Suministros - 255910-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Raíles

2018/S 112-255910

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK01331
Akácfa utca 15.
Budapest
1072
Hungría
Persona de contacto: dr. Lassu Zoltán
Teléfono: +36 14616500
Correo electrónico: kozbeszerzes@bkv.hu, lassuz@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bkv.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.bkv.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához szükséges sínek beszerzése adásvételi szerződés keretében

Número de referencia: TP-370/15
II.1.2)Código CPV principal
34946110
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához szükséges sínek beszerzése adásvételi szerződés keretében

II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34946110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1103 Budapest, Kőér utca 3.

II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához szükséges sínek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Főbb mennyiségek és minőségi követelmények:

— MSZ EN 13674-1:2011 szabványnak megfelelő nagyvasúti 54E1 profilú R350HT anyagminőségű sín:

Összesen 34 000 fm. Szállítási hossz: minimum 108 m.

A szállítandó teljes mennyiség a szerződés időtartama alatt +15 %-kal változhat.

Ajánlatkérő a megadott szabvánnyal egyenértékűt is elfogad.

A szerződés hatályba lépési időpontjára figyelemmel, amennyiben az alábbi ütemezés szerint valamely szállítás teljesítési határideje 1.2 2018-nél későbbi dátumra esne, akkor az érintett ütem szállítási határideje 1.2 2018.

A részletes, tervezett mennyiségi adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/06/2016
Fin: 01/02/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto: IKOP 3.1.0-15-2015-00001

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2016/S 113-201176

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: TP-370/2015
Denominación:

Adásvételi szerződés a Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához szükséges sínek beszerzésére

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
31/05/2016
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
TATA Steel France Rail SAS
2, avenue du Président Kennedy
Saint-Germain-en-Laye
78100
Francia
Teléfono: +36 304285190
Correo electrónico: gabor.diamant@gmail.com
Fax: +36 13636687
Código NUTS: FR10

Dirección de internet: http://www.tatasteeleurope.com

El contratista/concesionario es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 467 779 616.00 HUF

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Rigó utca 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobiztoosag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148.§ (29-(7) bekezdés szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/06/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
34946110
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
34946110
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1103 Budapest, Kőér utca 3.

VII.1.4)Descripción del contrato:

A Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához szükséges sínek beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Főbb mennyiségek és minőségi követelmények:

— MSZ EN 13674-1:2011 szabványnak megfelelő nagyvasúti 54E1 profilú R350HT anyagminőségű sín:

Összesen 34 000 fm. Szállítási hossz: minimum 108 m.

A szállítandó teljes mennyiség a szerződés időtartama alatt +15 %-kal változhat.

Ajánlatkérő a megadott szabvánnyal egyenértékűt is elfogad.

A szerződés hatálybalépési időpontjára figyelemmel, amennyiben az alábbi ütemezés szerint valamely szállítás teljesítési határideje 1.2 2018-nél későbbi dátumra esne, akkor az érintett ütem szállítási határideje 1.2 2018.

A részletes, tervezett mennyiségi adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/06/2016
Fin: 01/02/2018
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 467 779 616.00 HUF
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
British Steel France Rail SAS
2, avenue du Président Kennedy
Saint-Germain-en-Laye
78100
Francia
Teléfono: +36 304285190
Correo electrónico: gabor.diamant@gmail.com
Fax: +36 13636687
Código NUTS: FR10

Dirección de internet: http://www.tatasteeleurope.com

El contratista/concesionario es una PYME: no
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

I. Szállítási határidők módosítása (Alapszerződés 3.1. pont)

Alapszerződés szerinti határidők (a Szerződés hatálybalépéstől számítva napokban):

1. ütem / 2. ütem / 3. ütem / 4. ütem / 5. ütem / 6. ütem

60 / 70 / 90 / 300 / 450 / 640

1. sz. módosítás:

1. ütem / 2. ütem / 3. ütem / 4. ütem / 5. ütem / 6. ütem

132 / 132 / 132 / 300 / 450 / 640

2. sz. módosítás:

1. ütem / 2. ütem / 3. ütem / 4. ütem / 5. ütem / 6. ütem

132 / 132 / 132 / 300 / 450 / 640

II. Jótállási időtartam módosítása (Alapszerződés 9.1. és 9.4. pont)

Alapszerződés:

Az Eladó az általa leszállított Árukra jótállást (Ptk. 6:171. §) vállal, melynek időtartama: az átvételtől számított 36 hónap. Amennyiben a leszállított Áru nem felel meg a jelen Szerződés 2. pontjában rögzített minőségi és műszaki paramétereknek, úgy a Vevő a szavatossági jogait (Ptk. 6:159. §) megfelelően gyakorolhatja. ...

