Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 256077-2020

Submission deadline has been amended by:  313367-2020
TITytułPolska-Katowice: Urządzenia sieciowe
NDNumer publikacji ogłoszenia256077-2020
PDData publikacji03/06/2020
OJNumer wydania Dz.U. S106
TWMiejscowość nabywcyKATOWICE
AUNazwa urzędowa nabywcyUniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy8 - Inne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany29/05/2020
DTTermin składania ofert20/07/2020
NCRodzaj zamówienia2 - Dostawy
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)72700000 - Usługi w zakresie sieci komputerowej
72611000 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego
32420000 - Urządzenia sieciowe
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL22A
IAAdres internetowy (URL)https://www.uck.katowice.pl/
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE