Leveringen - 256076-2020

03/06/2020    S106

România-Focşani: Antineoplazice

2020/S 106-256076

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani
Număr naţional de înregistrare: 4350505
Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 50-52
Localitate: Focşani
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Cod poștal: 620034
Țară: România
Persoană de contact: Ec. Pauna Tanța
E-mail: achizitii@spitalvn.ro
Telefon: +40 237622257
Fax: +40 237622257
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalvn.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096640
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru medicamente oncologie + hemofilie + purpură trombocitopenică imună ideopatică cronică + medicamente generale

Număr de referinţă: 9814/27.05.2020
II.1.2)Cod CPV principal
33652100 Antineoplazice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de furnizare medicamente oncologie + hemofilie + purpură trombocitopenică imună ideopatică cronică + medicamente generale, conform caietului de sarcini.

AC va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 9 801 353.60 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 27
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 27
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

RIFAXIMINUM

Lot nr.: 18
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33614000 Antidiareice, antiinflamatoare şi antiinfecţioase intestinale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

RIFAXIMINUM, TB

Cant Estimata AC min 12000 max 30000

Cant Estimata CS min 3000 max 7500

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 60 900.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 60.900,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=15.225,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COMB:PROTECTIS 5ML

Lot nr.: 20
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33614000 Antidiareice, antiinflamatoare şi antiinfecţioase intestinale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

COMB:PROTECTIS 5ML, FL

Cant Estimata AC min 40 max 200

Cant Estimata CS min 10 max 50

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 600.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 10.600,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2.650,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FLUOROMETHOLONUM SUSP OFT

Lot nr.: 26
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33662100 Medicamente pentru oftalmologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

FLUOROMETHOLONUM SUSP OFT, FL

Cant Estimata AC min 20 max 100

Cant Estimata CS min 5 max 25

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 589.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 2.589,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=647,25 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ACIDUM ASCORBICUM 750MG/5ML

Lot nr.: 22
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33616000 Vitamine
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ACIDUM ASCORBICUM 750MG/5ML, F

Cant Estimata AC min 24000 max 40000

Cant Estimata CS min 6000 max 10000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 202 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 202.800,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=50.700,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PROPOFOLUM 20ML

Lot nr.: 16
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PROPOFOLUM 20ML, F

Cant Estimata AC min 4000 max 8000

Cant Estimata CS min 1000 max 2000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 42 640.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 42.640,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=10.660,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

METFORMINUM 1000MG

Lot nr.: 21
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33615000 Medicamente pentru diabet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

METFORMINUM 1000MG, TB

Cant Estimata AC min 1200 max 4800

Cant Estimata CS min 300 max 1200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 672.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 672,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=168,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

NITROGLYCERINUM

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33622100 Medicamente utilizate în cardiologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

NITROGLYCERINUM, F

Cant Estimata AC min 2000 max 5000

Cant Estimata CS min 500 max 1250

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 36 550.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 36.550,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=9.137,50 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FENTANYLUM 5 ML

Lot nr.: 17
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661100 Anestezice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

FENTANYLUM 5 ML, F

Cant Estimata AC min 6000 max 8000

Cant Estimata CS min 1500 max 2000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 240.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 16.240,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=4.060,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DIOSMECTITA 3GR.PULV, PLIC

Lot nr.: 15
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33614000 Antidiareice, antiinflamatoare şi antiinfecţioase intestinale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

DIOSMECTITA 3GR.PULV, PLIC

Cant Estimata AC min 2000 max 9000

Cant Estimata CS min 500 max 2250

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 10.800,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2.700,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

LEVOMEPROMAZINUM 25MG

Lot nr.: 24
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661500 Psiholeptice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

LEVOMEPROMAZINUM 25MG, CP

Cant Estimata AC min 160 max 3000

Cant Estimata CS min 40 max 750

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 350.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.350,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=337,50 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CYCLOPHOSPHAMIDUM PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. 200 mg

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CYCLOPHOSPHAMIDUM PULB. PT. SOL. PERF./INJ. I.V. 200 mg, FL

Cant Estimata AC min 1500 max 3600

Cant Estimata CS min 375 max 900

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 44 568.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 44.568,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=11.142,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TEMSIROLIMUSUM CONC. + SOLV. PT.SOL PERF. 30 mg

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

TEMSIROLIMUSUM CONC. + SOLV. PT.SOL PERF. 30 mg, FL

Cant Estimata AC min 4 max 60

Cant Estimata CS min 1 max 15

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 195 295.20 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 195.295,20 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=48.823,80 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BENDAMUSTINUM 100 MG

