There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Supplies - 255923-2021

21/05/2021    S98

Slovakia-Banská Bystrica: Cleaning and polishing products

2021/S 098-255923

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 081-208041)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
National registration number: 36038351
Postal address: Námestie SNP
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 975 66
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Adriana Ondríková
E-mail: adriana.ondrikova@lesy.sk
Telephone: +421 484344264
Internet address(es):
Main address: www.lesy.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP v súvislosti s COVID 19

Reference number: 1987/2021/150
II.1.2)Main CPV code
39800000 Cleaning and polishing products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických výrobkov je určená pre organizačné zložky Lesov SR. Predmetom zákazky je dodanie tovaru hygienických potrieb čistiacich, antibakteriálnych a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, OOPP v súvislosti s COVID 19, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Špecifikovaný tovar musí byť certifikovaný.

Zákazka bude rozdelená na 2 časti:

Časť 1.: Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP

Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia. Dodanie hygienických výrobkov v súvislosti s nárokom na OOPP.

Časť 2.: Dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky COVID 19

Dodanie dezinfekčných, antibakteriálnych prostriedkov na ruky, povrchy a dezinfekciu ovzdušia. Dávkovače na dezinfekčné prípravky. Dodávka jednorazových rúšok, respirátorov FFP2. Špecifikované výrobky musia byť certifikované, obsahovať KBU. Všetko v súvislosti s COVID 19.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 081-208041

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 24/05/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 31/05/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 24/05/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 31/05/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: