Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 256378-2019

03/06/2019    S105

Magyarország-Kiskunhalas: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2019/S 105-256378

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kiskunhalas Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_85845763
Postai cím: Hősök tere 1.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Havasi Szibilla
E-mail: havasi.sz@kiskunhalas.hu
Telefon: +36 77523151
Fax: +36 77423612
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kiskunhalas.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000638492019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000638492019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Halasthermál Gyógyfürdő tervezési feladatai

Hivatkozási szám: EKR000638492019
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Halasthermál Gyógyfürdő fejlesztésének építészeti tervezési feladatai

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beruházás tárgya a Csipke Gyógykomplexum Program hosszú távú koncepció tervének elkészítése, majd azon belül pedig a Csipke Gyógy- és Élményfürdő építési, előzetes vizsgálati és vízjogi létesítési engedélyezési tervének, majd tenderterv szintű tervének elkészítésére, valamint az építési engedély, az előzetes vizsgálati határozat és a vízjogi létesítési engedély megszerzése.

A beruházás jellege tervezés, koncepcióterv, majd koncepcionális vázlatterv, majd építési engedélyes terv, majd tenderterv szinten, emellett feladat az előzetes vizsgálat lefolytatása, a vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése, valamint az építési engedély, az előzetes vizsgálat lezáró határozat és a vízjogi létesítési engedély megszerzése.

Fürdőépület tervezett főbb paraméterei, funkciói:

— összes tervezett szintfelület becsült mennyisége 7 000 m2

— összes tervezett vízfelület becsült mennyisége 2 000 m2

— recepció és előtér

— öltözők és vizes blokkok

— 3 generációs fedett fürdő az alábbi funkciókkal: gyógyászat, uszoda, wellness

— 3 generációs fedett fürdő az alábbi medencetípusokkal: gyógytornamedence, gyógymedence, úszómedence, tanmedence, élménymedence, melegvizes medence, csúszdamedence, gyerekmedence, merülő medence. Legalább egy medence kiúszóval és kültéri résszel is rendelkezik,

— Uszoda részleg minimális funkciói: vízilabda lebonyolítására is alkalmas úszómedence, mérete 25,00 × 33,33 m, mellette tanmedence és lelátó, mely alatt technikai helyiségek, valamint sportöltöző és csoportos öltöző kerül kialakításra

— vizes gyógyászati részleg minimális gyógyászati funkciók: gyógyvizes gyógymedence, gyógyvizes kádfürdő, iszappakolás, súlyfürdő, orvosi gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna, komplex fürdőgyógyászati ellátás

— igény szerint gyógyászati részleg reumatológiai rendelővel, fizioterápiás teremmel, masszázs szobával, egyéni gyógytorna szobával

— wellness részleg minimális funkciói: sókamra, infraszauna, fényterápia, aromaterápia, finnszauna, bioszauna, tepidárium, masszázsszoba és egyéb kezelők

— beltéri csúszdák

— pihenőfelületek

— gyermek játszóház

— büfé beltéri és kültéri teraszos fogyasztótérrel

— iroda és személyzeti szociális blokk

— épület üzemeltetési helyiségei

— parkolók

— megközelítési és szállítási utak

— tereprendezés és zöldfelület rendezés, parkosítás, utcabútorok stb,

— üzemeltetéshez szükséges eszközök meghatározása

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M/1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembereken kívüli, teljesítésbe bevonni kívánt tervezők szakmai többlettapasztalata hónapban / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M/1 alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembereken kívüli összes, a teljesítésbe bevonni kívánt mérnök (építész-, építő-, gépész-vagy villamosmérnök) szakemberek létszáma / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 135
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az ajánlattétel során felmerülő költségek AT-t terhelik. Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz; részletek a szerződéstervezetben. Pénzügyi fedezetet a 1493/2018. (X. 10.) Korm. hat. alapján megítélt támogatás biztosítja. Fizetés a Kbt. 135. § (1) és (6) bek., Ptk. 6:130. § (3) bek. szerint 30 napra.

Értékelési szempontok a Dokumentációban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az elj-ban nem lehet ajánlattevő (AT), alváll. és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazd. szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: „Kr.”) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő az Egységes EEKD-t a Közbeszerzési dokumentumok részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó

Vagy más szervezet vonatkozásában: A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása: A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat az ajánlatkérő felhívására kell benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: - a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 8. §-ban (kivéve ib) pont) meghatározottak szerint kell benyújtani. - a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban (kivéve gb) pont) foglaltak szerint kell benyújtania. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában foglalt rendelkezésekre (öntisztázás), valamint a Kr. 1-16. §-aiban foglalt rendelkezésekre.

