Supplies - 255923-2021

21/05/2021    S98

Slovakia-Banská Bystrica: Cleaning and polishing products

2021/S 098-255923

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 081-208041)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik
National registration number: 36038351
Postal address: Námestie SNP
Town: Banská Bystrica
NUTS code: SK032 Banskobystrický kraj
Postal code: 975 66
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Adriana Ondríková
E-mail: adriana.ondrikova@lesy.sk
Telephone: +421 484344264
Internet address(es):
Main address: www.lesy.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP v súvislosti s COVID 19

Reference number: 1987/2021/150
II.1.2)Main CPV code
39800000 Cleaning and polishing products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických výrobkov je určená pre organizačné zložky Lesov SR. Predmetom zákazky je dodanie tovaru hygienických potrieb čistiacich, antibakteriálnych a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, OOPP v súvislosti s COVID 19, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia v minimálne požadovanej kvalite a vlastnostiach podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Špecifikovaný tovar musí byť certifikovaný.

Zákazka bude rozdelená na 2 časti:

Časť 1.: Dodávka čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov, OOPP

Dodanie čistiacich, leštiacich, dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, toaletných potrieb, mydiel, pracích prostriedkov, vriec na odpad, vriec na odpad, utierok všetko v čiastkových dodávkach s dopravou na miesto určenia. Dodanie hygienických výrobkov v súvislosti s nárokom na OOPP.

Časť 2.: Dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky COVID 19

Dodanie dezinfekčných, antibakteriálnych prostriedkov na ruky, povrchy a dezinfekciu ovzdušia. Dávkovače na dezinfekčné prípravky. Dodávka jednorazových rúšok, respirátorov FFP2. Špecifikované výrobky musia byť certifikované, obsahovať KBU. Všetko v súvislosti s COVID 19.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/05/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 081-208041

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Instead of:
Date: 24/05/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 31/05/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmienky na otváranie ponúk
Instead of:
Date: 24/05/2021
Local time: 10:30
Read:
Date: 31/05/2021
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: