Suministros - 255898-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Estonia-Tallin: Placas solares

2018/S 112-255898

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 103-236225)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Enefit Green AS
11184032
Lelle tn 22
Tallinn
11318
Estonia
Persona de contacto: Siret Kade
Teléfono: +372 5214629
Correo electrónico: siret.kade@energia.ee
Código NUTS: EE

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.energia.ee

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Päikesepaneelid

Número de referencia: 198224
II.1.2)Código CPV principal
09331000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Enefit Green AS-i („hankija“) korraldatava hanke eesmärk on osta päikesepaneele, et kasutada neid päikeseenergial töötavates tootmisüksustes. Raamlepingu partneritelt lepingu tähtaja jooksul tellitav maht on eeldatavalt kuni 9,5 MW.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/06/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 103-236225

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
En lugar de:

19.6.2018 12:00

Léase:

22.6.2018 10:00

Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Pakkumuste avamise tingimused
En lugar de:

19.6.2018 12:00

Léase:

22.6.2018 10:00

Número de apartado: III.1.2.
En lugar de:

1. Pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta (2014-2016) summaarnenetokäive peab olema vähemalt 5 000 000 eur (käibemaksuta). Pakkuja esitab andmed kolme viimaselõppenud majandusaasta netokäibe kohta Vormil V "Pakkuja netokäive".Kui pakkuja soovib tõendada enda vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuete osas teisteettevõtjate vahendite alusel, peab ta hankijale vastuvõetaval viisil tõendama, et nendel ettevõtjatel on vastavadvahendid olemas, nad on nõus vahendite kasutamisega ja pakkuja kasutab neid hankelepingu täitmisel.

Léase:

1. Pakkuja viimase kolme riigihanke algamise ajaks lõppenud majandusaasta (2014-2016) netokäive käesolevahankelepinguga seotud valdkonnas peab olema igal aastal vähemalt 5 000 000 eur (käibemaksuta). Pakkujaesitab andmed kolme viimase lõppenud majandusaasta netokäibe kohta Vormil V "Pakkuja netokäive".Käesoleva hankelepinguga seotud valdkond on päikesepaneelide tootmine ja/või müümine.Kui pakkuja soovib tõendada enda vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuete osas teisteettevõtjate vahendite alusel, peab ta hankijale vastuvõetaval viisil tõendama, et nendel ettevõtjatel on vastavadvahendid olemas, nad on nõus vahendite kasutamisega ja pakkuja kasutab neid hankelepingu täitmisel (RHS §103 lg 1).

Número de apartado: III.1.3.
En lugar de:

1. Pakkuja peab olema riigihanke algamisele eelneva 36 kuu jooksul nõuetekohaselt täitnud vähemalt 3 (kolm)käesoleva hanke esemega sarnast lepingut, mille igaühe maksumus on olnud vähemalt 320 000 eur km-ta.Pakkuja esitab Vormil VI nimekirja vastavatest lepingutest koos teabega nende maksumuse, kuupäevade jateiste lepingupoolte kohta.Hankeesemega sarnaseks loetakse lepinguid, mille raames on kliendile müüdud päikesepaneele. Hankijakontrollib esitatud andmeid hankijale avalikes andmekogudes kättesaadava info kaudu. Info kohta, mis ei olehankijale andmekogudes olevate avalike andmete põhjal oluliste kulutusteta kättesaadavad, kohustub pakkujahankija nõudmisel esitama täiendavad selgitused, andmed või dokumendid.Kui pakkuja soovib tõendada enda vastavust majanduslikule ja finantsseisundile esitatud nõuete osas teisteettevõtjate vahendite alusel, peab ta hankijale vastuvõetaval viisil tõendama, et nendel ettevõtjatel on vastavadvahendid olemas, nad on nõus vahendite kasutamisega ja pakkuja kasutab neid hankelepingu täitmisel.

Léase:

N/A

Número de apartado: II.2.5.
Localización del texto que se va a modificar: Kvaliteedikriteerium
En lugar de:

Kirjeldus: Toote tootlikkus (kWh/kW) - Osakaal: 30%

Kirjeldus: Garanteeritud võimsus tootlusgarantii lõpus (%) - Osakaal: 5%

Kirjeldus: Toote garantiiaeg (aastates)

- Osakaal: 5%

Kirjeldus: Elemendi nimivõimsus standard testtingimustel (W)

- Osakaal: 5%

Léase:

Kirjeldus: Toote tootlikkus (kWh/kW) - Osakaal: 20%

Kirjeldus: Garanteeritud võimsus tootlusgarantii lõpus (%) - Osakaal: 5%

Kirjeldus: Toote garantiiaeg (aastates)

- Osakaal: 5%

Kirjeldus: Elemendi nimivõimsus standard testtingimustel (W)

- Osakaal: 5%

Número de apartado: II.2.5.
Localización del texto que se va a modificar: Kulukriteerium
En lugar de:

Kirjeldus: Ühikmaksumus tellimuse suurusel üks konteiner (EUR/W)

- Osakaal: 55%

Léase:

Kirjeldus: Ühikmaksumus tellimuse suurusel üks konteiner (EUR/W)

- Osakaal: 65%

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Tähtaja pikendamien

Hankija eemaldas nude tehnilisele -ja kutselaasele pädevusele, korrigeeris majanduslikule ja finantsseisundileesitatud nõuet ja hindamises punktide osakaalusid.