Szolgáltatások - 25583-2015

Normál nézet megjelenítése

23/01/2015    S16    Szolgáltatások - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

2015/S 016-025583

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Egyes ágazatokban

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Magyar Posta Zrt., Beszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04804
Postai cím: Dunavirág u. 2–6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Címzett: Molnár Éva
E-mail: molnar.eva@posta.hu
Telefon: +36 307711292
Fax: +36 17678321

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.posta.hu

I.2)Fő tevékenység
Postai szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Posta Zrt. részére médiatervezés, továbbá médiafoglalás és- vásárlás tárgyában, különös tekintettel a PR és marketing célú hirdetések megjelentetésére, illetve kampányokra; nyomtatott, elektronikus és on-line médiában, valamint a kültéri (outdoor) hirdetési felületeken.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 13: Reklámszolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország, esetlegesen az Európai Unió tagországai, valamint Oroszország, Ukrajna.

NUTS-kód HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG,HU2 DUNÁNTÚL,HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK,HUZ EXTRA-REGIO

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Vállalkozási keretszerződés a Magyar Posta Zrt. részére médiatervezés, továbbá médiafoglalás és- vásárlás tárgyában, különös tekintettel a PR és marketing célú hirdetések megjelentetésére, illetve kampányokra; nyomtatott, elektronikus és on-line médiában, valamint a kültéri (outdoor) hirdetési felületeken.
Röviden: Médiaügynökség kiválasztása 2014-2015.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások, 79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások, 79341000 Hirdetési szolgáltatások, 79341100 Hirdetési tanácsadási szolgáltatások, 79341200 Hirdetésszervezési szolgáltatások, 79341400 Hirdetési kampánnyal kapcsolatos szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 1 690 000 000 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S 180-318273 19.9.2014

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.1)Az eljárás eredménye és a szerződés értéke
A szerződés száma: 1
Rész száma: 1 - Elnevezés: Médiaügynökség kiválasztása 2014-2015
V.1.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
18.12.2014
V.1.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
V.1.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Initiative Média Kft.
Postai cím: Vajdahunyad u. 33–43.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1082
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18025100
Fax: +36 18025101

V.1.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 1 690 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1 690 000 000 HUF
Áfa nélkül
V.1.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
V.1.6)Alkalmi vétel esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság – Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. §-ában foglaltak szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság – Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
20.1.2015