Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 256016-2017

05/07/2017    S126

Magyarország-Budapest: Egyetemi épületek kivitelezése

2017/S 126-256016

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nemzeti azonosító szám: AK10772
Postai cím: Ludovika tér 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Endrédi Gábor
E-mail: endredi.gabor@uni-nke.hu
Telefon: +36 14329000
Fax: +36 14329165
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.uni-nke.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.uni-nke.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A közbeszerzési eljárás tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új oktatási épületének megvalósítása. Az oktatási épület tömbje a Wallenberg iskola (a Bárka Színház) és a Nagyvárad tér közé épül.

II.1.2)Fő CPV-kód
45214400 Egyetemi épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés új egyetemi oktatási épület megvalósítására

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45000000 Építési munkák
45262300 Betonozás
45262522 Kőművesmunka
45430000 Padló- és falburkolás
45450000 Egyéb épületbefejezési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A közbeszerzési eljárás tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új oktatási épületének

megvalósítása. Az oktatási épület tömbje a Wallenberg iskola (a Bárka Színház) és a Nagyvárad

tér közé épül.

Az épület funkciói az alábbiak:

1) Pinceszinteken jellemzően parkoló területek, szerviz funkciók, raktárak, hulladékgyűjtő

központ, gépészeti terek, oktatási anyagok készítésére szolgáló stúdiók kerültek kialakításra,

valamint ide kerül a 2600 adagos konyha üzemi területe (étel készítés, étel elszállítás) A

mélygarázsba elhelyezni tervezett 178 db gépkocsi kiszolgálására kétsávos rámpa szolgál, mely

a pincében biztosított 120 kerékpár tároló megközelítésére is lehetőséget biztosít. Kerékpárral

érkezők számára öltöző blokk biztosított lesz. A pincetéren át megoldott a 300 és 500 fős

előadók menekítése is, melyek lejtős nézőterületként két (földszint + pinceszint) szintet

hidalnak át.

2) A földszintre az előcsarnokok, az éttermi fogyasztó tér (a szükséges tálalókkal,

fehérmosogatóval valamint oktatási funkciók kerültek (300, 500, 140 fős előadók). Az előcsarnok

egy része mobil válaszfallal rendezvénytérként leválasztható. Az épület nyugati oldalán nyílik a

gazdasági bejárat, melynek közelében expediáló tér helyezkedik el, valamint innen érhető el az

épületen végigvezetett biztonsági szerviz felvonó is.

3) Az emeletek jellemzően oktatási (tantermek) és oktatói (irodák) kaptak elhelyezést

elkülönülő épületszárnyakban. A két terület határán transzparens térben került pozicionálásra

az épület fő vertikális közlekedő magja (főlépcső), mely elsődlegesen szolgál az oktatási

5

funkciók használatára. A kényelmes és tágas menekülő lépcsők a szintek közötti napi forgalmat

is kiszolgálják.

4) Az épület földszintjén kerül elhelyezésre az épületben dolgozó tanároknak és tanulóknak

kiszolgálására szolgáló étterem, míg a konyha a pincébe kerül, melynek gazdasági megtáplálása

a pincetérből történik. Konyha és tálaló között két szervizlift szolgál. Az étterem

fogyasztóteréhez nagyméretű terasz kapcsolódik.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 03/09/2015
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2014/S 237-416418

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Generálkivitelezői szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
06/11/2014
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: W-É-P Campus Konzorcium, Vezető adatai: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Tagok adatai: Épkar Zrt.
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Tagok adatai: PBE Energiamenedzsment Kft.
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1., 2. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6 979 921 411.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828592
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828592
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/07/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45214400 Egyetemi épületek kivitelezése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45300000 Épületszerelési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45331000 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45350000 Gépészeti szerelések
45000000 Építési munkák
45262300 Betonozás
45262522 Kőművesmunka
45430000 Padló- és falburkolás
45450000 Egyéb épületbefejezési munka
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest VIII. Orczy Park hrsz. 36030.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A közbeszerzési eljárás tárgya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új oktatási épületének

megvalósítása. Az oktatási épület tömbje a Wallenberg iskola (a Bárka Színház) és a Nagyvárad

tér közé épül.

Az épület funkciói az alábbiak:

1) Pinceszinteken jellemzően parkoló területek, szerviz funkciók, raktárak, hulladékgyűjtő

központ, gépészeti terek, oktatási anyagok készítésére szolgáló stúdiók kerültek kialakításra,

valamint ide kerül a 2 600 adagos konyha üzemi területe (étel készítés, étel elszállítás) A

mélygarázsba elhelyezni tervezett 178 db gépkocsi kiszolgálására kétsávos rámpa szolgál, mely

a pincében biztosított 120 kerékpár tároló megközelítésére is lehetőséget biztosít. Kerékpárral

érkezők számára öltöző blokk biztosított lesz. A pincetéren át megoldott a 300 és 500 fős

előadók menekítése is, melyek lejtős nézőterületként két (földszint + pinceszint) szintet

hidalnak át.

