Leveringen - 256303-2020

03/06/2020    S106

Roemenië-Baia Sprie: Diverse voedingsmiddelen

2020/S 106-256303

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Penitenciarul Baia Mare
Nationaal identificatienummer: RO4006707
Postadres: Str. Forestierului nr. 217
Plaats: Baia Sprie
NUTS-code: RO114 Maramureş
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cornelia Corina Maria Gherghel
E-mail: achizitii.pbmare@anp.gov.ro
Telefoon: +40 262214230
Fax: +40 262214231

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.penitenciarulbaiamare.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare alimente diverse 2019

Referentienummer: 278102
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15800000 Diverse voedingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 53 727.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

MORCOVI

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221112 Wortelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARNE VITA PENTRU LUCRU

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15111000 Vlees van runderen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PARIZER PASARE

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15130000 Vleesproducten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PATE DE FICAT PORC/PASARE

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131310 Pâté
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ARDEI GRAS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221230 Paprika's
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BRANZA TELEMEA SARATA DE VACA

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15541000 Tafelkaas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SLANINA PROASPATA

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131220 Bacon
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SUBPRODUSE DE PORC

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15113000 Varkensvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

USTUROI

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221000 Groenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

SARE GRUNJOASA

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15872400 Zout
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

USTUROI GRANULAT

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15870000 Specerijen en kruiderijen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PIPER MACINAT

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15871270 Samengestelde kruiderijen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

PREPARATE DIN CARNE -CARNATI

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131130 Worsten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

OUA DE GAINA

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03142500 Eieren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

BOIA DE ARDEI DULCE

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15870000 Specerijen en kruiderijen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARCASA DE PORC FARA COTLET, CAP SI PICIOR

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15113000 Varkensvlees
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

CARNE PASARE (PULPE PUI FARA SPATE)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000 Pluimvee
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

AMELIORATORI

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15871270 Samengestelde kruiderijen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ROSII

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221240 Tomaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

VARZA DE TOAMNA

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
03221400 Koolgroenten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO114 Maramureş

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 111-271508

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 11
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 19
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 14
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 12
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23002
Perceel nr.: 20
Benaming:

VARZA DE TOAMNA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/02/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804

Internetadres: www.stedyan.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 442.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 387.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23003
Perceel nr.: 1
Benaming:

ARDEI GRAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/02/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515

Internetadres: www.amariei.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 299.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 544.50 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20815
Perceel nr.: 10
Benaming:

PARIZER PASARE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/01/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309

Internetadres: www.andromi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 114.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 49700
Perceel nr.: 1
Benaming:

ARDEI GRAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515

Internetadres: www.amariei.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 299.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 108.90 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 48721
Perceel nr.: 13
Benaming:

ROSII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515

Internetadres: www.amariei.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 088.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 56.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20158
Perceel nr.: 7
Benaming:

PREPARATE DIN CARNE -CARNATI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040

Internetadres: www.carmangeriadalia.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 660.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 180.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40672
Perceel nr.: 10
Benaming:

PARIZER PASARE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309

Internetadres: www.andromi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 114.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 375.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40673
Perceel nr.: 15
Benaming:

SUBPRODUSE DE PORC

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309

Internetadres: www.andromi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 206.08 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 280.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40670
Perceel nr.: 3
Benaming:

BOIA DE ARDEI DULCE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040

Internetadres: www.carmangeriadalia.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 388.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 210.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40645
Perceel nr.: 7
Benaming:

PREPARATE DIN CARNE -CARNATI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040

Internetadres: www.carmangeriadalia.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 579.80 RON
Laagste offerte: 30 660.00 RON / Hoogste offerte: 30 660.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40649
Perceel nr.: 1
Benaming:

ARDEI GRAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515

Internetadres: www.amariei.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 307.10 RON
Laagste offerte: 5 299.80 RON / Hoogste offerte: 5 299.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40647
Perceel nr.: 13
Benaming:

ROSII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 095.30 RON
Laagste offerte: 4 088.00 RON / Hoogste offerte: 4 088.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40648
Perceel nr.: 8
Benaming:

MORCOVI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 156.40 RON
Laagste offerte: 30 995.80 RON / Hoogste offerte: 30 995.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40642
Perceel nr.: 18
Benaming:

USTUROI GRANULAT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804

Internetadres: www.stedyan.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 550.93 RON
Laagste offerte: 547.60 RON / Hoogste offerte: 547.60 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40644
Perceel nr.: 16
Benaming:

