Építési beruházás - 256332-2016

26/07/2016    S142

Magyarország-Kaposvár: Sportcsarnok építése

2016/S 142-256332

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2016/S 117-207634)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Telefon: +36 82501501
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kaposvar.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés kivitelezési feladatok ellátására multifunkcionális sportcsarnok építése tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212225 Sportcsarnok építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés kivitelezési feladatok ellátására multifunkcionális sportcsarnok építése tekintetében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/07/2016
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 117-207634

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.1
Rész száma: Az előírt kizáró okok:
A módosítandó szöveg helye: 3. mondat
A következő helyett:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

Helyesen:

—.

Szakasz száma: III.1.1
Rész száma: Az előírt kizáró okok igazolási módja:
A módosítandó szöveg helye: 2. mondat
A következő helyett:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének és 63. § (1) bekezdésének a hatálya alá.

Helyesen:

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

Szakasz száma: III.1.1
Rész száma: Az előírt kizáró okok igazolási módja:
A módosítandó szöveg helye: 4. mondat
A következő helyett:

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Helyesen:

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei:
A következő helyett:
Dátum: 03/08/2016
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 11/08/2016
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje:
A következő helyett:
Dátum: 03/08/2016
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 11/08/2016
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Az alábbi dokumentumok kerülnek módosításra:

— AD – 1 - Általános – KMJVÖ – Sportcsarnok – 20160613,

— AD – 3 - Szerződéstervezet – KMJVÖ – Sportcsarnok – 20160613 – Végleges,

— AD – 4 - Nyilatkozatminták – KMJVÖ – Sportcsarnok – 20160613 – Végleges.