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652300 Imunosupresoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

BENDAMUSTINUM 100 MG, FL

Cant Estimata AC min 6 max 100

Cant Estimata CS min 1 max 25

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 59 234.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 59.234,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=14.808,50 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PEMBROLIZUMABUM 100MG

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PEMBROLIZUMABUM 100MG, FL

Cant Estimata AC min 1 max 100

Cant Estimata CS min 1 max 25

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 209 886.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.209.886,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=302.471,50 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

BENDAMUSTINUM 25 MG

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652300 Imunosupresoare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

BENDAMUSTINUM 25 MG, FL

Cant Estimata AC min 36 max 500

Cant Estimata CS min 9 max 125

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 76 740.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 76.740,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=19.185,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FACTOR VIII DE COAGULARE1000UI si FACTOR VON WILLEBRAND 1000 UI

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33621400 Substituenţi de plasmă sanguină şi soluţii pentru perfuzii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

FACTOR VIII DE COAGULARE1000UI si FACTOR VON WILLEBRAND 1000 UI, FL

Cant Estimata AC min 4 max 1000

Cant Estimata CS min 1 max 250

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 862 890.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.862.890,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=465.722,50 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

TRABECTEDINUM PULB. PT. CONC. PT. SOL PERF 1 mg

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

TRABECTEDINUM PULB. PT. CONC. PT. SOL PERF 1 mg, FL

Cant Estimata AC min 2 max 60

Cant Estimata CS min 1 max 15

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 436 311.60 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 436.311,60 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=109.077,90 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ROMIPLOSTINUM 250MCG

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33621000 Medicamente pentru sânge şi pentru organele hematopoietice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ROMIPLOSTINUM 250MCG, FL

Cant Estimata AC min 8 max 100

Cant Estimata CS min 2 max 25

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 931 208.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.931.208,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=482.802,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

PEMETREXEDUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 500 mg

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

PEMETREXEDUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 500 mg, FL

Cant Estimata AC min 4 max 300

Cant Estimata CS min 1 max 75

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 183 131.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.183.131,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=295.782,75 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

IFOSFAMIDUM PULB. PT. SOL PERF. 1 g

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

IFOSFAMIDUM PULB. PT. SOL PERF. 1 g, FL

Cant Estimata AC min 50 max 800

Cant Estimata CS min 12 max 200

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 80 672.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 80.672,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=20.168,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CETUXIMABUM SOL. PERF. 5 mg/ml

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CETUXIMABUM SOL. PERF. 5 mg/ml, FL

Cant Estimata AC min 20 max 1500

Cant Estimata CS min 5 max 375

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 151 565.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.151.565,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=287.891,25 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DECITABINUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33652100 Antineoplazice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

DECITABINUM PULB. PT. CONC. PT. SOL. PERF. 50 mg, FL

Cant Estimata AC min 2 max 50

Cant Estimata CS min 1 max 12

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 228 145.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 228.145,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=54.754,80 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

FACTOR VIII DE COAGULARE 500UI si FACTOR VON WILLEBRAND 500 UI

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33621400 Substituenţi de plasmă sanguină şi soluţii pentru perfuzii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

FACTOR VIII DE COAGULARE 500UI si FACTOR VON WILLEBRAND 500 UI, FL

Cant Estimata AC min 10 max 1000

Cant Estimata CS min 2 max 250

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 943 580.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 943.580,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=235.895,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

AZYTHROMYCINUM SOL OFT UNIDOZE

Lot nr.: 25
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33662100 Medicamente pentru oftalmologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

AZYTHROMYCINUM SOL OFT UNIDOZE, BUC

Cant Estimata AC min 120 max 360

Cant Estimata CS min 30 max 90

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 234.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 1.234,80 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=308,70 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

CARBAMAZEPINUM 200MG

Lot nr.: 19
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661300 Antiepileptice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

CARBAMAZEPINUM 200MG, TB

Cant Estimata AC min 12000 max 32000

Cant Estimata CS min 3000 max 8000

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 8 640.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 8.640,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=2.160,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

COMB:VITA-POS

Lot nr.: 27
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33662100 Medicamente pentru oftalmologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

COMB:VITA-POS, TUB

Cant Estimata AC min 20 max 80

Cant Estimata CS min 5 max 20

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 2 464.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 2.464,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=616,00 RON.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

ACENOCUMAROLUM 2MG

Lot nr.: 23
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33621100 Antitrombotice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO226 Vrancea
Locul principal de executare:

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. PANTELIMON” FOCŞANI, str. Cuza-Vodă nr. 50-52, cod 620034, loc. Focşani, jud. Vrancea, telefon/fax: +40 237625191, +40 237622257

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

ACENOCUMAROLUM 2MG,TB

Cant Estimata AC min 1200 max 3600

Cant Estimata CS min 300 max 900

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 648.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Operatorul economic va depune oferta raportat la valoarea maxima fara TVA a AC, respectiv 648,00 RON.Valoarea celui mai mare contract subsecvent=162,00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinta 1

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE OFERTANTILOR CLASATI PE LOCURILE I,II si III ÎN CLASAMENTUL INTERMEDIAR ÎNTOCMIT LA FINALIZAREA EVALUARII OFERTELOR.

