TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Servicios - 255746-2018

14/06/2018    S112    - - Servicios - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Servicios de enseñanza para adultos y otros servicios de enseñanza

2018/S 112-255746

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.
AK23952
Tüzér utca 33–35.
Budapest
1134
Hungría
Persona de contacto: dr. Nyőgéri Zsolt
Teléfono: +36 705001568
Correo electrónico: office@csbo.hu
Fax: +36 17969416
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.csbo.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.csbo.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Képzésszervezés, lebonyolítás az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 sz. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. kiemelt projekt keretében

II.1.2)Código CPV principal
80400000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Képzésszervezés, lebonyolítás az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 sz. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. kiemelt projekt keretében

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

A kiemelt projekt célja – képzéssel és támogató szolgáltatásokkal – az óvoda és a családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése. Óvodák és családi napközik munkatársainak továbbképzése, szakmai támogatása. Az érdekelt szereplők hálózatos együttműködésének elősegítése. A célok elérésének egyik útja továbbképzések biztosítása a közvetlen célcsoport számára. A közbeszerzési eljárás tárgya 1500 fő teljes körű képzésével kapcsolatos szervezési, lebonyolítási feladatok ellátása.

A képzési csoportok megszervezésének helyszíne a konvergencia (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) régiók, a képzések a jelentkezési igényeket figyelembe véve, az Ajánlatkérő által jóváhagyott helyen, időben és csoportokban fognak megvalósulni. A képzések helyszínei várhatóan megyeszékhelyeken, nagyvárosokban lesznek.

Képzések számát Ajánlatkérő nem tudja jelenleg meghatározni, mert az adott helyen jelentkezők számától függ.

A képzések két típusba sorolhatóak: 3 db minősített szociális továbbképzés, 1 db akkreditált pedagógus továbbképzés. Képzésben résztvevőnek azok a személyek minősülnek, akik a projekt közvetlen célcsoportjába tartoznak és a képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt vagy igazolást szereznek. A képzések mindkét képzéstípus esetében 3 napon keresztül zajlanak (napi 10 órában), a következő megosztásban: első hét: 2 egymást követő nap, második hét: 1 nap vagy három héten keresztül hetente 1 képzési nap. A képzési napok hétvégére is eshetnek.

A képzési csoportok összeállítása, a jelentkeztetés Ajánlatkérő feladata, melyben Ajánlattevő szükség esetén közreműködik. A képzési csoportok megszervezésének helyszíne a konvergencia régiók, a képzések a jelentkezési igényeket figyelembe véve, az Ajánlatkérő által jóváhagyott helyen, időben és csoportokban fognak megvalósulni.

Ajánlattevő fő feladatai a szerződés teljesítése során:

— szervezi és lebonyolítja a fent körülírt képzéséket, azok megvalósításáért felelős,

— vállalja, hogy a képzésszervezés teljes időtartamára folyamatosan, 2 fő kapcsolattartót biztosít,

— a szociális, valamint a pedagógus továbbképzési rendszer sajátosságait figyelembe véve, határidő betartása mellett eleget tesz bejelentési, tájékoztatási és díjfizetési kötelezettségeinek a tanfolyam indítása előtt,

— elszállítja a képzési csoportok helyszínére az Ajánlatkérő által beszerzett nyomdai anyagokat,

— kinyomtatja az Ajánlatkérő által elektronikusan átküldött „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor” dokumentumokat, kitölteti és aláíratja az első képzési napon a képzésen résztvevőkkel, majd 1 munkanapon belül eljuttatja Ajánlatkérő részére,

— kinyomtatja az Ajánlatkérő által elektronikusan átküldött „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez projektből való kilépéskor” dokumentumokat, aláíratja az utolsó képzési napon a képzésen résztvevőkkel, majd 1 munkanapon belül eljuttatja Ajánlatkérő részére,

— biztosítja a képzés személyi és tárgyi feltételeit,

— ellátást biztosít a képzésen résztvevők és az oktatók számára,

— a képzésen résztvevők és az oktatók számára útiköltség térítést, valamint igény szerint szállást (minimum 3*-os szállodában) biztosít,

— ellátja a tanfolyamot előkészítő, a folyamatos működést és a számonkérés lebonyolítását biztosító szervezési feladatokat,

— elkészíti, és naprakészen vezeti a képzésekhez és a vizsgához kapcsolódó dokumentációt,

— elkészíti, és naprakészen vezeti a képzésekhez és vizsgákhoz, az Ajánlatkérő által jóváhagyott arculati elemeket is tartalmazó alábbi dokumentumot, amelyhez az Ajánlatkérő előzetesen írásban hozzájárult,

