Varer - 255834-2019

03/06/2019    S105    - - Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-København: Virksomhed i forbindelse med dyr

2019/S 105-255834

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Statens Serum Institut
46837428
Artillerivej 5
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Anja Nielsen
Telefon: +45 32683766
E-mail: aee@ssi.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ssi.dk

I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af reoler, rottebure og tilbehør

Sagsnr.: 19-470
II.1.2)Hoved-CPV-kode
77400000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ordregiver informerer her om, at der agtes indgået indkøbsaftale med firmaet Scanbur f.s.v.a. angår indkøb af reoler til rottebure, rottebure og tilbehør. Ordregiver anvender i forvejen reoler, bure og tilhør fra leverandøren og har desuden etableret udsugningssystemer, til understøttelse af Scanburs løsning. Indkøbet skal ses med fokus på, at Ordregiver ønsker at minimere de samlede transaktionsomkostninger.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 875 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver informerer her om, at der agtes indgået indkøbsaftale med firmaet Scanbur f.s.v.a. angår indkøb af reoler til rottebure, rottebure og tilbehør. Ordregiver anvender i forvejen reoler, bure og tilbehør fra leverandøren og har desuden etableret udsugningssystemer, til understøttelse af Scanburs løsning. Indkøbet skal ses med fokus på, at Ordregiver ønsker at minimere de samlede transaktionsomkostninger.

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: pris / Vægtning: 100
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver informerer her om, at der agtes indgået indkøbsaftale med firmaet Scanbur f.s.v.a. angår indkøb af reoler til rottebure, rottebure og tilbehør. Ordregiver anvender i forvejen reoler, bure og tilbehør fra leverandøren og har desuden etableret udsugningssystemer, til understøttelse af Scanburs løsning.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kravene til de anførte anskaffelser er, at reoler skal være lukkede, for at forhindre udslip af allergener. Reoler skal have udsug, som passer med luftskift 72 m3/t. Reoler, bure og tilbehør kunne flyttes, vaskes og slutteligt autoklaveres i eksisterende udstyr. Burene skal kunne tages ud uden låg for at undgå tunge løft hos medarbejderne. Burene skal være af en højde (type 4 bure med dimension 38 * 60 * 34 cm), således at dyrenes naturlige adfærd kan tilgodeses. Der skal være passager og liggehylder. Ændringer i opstaldning vil kunne medføre en variation i forsøgsresultaterne, hvilket vurderes ugunstigt for det samlede forsøgsresultat.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Indkøb af rottebure og tilhør hertil

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
23/05/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Scanbur A/S
47759919
Silovej 16-18
Karslunde
2690
Danmark
Telefon: +45 56865600
E-mail: info@scanbur.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse: www.scanbur.com

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 8 750 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 875 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/05/2019