajánlattételi felhívás megjelenését követő 2. szerdán 9:00 órakor. Gyülekező: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Megjelenési szándékot az EKR rendszeren belül, Egyéb kommunikáció eljárási cselekmény keretében a bejárást megelőző napon 15:00 óráig kérjük jelezni.

12) Amennyiben bármely,az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a 47.§(2) bekre.

13) A részletes fizetési feltételeket, és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek (késedelmi és meghiúsulási kötbér) szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

14) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott

kivételektől eltekintve - kizárólag az EKR-en keresztül történik.

15) Az ajánlati kötöttség időtartamaként megadott 1 hónap 30 napot jelent.

16) Értékelési szempont: A legalacsonyabb ár, az értékelés módszere: A legelőnyösebb (legalacsonyabb megajánlást tartalmazó) ajánlat tartalmi eleme az adható maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő részpontszáma ehhez viszonyítva fordított arányosítás szerint kerül megállapításra.

17) M.1. pont szerinti alkalmassági feltétel és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

18) FAKSZ: Gonda Csaba, lajstromszám: 00694

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. §-a alapján nyújtható be.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/05/2022