Aceste documente pot fi:

1.Certificate de atestare fiscala, certificate constatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)Certificatele fiscale trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII/PREZENTARII ACESTORA.

2.Cazierul judiciar al operatorului economic si ale membrilor organului de adminsitrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de repezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv;

3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4.Alte documente edificatoare,dupa caz;

Cerinta 2

Persoanele care detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt:

Conducatorul autoritatii contractante

Manager interimar: Dr.Neagu Codruta-Elena

Director financiar contabil: Ec.Vlad Liviu Laurentiu

Director medical: Dr.Negoita Gabriel

Coordonator program Oncologie: Dr. Groza Lidia

Coordonator program Hemofilie: Dr.Saulea Manuela

Membrii comisiei de evaluare

Ec.Pauna Tanta

Farmacist Frincu Constanta

Farmacist Potlog Laura

Coordonator program Oncologie: Dr. Groza Lidia

Coordonator program Hemofilie: Dr.Saulea Manuela

Membri de rezerva

Ec.Dragomir Ilias

Farmacist Pacuraru Costel

Cerinta 1

Persoane juridice/fizice romane

Certificat constatator emis de oficiul national al registrului comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Informatiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la MOMENTUL DEPUNERII ACESTUIA.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe locul I,II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.

Persoane juridice/fizice straine

Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta.

Posibilitatea prezentarii de catre persoanele juridice straine, de documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta (art 68 din Legea 98/2016 si respectarea principiului recunoasterii reciproce), de a raporta valabilitatea LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA.Toate documentele vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE

Cerinta 2

Declaratia pe proprie raspundere a distribuitorului prin care confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata eliberata de catre Ministerul Sanatatii in baza art 4 alin 3 lit b din HG 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale;totodata pentru operatorii economici straini se accepta document echivalent.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE .Documentul justificativ, respectiv declaratia pe proprie raspundere a distribuitorului prin care confirma ca produsele ofertate detin autorizatie de punere pe piata, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe locul I,II si III in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Cerinta 3

Autorizatie de distributie angro eliberata de A.N.M. sau de Ministerul Sanatatii in baza art.788 alin. 1 cap. VII al titlului XVIIdin legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatati

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional,respectiv sa detina Autorizatia de distributie angro completand in acest sens DUAE, urmand ca documentul justificativ,(autorizatia)sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante numai de ofertantiiclasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermadiar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/07/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 06/10/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 06/07/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Toate documentele ofertei vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Acordul-cadru se va incheia cu maximum trei op. economici, ceea ce inseamna ca in cazul in care nr. op. ec. care au prezentat oferte admisibile este mai mic decat nr. indicat in acordul-cadru, se va putea incheia numai cu acestia, fara insa a depasi nr. maxim de trei op. ec. In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe acelasi loc au preturi egale, in vederea departajarii, pentru a nu fi depasit nr. maxim de trei op. ec., autoritatea contractanta va solicita ofertantilor în cauza o noua oferta de pret, precizand totodata in solicitare pragul pana la care noul pret poate fi imbunatatit. Noul pret nu poate fi imbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior in clasament. Solicitarea de reofertare se va transmite in SEAP, la rubrica „Intrebari”, la care operatorii economici vor raspunde online, in SICAP. Termenul de plata solicitat: 60 de zile de la data primirii facturarii. Plata se face prin OP. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru inainte de termen, in cazul in care Ministerul Sanatatii va incheia la nivel national, in baza OUG nr. 71/2012 si a Ordinului nr. 1292/2012 aferent acorduri-cadru avand ca obiect produse similare cu cele din prezenta procedura.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani, Serviciul contencios
Adresă: Str. Cuza Vodă nr. 50-52
Localitate: Focşani
Cod poștal: 620034
Țară: România
E-mail: achizitii@spitalvn.ro
Telefon: +40 237625000
Fax: +40 237622257
Adresă internet: www.e-licitatie.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/05/2020