2) A földszintre az előcsarnokok, az éttermi fogyasztó tér (a szükséges tálalókkal,

fehérmosogatóval valamint oktatási funkciók kerültek (300, 500, 140 fős előadók). Az előcsarnok

egy része mobil válaszfallal rendezvénytérként leválasztható. Az épület nyugati oldalán nyílik a

gazdasági bejárat, melynek közelében expediáló tér helyezkedik el, valamint innen érhető el az

épületen végigvezetett biztonsági szerviz felvonó is.

3) Az emeletek jellemzően oktatási (tantermek) és oktatói (irodák) kaptak elhelyezést

elkülönülő épületszárnyakban. A két terület határán transzparens térben került pozicionálásra

az épület fő vertikális közlekedő magja (főlépcső), mely elsődlegesen szolgál az oktatási

5

funkciók használatára. A kényelmes és tágas menekülő lépcsők a szintek közötti napi forgalmat

is kiszolgálják.

4) Az épület földszintjén kerül elhelyezésre az épületben dolgozó tanároknak és tanulóknak

kiszolgálására szolgáló étterem, míg a konyha a pincébe kerül, melynek gazdasági megtáplálása

a pincetérből történik. Konyha és tálaló között két szervizlift szolgál. Az étterem

fogyasztóteréhez nagyméretű terasz kapcsolódik.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 03/09/2015
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 979 921 411.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: W-É-P Campus Konzorcium, Vezető adatai: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU102 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Tagok adatai: Épkar Zrt.
Postai cím: Németvölgyi út 146.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Tagok adatai: PBE Energiamenedzsment Kft.
Postai cím: Szilágyi Dezső tér 1. 2. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Megrendelőnek fel nem róható okból, valamint Megrendelő érdekkörében felmerült okok miatt a Szerződés 2. számú mellékletét képező Megrendelői Ütemtervben meghatározott kötbérterhes részhatáridők Vállalkozó által nem teljesíthetőek, amelynek indokai a következőek:

— Az ELMŰ Hálózati Kft. a HLM-3202/2016. ikt. számú Hálózat létesítési megállapodásban a végleges áram rendelkezésre állás megvalósításának határidejét 30.5.2017. napjáig vállalta, mely vállalási határidőre sem Megrendelőnek, sem Vállalkozónak befolyása nem volt. A megállapodás megkötésére 27.4.2016. napján került sor. Ezek alapján jelen Módosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.

— A Szerződésben eredetileg műszaki tartalomként szereplő szerverterem kialakítását a Megrendelő Európai Uniós támogatási forrásból valósítja meg, amelyre vonatkozó közbeszerzési eljárásban kiválasztott nyertes ajánlattevő által megvalósuló szerverterem kialakítása késlelteti a Projekt véghatáridejét. A módosításra a Szerződés 13.1.6 pontja biztosít lehetőséget, amely alapján a Megrendelő jogosult a Munkák körét egyes körülhatárolható munkarészek tekintetében egyoldalúan csökkenteni. Jelen Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában.

— Megrendelő folyamatosan bővülő meghatározott feladatai igénylik a konyhai kiszolgálás kapacitásának és jellegének bővítését, valamint az éttermi szolgáltatás színvonalának emelését, amelyet Megrendelő egy 300 fő ellátására képes grill konyha kiépítésével kíván megvalósítani, amelynek kialakítása szintén hátrányosan érinti a Projekt véghatáridejét. A módosítás fedezetét a Szerződés 13.1.10 pontjában meghatározott tartalékkeret biztosítja. Ezek alapján jelen Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a 306/2011.(XII.23.) Korm. rendelet 7. § (3) pontjában foglaltaknak.

1. A Szerződés 2. számú Melléklete: Megrendelői Ütemterv helyébe jelen Módosítás 1. számú melléklete lép.

2. A Szerződés 4. számú Melléklete: Műszaki ütemterv helyébe jelen Módosítás 2. számú melléklete lép.

3. Jelen Módosítással a szerverterem megvalósításának feladatai nem tartoznak Vállalkozó feladatkörébe, így a továbbiakban kikerülnek a Szerződés hatálya alól az 1/C Melléklet: Kivitelezési tervdokumentáció ezen részei.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Jelen Módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6 986 216 649.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6 986 216 649.00 HUF