Leveringen - 256288-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Pápa: Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten

2020/S 106-256288

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_19192200
Postadres: Barát utca 9.
Plaats: Pápa
NUTS-code: HU213 Veszprém
Postcode: 8500
Land: Hongarije
Contactpersoon: Murvai László
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Telefoon: +36 12379817
Fax: +36 12379813

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.papa.hu/papaiak/intezmenyek/szocialis

Adres van het kopersprofiel: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000154682020/reszletek

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: szociális intézmény
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Élelmiszer-alapanyagok beszerzése

Referentienummer: EKR000154682020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi keretszerződés élelmiszer-alapanyagok szállítására a pápai Egyesített Szociális

Intézmény részére, 12 hónapra, az alábbi részekre bontással:

1. Kenyér, péksütemény, sütőipari termékek

2. Tőke sertés és marhahús

3. Nehézáru, konzerv, fűszer

4. Mirelit termékek

5. Tej, tejtermékek

6. Felvágottak, töltelékáru

7. Instant gyümölcsteák, csokoládéitalok, édességek

8. Száraztészták

9. Friss zöldség, gyümölcs, tojás

A termékekhez tartozó részletes mennyiségi adatokat a „Tételes ajánlat” nevű excel-táblázat tartalmazza. Ajánlatkérő a táblázatban szereplő mennyiségi adatokat az ajánlatok összehasonlítása érdekében adta meg, az elszámolás a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/átvett élelmiszerféleségek és mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, az adott részhez megadott keretösszeg erejéig.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 90 300 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kenyér, péksütemény, sütőipari termékek

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15810000 Broodproducten, vers gebak en cake
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8500 Pápa, Barát u. 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. rész: Kenyér, péksütemény, sütőipari termékek.

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 4 200 000 HUF.

Várható éves mennyiség: 65 456 db, 660 kg.

A részletes specifikációt és 12 hónapra várható mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki Leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tőke sertés és marhahús

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8500 Pápa, Barát u. 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2. rész: Tőke sertés és marhahús

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 11 100 000 HUF.

Várható éves mennyiség: 7 923 kg.

A részletes specifikációt és 12 hónapra várható mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki Leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nehéz áru, konzerv, fűszer

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8500 Pápa, Barát u. 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3. rész: Nehéz áru, konzerv, fűszer

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 22 100 000 HUF.

Várható éves mennyiség: 15 162 kg, 40 238 db, 4 762 liter, 108 doboz.

A részletes specifikációt és 12 hónapra várható mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki Leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mirelit termékek

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8500 Pápa, Barát u. 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

4. rész: Mirelit termékek

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 12 100 000 HUF.

Várható éves mennyiség: 19 903 kg, 418 db, 12 doboz.

A részletes specifikációt és 12 hónapra várható mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki Leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tej és tejtermékek

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15500000 Zuivelproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8500 Pápa, Barát u. 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

5. rész: Tej, tejtermékek

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 9 300 000 HUF.

Várható éves mennyiség: 14 944 liter, 21 842 db, 2 580 kg, 96 doboz.

A részletes specifikációt és 12 hónapra várható mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki Leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Felvágottak, töltelékáru

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000 Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8500 Pápa, Barát u. 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

6. rész: Felvágottak, töltelékáru

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 8 100 000 HUF.

Várható éves mennyiség: 5 763 kg.

A részletes specifikációt és 12 hónapra várható mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki Leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Instant gyümölcsteák, csokoládéitalok, édességek

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8500 Pápa, Barát u. 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

7. rész: Instant gyümölcsteák, csokoládéitalok, édességek

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 3 600 000 HUF.

Várható éves mennyiség: 17 274 db.

A részletes specifikációt és 12 hónapra várható mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki Leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Száraztészták

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15000000 Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8500 Pápa, Barát u. 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

8. rész: Száraztészták

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 1 400 000 HUF.

Várható éves mennyiség: 3 312 kg.

A részletes specifikációt és 12 hónapra várható mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki Leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Friss zöldségek, gyümölcsök, tojás

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03000000 Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU213 Veszprém
Voornaamste plaats van uitvoering:

8500 Pápa, Barát u. 3.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

9. rész: Friss zöldség, gyümölcs, tojás

Nettó keretösszeg 12 hónapra: 18 400 000 HUF.

Várható éves mennyiség: 44 157 kg, 44 205 db, 720 csomó.

A részletes specifikációt és 12 hónapra várható mennyiséget az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

Ahol a terméklistában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette a meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékre történő hivatkozást, ott a megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ajánlattevők a megadott gyártmányú és típusú termékek helyett azzal (kiszerelésben, energiatartalomban, zsírtartalomban, stb.) egyenértékű termékeket is ajánlhatnak, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ajánlatkérő a "legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempontját választja, mivel igényeinek a Műszaki Leírásban részletesen meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 047-110302
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Kenyér, péksütemény, sütőipari termékek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: POLUS-COOP Kereskedelmi és Ipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_21677731
Postadres: Szabadság tér 7.
Plaats: Ajka
NUTS-code: HU213 Veszprém
Postcode: 8400
Land: Hongarije
E-mail: pannonbrot@poluscoop.hu
Telefoon: +36 88889141
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 200 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Tőke sertés és marhahús

