Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Varor - 256245-2018

15/06/2018    S113

Belgien-Geel: Leverans av tekniska gaser, hyra av gasbehållare och andra tjänster

2018/S 113-256245

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, JRC - Joint Research Centre, JRC.R - Resources (Brussels), JRC.R.6 - Resource Management, Geel
Postadress: Retieseweg 111
Ort: Geel
Nuts-kod: BE213 Arr. Turnhout
Postnummer: B-2440
Land: Belgien
Kontaktperson: Ms. Ann Van Menxel
E-post: jrc-geel-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/jrc/
Upphandlarprofil: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3564
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3564
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av tekniska gaser, hyra av gasbehållare och andra tjänster

Referensnummer: JRC/GEE/2018/R.6/0053/OC
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
24111000 Väte, argon, ädelgaser, kväve och syre
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

JRC i Geel har för avsikt att upprätta ett ramavtal för tillhandahållande av teknisk gas, hyra av gasbehållare och andra tjänster. Kontraktet består av 2 huvuddelar: 1) Leverans av komprimerad gas i gasflaskor eller flaskpaket, inklusive leverans och returtransport samt hyra av gasflaskor och/eller flaskpaket. Uppdragstagaren ombeds även planera för en applikation som ska möjliggöra spårning av flaskorna. 2) Hyra av fasta och mobila tankbehållare för lagring av flytande gaser och leverans av flytande kvävsgas och argongas i bulkform. Vissa av dessa tankbehållare ska vara utrustade med en förångare och/eller med ett fjärrövervakningssystem som automatiskt varnar uppdragstagaren vid behov av påfyllning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 480 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
24111000 Väte, argon, ädelgaser, kväve och syre
24111200 Ädelgaser
24111500 Gaser för medicinskt bruk
44612100 Gascylindrar
44612000 Behållare för kondenserad gas
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE213 Arr. Turnhout
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Europeiska kommissionen.

Joint Research Centre - Geel.

Retieseweg 111,

2440 Geel

Belgien.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 480 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/08/2018
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 16/08/2018
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europeiska kommissionen.

Joint Research Centre - Geel.

Retieseweg 111,

2440 Geel

Belgien.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Se internetadressen som anges i avsnitt I.3.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/06/2018