TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Suministros - 256012-2018

14/06/2018    S112    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Automóviles para pasajeros

2018/S 112-256012

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, ul. Nowohucka 33a, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie, A la atención de: Leszek Grudziński, Kraków 30-728, Polonia. Teléfono: +48 124235094. Fax: +48 122699040. Correo electrónico: biuro@mord.krakow.pl

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 17.4.2018, 2018/S 074-165770)

Objeto:
CPV:34110000

Automóviles para pasajeros

En lugar de: 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Wyposażenie opcjonalne - ogrzewanie postojowe lub podgrzewacz silnika. Waga 10

3. Możliwość montażu instalacji LPG. Waga 5

4. Wydłużony okres gwarancji 8

5. Czas realizacji napraw gwarancyjnych 10

6. Wskazanie stacji serwisowej na terenie miast i gminy Oświęcim. Waga 5

7. Przedni prawy fotel z regulacją odcinka lędźwiowego 2

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

18.6.2018 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

18.6.2018 (12:15)

Léase: 

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Wyposażenie opcjonalne – układ ogrzewania postojowego zasilany paliwem lub podgrzewacz silnika zasilany z zewnętrznego źródła energii elektrycznej. Waga 8

3. Możliwość montażu gazu w pojazdach bez utraty gwarancji producenta. Waga 5

4. Gwarancja 48 miesięcy. Waga 8

5. Wskazanie stacji serwisowej na terenie miasta i gminy Oświęcim lub nie dalej niż 15 km od miejsca lokalizacji Oddziału Terenowego MORD przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 w Oświęcimiu. Waga 5

6. Naprawa gwarancyjna w 24 godziny (z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy). Waga 10

7. Przedni prawy fotel z regulacją odcinka lędźwiowego. Waga 2

8. Poziom bezpieczeństwa 5 gwiazdek w testach EuroNCAP dla pojazdów do egzaminowania na kat. B prawa jazdy. Waga 2

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

29.6.2018 (12:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

29.6.2018 (12:15)