— szakmai beszámolót készít Ajánlatkérő részére képzési csoportonként,

— a vonatkozó jogszabályi előírások alapján önértékelést végez, melyeket összesít, majd az így keletkezett dokumentációt megküldi a beszámolójával együtt az Ajánlatkérő részére,

— a tanfolyam végén, a határidők betartása mellett, a vonatkozó jogszabályok alapján beszámolót kész.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 8
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: EFOP-3.1.1-14-2015-00001 sz. Kisgyermekkori nevelés támogatása c. kiemelt projekt

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2017/S 209-434167

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
Denominación:

Vállalkozási szerződés

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
11/10/2017
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Learning Innovation Kft.
Királyok útja 98.
Budapest
1039
Hungría
Teléfono: +36 203665034
Correo electrónico: azsuffa@learni.hu
Fax: +36 203665034
Código NUTS: HU11

Dirección de internet: http://www.learninginnovation.hu

El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Observans Kft.
Török u. 29.
Pomáz
2013
Hungría
Teléfono: +36 203665034
Correo electrónico: azsuffa@learni.hu
Fax: +36 203665034
Código NUTS: HU11

Dirección de internet: http://www.learninginnovation.hu

El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Oktker Nodus Kiadó Kft.
Bartók Béla u. 12
Veszprém
8200
Hungría
Teléfono: +36 203665034
Correo electrónico: azsuffa@learni.hu
Fax: +36 203665034
Código NUTS: HU2

Dirección de internet: http://www.learninginnovation.hu

El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 57 000 000.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2018.05.10.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148.§-a alapján.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/06/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
80400000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
80400000
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU11
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyarország területe.

VII.1.4)Descripción del contrato:

A kiemelt projekt célja – képzéssel és támogató szolgáltatásokkal – az óvoda és a családi napközi esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs képességének erősítése. Óvodák és családi napközik munkatársainak továbbképzése, szakmai támogatása. Az érdekelt szereplők hálózatos együttműködésének elősegítése. A célok elérésének egyik útja továbbképzések biztosítása a közvetlen célcsoport számára. A közbeszerzési eljárás tárgya 1 500 fő teljes körű képzésével kapcsolatos szervezési, lebonyolítási feladatok ellátása. A képzési csoportok megszervezésének helyszíne a konvergencia (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl) régiók, a képzések a jelentkezési igényeket figyelembe véve, az Ajánlatkérő által jóváhagyott helyen, időben és csoportokban fognak megvalósulni. A képzések helyszínei várhatóan megyeszékhelyeken, nagyvárosokban lesznek. Képzések számát Ajánlatkérő nem tudja jelenleg meghatározni, mert az adott helyen jelentkezők számától függ. A képzések két típusba sorolhatóak: 3 db minősített szociális továbbképzés, 1 db akkreditált pedagógus továbbképzés. Képzésben résztvevőnek azok a személyek minősülnek, akik a projekt közvetlen célcsoportjába tartoznak és a képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt vagy igazolást szereznek. A képzések mindkét képzéstípus esetében 3 napon keresztül zajlanak (napi 10 órában), a következő megosztásban: első hét: 2 egymást követő nap, második hét: 1 nap vagy három héten keresztül hetente 1 képzési nap. A képzési napok hétvégére is eshetnek. A képzési csoportok összeállítása, a jelentkeztetés Ajánlatkérő feladata, melyben Ajánlattevő szükség esetén közreműködik. A képzési csoportok megszervezésének helyszíne a konvergencia régiók, a képzések a jelentkezési igényeket figyelembe véve, az Ajánlatkérő által jóváhagyott helyen, időben és csoportokban fognak megvalósulni.

Ajánlattevő fő feladatai a szerződés teljesítése során:

— szervezi és lebonyolítja a fent körülírt képzéséket, azok megvalósításáért felelős,

— vállalja, hogy a képzésszervezés teljes időtartamára folyamatosan, 2 fő kapcsolattartót biztosít,

— a szociális, valamint a pedagógus továbbképzési rendszer sajátosságait figyelembe véve, határidő betartása mellett eleget tesz bejelentési, tájékoztatási és díjfizetési kötelezettségeinek a tanfolyam indítása előtt,

— elszállítja a képzési csoportok helyszínére az Ajánlatkérő által beszerzett nyomdai anyagokat,

— kinyomtatja az Ajánlatkérő által elektronikusan átküldött „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor” dokumentumokat, kitölteti és aláíratja az első képzési napon a képzésen résztvevőkkel, majd 1 munkanapon belül eljuttatja Ajánlatkérő részére,

— kinyomtatja az Ajánlatkérő által elektronikusan átküldött „Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez projektből való kilépéskor” dokumentumokat, aláíratja az utolsó képzési napon a képzésen résztvevőkkel, majd 1 munkanapon belül eljuttatja Ajánlatkérő részére,

— biztosítja a képzés személyi és tárgyi feltételeit,

— ellátást biztosít a képzésen résztvevők és az oktatók számára,

— a képzésen résztvevők és az oktatók számára útiköltség térítést, valamint igény szerint szállást (minimum 3*-os szállodában) biztosít,

— ellátja a tanfolyamot előkészítő, a folyamatos működést és a számonkérés lebonyolítását biztosító szervezési feladatokat,

— elkészíti, és naprakészen vezeti a képzésekhez és a vizsgához kapcsolódó dokumentációt,

— elkészíti, és naprakészen vezeti a képzésekhez és vizsgákhoz, az Ajánlatkérő által jóváhagyott arculati elemeket is tartalmazó alábbi dokumentumot, amelyhez az Ajánlatkérő előzetesen írásban hozzájárult,

— szakmai beszámolót készít Ajánlatkérő részére képzési csoportonként,

— a vonatkozó jogszabályi előírások alapján önértékelést végez, melyeket összesít, majd az így keletkezett dokumentációt megküldi a beszámolójával együtt az Ajánlatkérő részére.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 8
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 62 548 000.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Learning Innovation Kft.
Királyok útja 98.
Budapest
1039
Hungría
Teléfono: +36 203665034
Correo electrónico: azsuffa@learni.hu
Fax: +36 203665034
Código NUTS: HU11

Dirección de internet: http://www.learninginnovation.hu

El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Observans Kft.
Török u. 29.
Pomáz
2013
Hungría
Teléfono: +36 203665034
Correo electrónico: azsuffa@learni.hu
Fax: +36 203665034
Código NUTS: HU11

Dirección de internet: http://www.learninginnovation.hu

El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Oktker Nodus Kiadó Kft.
Bartók Béla u. 12
Veszprém
8200
Hungría
Teléfono: +36 203665034
Correo electrónico: azsuffa@learni.hu
Fax: +36 203665034
Código NUTS: HU2

Dirección de internet: http://www.learninginnovation.hu

El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései szerint.

3.1 Felek megállapodnak abban, hogy a fenti körülmények miatt a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1.1 A Szerződés 3.2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.2.1 Minősített szociális továbbképzések:

A személyes gondoskodást végző személyek körében felhasználandó, a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet alapján a Megrendelő által kidolgozott, minősített, 3 db, („Mozgás és környezettudatosság”; „Játék az első életévekben”; „A családközpontú pedagógia gyakorlata „) elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében megvalósítandó, egyenként 30 órás, számonkéréssel végződő továbbképzési programok megvalósítása.

A 3 db képzésben részvevők létszáma összesen 646 fő (csoportonként minimum 20 fő, maximum 25 fő).

3.1.2 A Szerződés 7.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

7.1 Megrendelő mindösszesen nettó 62 548 000 Ft + áfa keretösszeggel rendelkezik a jelen keretszerződés teljesítésére. Vállalkozót a Szerződés 3. pontjában, valamint a Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott, Vállalkozó feladatkörébe tartozó feladatok szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítése esetén Vállalkozói díj illeti meg. A Vállalkozói díj összegét a tanúsítványt/igazolást szerzett szakemberek száma határozza meg.

Tanúsítványt/igazolást szerzett egy fő szakember kiképzésének díja: nettó 38 000 Ft + áfa, azaz nettó harmincnyolcezer forint plusz általános forgalmi adó összeg. Vállalkozó a Szerződés 7.8. pontjában foglaltak szerinti ütemezésben jogosult a hatályos jogszabályoknak megfelelő számla benyújtására. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

3.1.3 A Szerződés 7.8. pontja az alábbiak szerint módosul:

7.8. A Megrendelő a Szerződésben foglalt feladatok elvégzését közös ajánlattevő 1, közös ajánlattevő 2 és közös ajánlattevő 3 esetén külön-külön, közös ajánlattevőnként nyolc részletben – hét részszámla és egy végszámla – számolja el a kiadott képzési tanúsítványok, és képzési igazolások száma alapján. Amennyiben a képzés teljes dokumentációja nem felel meg az előírt követelményeknek, úgy Megrendelő 5 munkanapos határidő biztosításával felhívja a helyes dokumentáció benyújtására. Ha Vállalkozó ezt nem teljesíti a fenti határidőn belül, úgy Megrendelő addig nem állítja ki a teljesítési igazolást és Vállalkozó addig nem jogosult részszámla kiállítására, amíg az előírásoknak megfelelő képzési dokumentáció benyújtásra nem kerül. Jelen pontban foglalt esetben Megrendelő késedelmi kötbérre is jogosult a 8.3. pontban foglaltaknak megfelelően.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdései szerint.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 57 000 000.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 62 548 000.00 HUF