A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik jelen Szerződés 7. pontja szerint szabályozott átadás-átvételt igazoló dokumentumon (Teljesítési Igazolás) szereplő dátummal. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Vevő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

2. sz. módosítás:

Az Eladó az általa leszállított Árukra jótállást (Ptk. 6:171. §) vállal, melynek időtartama: az 1-4. ütemben foglalt sínmennyiségre vonatkozóan az átvételtől számított 36 hónap, az 5. ütemben foglalt sínmennyiség tekintetében 2020. augusztus 24. napjáig, a 6. ütemben foglalt sínmennyiség tekintetében 2021. március 02. napjáig terjedő időtartam. Amennyiben a leszállított áru nem felel meg a jelen Szerződés 2. pontjában rögzített minőségi és műszaki paramétereknek, úgy a Vevő a szavatossági jogait (Ptk. 6:159. §) megfelelően gyakorolhatja. ...

A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik jelen Szerződés 7. pontja szerint szabályozott átadás-átvételt igazoló dokumentumon (Teljesítési Igazolás) szereplő dátummal. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt Vevő a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. Az 5. és 6. ütemre vonatkozó jótállási igény érvényesíthetőségének.

A 9.1. pontban meghatározott határideje a jótállási idő kezdetétől a dolog (dologrész) kicseréléséig (kijavításáig) eltelt időtartammal, kijavítás következményeként jelentkező hiba esetén pedig a jótállási idő kezdetétől a kijavítás következményeként jelentkező hiba kijavításáig eltelt időtartammal meghosszabbodik.

III. Jóteljesítési biztosíték időtartamának módosítása (Alapszerződés 8.20. pont)

Alapszerződés:

A teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg, bank- vagy biztosítói, banki készfizető kezességi, illetve a biztosítói kötelezvény formában nyújtandó jóteljesítési biztosítéknak a teljesítésigazolás kiadásának napjától számított 36 hónap (jótállási idő) időtartamig kell érvényben lennie.

2. sz. módosítás:

A teljesítésigazolás kiadásával egyidejűleg, bank- vagy biztosítói, banki készfizető kezességi, illetve a biztosítói kötelezvény formában nyújtandó jóteljesítési biztosítéknak az 1-4. ütemben foglalt sínmennyiségre vonatkozóan a teljesítésigazolás kiadásának napjától számított 36 hónap időtartamig, az 5. ütemben foglalt sínmennyiségre 2020. augusztus 24. napjáig, a 6. ütemben foglalt sínmennyiség tekintetében 2021. március 02. napjáig terjedő időtartamig (jótállási idő) kell érvényben lennie.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Eladó a Szerződés 5.2 pontjára hivatkozással előszállítás iránti kérelmet nyújtott be Vevő felé. Az előszállítás értelmében az eredeti szállítási határidők 5. és 6. ütemét Eladó egy időpontra, a 4. ütem szállítási határidejére vállalta leszállítani. Vevő hozzájárulását adta az előszállításhoz azzal a feltétellel, hogy az eredeti Szerződés szerinti szállítási határidőktől számított jótállás vállalására továbbra is igényt tart az 5. és 6. ütem tekintetében.

Eladó Vevő feltételeinek megfelelően többletjótállást kíván vállalni oly módon, hogy a jótállását Szerződésben meghatározott eredeti szállítási határidőktől számítottan fenntartja, vállalja továbbá, hogy a jóteljesítési biztosítékát is hosszabb időtartamra bocsátja rendelkezésre, melynek következtében a Szerződés módosítása szükséges a jótállási idők és a jóteljesítési biztosíték érvényességi idejének tekintetében.

A szerződést a felek a Kbt. 141. § (6) bek. alapján módosították, az előre nem láthatóság vizsgálata nem volt szükséges.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 467 779 616.00 HUF
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 467 779 616.00 HUF