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Halker Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_82607403
Postadres: Klapka Gy. utca 14.
Plaats: Balatonboglár
NUTS-code: HU232 Somogy
Postcode: 8630
Land: Hongarije
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefoon: +36 308943235
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 100 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Nehéz áru, konzerv, fűszer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E.C. Kereskedelmi és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_12871861
Postadres: Újvári utca 4.
Plaats: Torony
NUTS-code: HU222 Vas
Postcode: 9791
Land: Hongarije
Telefoon: +36 94540540
Fax: +36 94352262
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 100 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Mirelit termékek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Halker Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_82607403
Postadres: Klapka Gy. utca 14.
Plaats: Balatonboglár
NUTS-code: HU232 Somogy
Postcode: 8630
Land: Hongarije
E-mail: bozsokine@halker.hu
Telefoon: +36 308943235
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 100 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Tej és tejtermékek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: "ILLKER-FOOD" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_38045466
Postadres: Régiposta utca 12. 1.em. 1/A.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1052
Land: Hongarije
E-mail: csaba.elo@illkerfood.hu
Telefoon: +36 305355412
Fax: +36 96210083
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 300 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Felvágottak, töltelékáru

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sió-Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_38909052
Postadres: Május 1. utca 0306/30.
Plaats: Siófok
NUTS-code: HU232 Somogy
Postcode: 8600
Land: Hongarije
E-mail: bozsokine@siofriss.hu
Telefoon: +36 308943235
Fax: +36 84550018
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 100 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Instant gyümölcsteák, csokoládéitalok, édességek

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AG FOODS HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_28916035
Postadres: Szőlőkert utca 4.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU11 Budapest
Postcode: 1033
Land: Hongarije
E-mail: kozbeszerzes@t-online.hu
Telefoon: +36 309348472
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 600 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Száraztészták

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: E.C. Kereskedelmi és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_12871861
Postadres: Újvári utca 4.
Plaats: Torony
NUTS-code: HU222 Vas
Postcode: 9791
Land: Hongarije
Telefoon: +36 94540540
Fax: +36 94352262
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 400 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 9
Benaming:

Friss zöldségek, gyümölcsök, tojás

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stileth Norbert Lajos E.V.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_34559420
Postadres: Vízmű utca 7/A.
Plaats: Pápa
NUTS-code: HU213 Veszprém
Postcode: 8500
Land: Hongarije
E-mail: edenkert@gmail.hu
Telefoon: +36 703858343
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 400 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

I.

A nyertes ajánlattevők adószáma:

— 1. rész: 10402740-2-19

— 2. rész: 10378876-2-14

— 3. rész: 11310389-2-18

— 4. rész: 10378876-2-14

— 5. rész: 11469012-2-41

— 6. rész: 14661323-2-14

— 7. rész: 11696728-2-41

— 8. rész: 11310389-2-18

— 9. rész: 74783993-2-39

II.

Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

1. rész:

— Polus-Coop Kereskedelmi és Ipari Zrt. (8400 Ajka, Szabadság tér 7.; 10402740-2-19)

2. rész:

— Funkcio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9232 Darnózseli, Fő u. 94.; 10697922-2-08)

— Halker Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.; 10378876-2-14)

— Illker-Food Kereskedelmi Kft. (1052 Budapest, Régiposta utca 12. 1/1A.; 11469012-2-41)

3. rész:

— EC. Kereskedelmi és Vállalkozási Kft. (9791 Torony, Újvári u. 4.; 11310389-2-18)

— Halker Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.; 10378876-2-14)

— HO-MI Kft. (9027 Győr, Vágóhíd utca 7.; 13601584-2-08)

— Illker-Food Kereskedelmi Kft. (1052 Budapest, Régiposta utca 12. 1/1A.; 11469012-2-41)

4. rész:

— Halker Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.; 10378876-2-14)

— HO-MI Kft. (9027 Győr, Vágóhíd utca 7.; 13601584-2-08)

— Jégtrade Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. (2220 Vecsés, Ecseri út 0127/15/A.; 10828694-2-13)

5. rész:

— HO-MI Kft. (9027 Győr, Vágóhíd utca 7.; 13601584-2-08)

— Illker-Food Kereskedelmi Kft. (1052 Budapest, Régiposta utca 12. 1/1A.; 11469012-2-41)

— Sió Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Május 1. utca 0306/30.; 11469012-2-41)

6. rész:

— Funkcio Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9232 Darnózseli, Fő u. 94.; 10697922-2-08)

— Illker-Food Kereskedelmi Kft. (1052 Budapest, Régiposta utca 12. 1/1A.; 11469012-2-41)

— Sió Friss Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Május 1. utca 0306/30.; 11469012-2-41)

7. rész:

— AG Foods Hungary Kereskedelmi Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 4.; 11696728-2-41)

8. rész:

— EC. Kereskedelmi és Vállalkozási Kft. (9791 Torony, Újvári u. 4.; 11310389-2-18)

— Halker Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.; 10378876-2-14)

— HO-MI Kft. (9027 Győr, Vágóhíd utca 7.; 13601584-2-08)

— Illker-Food Kereskedelmi Kft. (1052 Budapest, Régiposta utca 12. 1/1A.; 11469012-2-41)

— M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 48.; 11392929-2-06)

9. rész:

— M és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6782 Mórahalom, Röszkei út 48.; 11392929-2-06)

— Stileth Norbert egyéni vállalkozó (8500 Pápa, Vízmű utca 7/A.; 74783993-2-39)

III.

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtása a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. § rendelkezései szerint történik.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020