SARE GRUNJOASA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804

Internetadres: www.stedyan.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 664.40 RON
Laagste offerte: 1 635.20 RON / Hoogste offerte: 1 635.20 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40646
Perceel nr.: 3
Benaming:

BOIA DE ARDEI DULCE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804

Internetadres: www.stedyan.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 435.86 RON
Laagste offerte: 388.50 RON / Hoogste offerte: 434.75 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40641
Perceel nr.: 20
Benaming:

VARZA DE TOAMNA

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804

Internetadres: www.stedyan.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 48 749.40 RON
Laagste offerte: 48 442.80 RON / Hoogste offerte: 48 442.80 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40643
Perceel nr.: 17
Benaming:

USTUROI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804

Internetadres: www.stedyan.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 514.74 RON
Laagste offerte: 506.00 RON / Hoogste offerte: 506.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40640
Perceel nr.: 10
Benaming:

PARIZER PASARE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309

Internetadres: www.andromi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 345.88 RON
Laagste offerte: 4 114.00 RON / Hoogste offerte: 4 301.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40639
Perceel nr.: 15
Benaming:

SUBPRODUSE DE PORC

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 206.08 RON
Laagste offerte: 4 206.08 RON / Hoogste offerte: 4 206.08 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40669
Perceel nr.: 7
Benaming:

PREPARATE DIN CARNE -CARNATI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040

Internetadres: www.carmangeriadalia.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 660.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 900.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 40671
Perceel nr.: 8
Benaming:

MORCOVI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/08/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515

Internetadres: www.amariei.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 995.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 497.90 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20157
Perceel nr.: 1
Benaming:

ARDEI GRAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515

Internetadres: www.amariei.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 299.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 72.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20156
Perceel nr.: 13
Benaming:

ROSII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515

Internetadres: www.amariei.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 088.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 168.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 49702
Perceel nr.: 13
Benaming:

ROSII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515

Internetadres: www.amariei.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 088.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 168.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 48722
Perceel nr.: 1
Benaming:

ARDEI GRAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515

Internetadres: www.amariei.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 299.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 72.60 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23004
Perceel nr.: 10
Benaming:

PARIZER PASARE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/02/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309

Internetadres: www.andromi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 114.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 440.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23598
Perceel nr.: 13
Benaming:

ROSII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515

Internetadres: www.amariei.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 088.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 840.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 23600
Perceel nr.: 7
Benaming:

PREPARATE DIN CARNE -CARNATI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/02/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CARMANGERIA-DALIA S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 2200390
Postadres: Strada Traian, Nr. 26
Plaats: Baia Mare
NUTS-code: RO114 Maramureş
Postcode: 430262
Land: Roemenië
E-mail: office@carmangeriadalia.ro
Telefoon: +40 262224040
Fax: +40 262224040

Internetadres: www.carmangeriadalia.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 660.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 500.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26662
Perceel nr.: 10
Benaming:

PARIZER PASARE

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANDROMI COM
Nationaal identificatienummer: RO 5198520
Postadres: Strada CALEA APATEULUI, Nr. 291/L
Plaats: Oradea
NUTS-code: RO111 Bihor
Postcode: 410222
Land: Roemenië
E-mail: office@andromi.ro
Telefoon: +40 259393309
Fax: +40 259393309

Internetadres: www.andromi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 114.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 660.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26599
Perceel nr.: 8
Benaming:

MORCOVI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515

Internetadres: www.amariei.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 995.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 930.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 26600
Perceel nr.: 18
Benaming:

USTUROI GRANULAT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: STEDYAN COM S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 15779023
Postadres: Strada scolilor, Nr. 39
Plaats: Braila
NUTS-code: RO221 Brăila
Postcode: 6100
Land: Roemenië
E-mail: stedyan.br@gmail.com
Telefoon: +40 339732804
Fax: +40 339732804

Internetadres: www.stedyan.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 547.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 296.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 28806
Perceel nr.: 8
Benaming:

MORCOVI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: AMARIEI G. PETRU
Nationaal identificatienummer: RO23455761
Postadres: Strada Rotopanesti, Nr. 17
Plaats: Horodniceni
NUTS-code: RO215 Suceava
Land: Roemenië
E-mail: amariei_r@ymail.com
Telefoon: +40 374014779
Fax: +40 230521515

Internetadres: www.amariei.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 995.80 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 930.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020