A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság igazolása:

SZ/1. AK ellenőrzi a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban a tervezői névjegyzékben való szereplését. Nem M.o-n letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b) pontjára és (3) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani az engedély vagy jogosítvány legalább egyszerű másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás legalább egyszerű másolatát.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett nyilvántartásaiban a tervezői névjegyzékben, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem rendelkezik a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal.

Az SZ/1. alk. köv-nek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös AT-k közül elegendő, ha egy felel meg. Az alk. követelményeknek AT a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdéseire, a 69. § (11) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2)-(3) bekezdésére.

P/1. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti, pénzügyi intézményeitől származó. az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;

P/2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/3: Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőzően mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (termálvizet is hasznosító uszoda és/vagy fürdőépület tervezése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/4. Az ajánlattevő ajánlatához csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan az AT, ha bármelyik, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló bankszámláján valamely számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 12 hónapban, illetve későbbi számlanyitás esetén a számlanyitás időpontjáig terjedő időszakban 30 napot meghaladó időtartamú sorba állítás mutatkozott.

P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el a 125 000 000,- HUF értéket.

P/3. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (termálvizet is hasznosító uszoda és/vagy fürdőépület tervezése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el a 90 000 000,- HUF értéket. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás

Megküldését közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó ár-bevételének kell megfelelnie az előírt minimum-követelménynek

P/4. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik minimum 50 millió forint/káresemény és minimum 125 millió forint/év limitösszegű tervező felelősségbiztosítással.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles előzetes igazolásként az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai 8 közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. része α pontjának megfelelő kitöltését kéri. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő(ke)t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseire, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére. A Kbt. 65. § (6) szerint az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M/1: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő csatoljon az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (ezen időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett megrendelések vehetők figyelembe) szerződésszerűen teljesített, a közbeszerzés tárgya (termálvizet is hasznosító uszoda és/vagy fürdőépület tervezése) szerinti munkákra vonatkozó igazolást és referencianyilatkozatot a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdései szerint legalább az alábbi tartalommal: - az elvégzett munka tárgyának rövid leírása, olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen: - teljesítés mennyisége; - a teljesítés ideje (kezdés és befejezés napja év/hó/nap); - a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelőségére vonatkozó nyilatkozat; - a szerződést kötő másik fél neve, elérhetősége; - kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége. Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik

M/1. az Ajánlati felhívás feladását megelőző 36 hónapban teljesített,

— legalább 2 db, egyenként min. 5000 m2 szintterületű, termálvizet is hasznosító uszoda és/vagy fürdőépület tervezésére vonatkozó, érvényes építési engedélyt szerzett referenciával, továbbá

— legalább 3 db, egyenként min. 5 000 m2 szintterületű közösségi funkciójú épület tervezésére vonatkozó, érvényes építési engedélyt szerzett referenciával.

M/2. a teljesítésbe bevonásra kerülő alábbi, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt jogosultsággal rendelkező (É/1 kat. tervező esetében Magyar Építész Kamara 2/2014. (01. 17.) sz. MEK elnökségi szakmai állásfoglalásában foglalt) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező alábbi

— legalább 1 fő É/1 kat. (Magyar Építész Kamara 2/2014. (01. 17.) sz. MEK elnökségi szakmai állásfoglalása szerinti) jogosultsággal rendelkező Építészeti tervezési területen tervező, vezető tervező

— legalább 1 fő G. kat. Építmények gépészeti tervezési szakterületen tervező, vezető tervező

— legalább 1 fő GT kat. Geotechnikai tervezési szakterület – tervező

— legalább 1 fő V kat. Építményvillamossági tervezési szakterületen tervező, vezető tervező

— legalább 1 fő T. kat. Tartószerkezeti tervezési szakterületen tervező, vezető tervező

— legalább 1 fő VZ-TEL kat. Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület – tervező

— legalább 1 fő VZ-VKG kat. Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület vízkészlet gazdálkodás építmények tervezési részszakterület tervező

Szakmai címmel rendelkező szakemberekkel.

A jogosultságokat a 266/2013. VII. 11.) kormányrendelet szabályozza.

Egy szakember több jogosultsági kritériumnak is megfelelhet.

Az M/1. és M/2. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11.); 322/2015. (X. 30.) Korm. r.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján szerződéskötési feltételként előírja, hogy ha az ajánlattevőként szerződő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Ajánlattevőnek ezen vállalásáról az ajánlatban nyilatkoznia kell.

Nyertes Ajánlattevő 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult.

Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel jár el.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/07/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/07/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. (1c) * A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részér elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1.Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. alapján létrehozott elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, az ajánlatokat (továbbiakban: AJ) az EKR-ben kell benyújtani.

2. Az ajánlatok értékelése az egyenes és a fordított arányosítás módszerével történik a dokumentációban részletezettek szerint.

3. Az Ajánlat összeállítása során Ajánlattevőknek (AT) figyelemmel kell lenniük az EKRr. 11-12. §-ában foglaltakra.

4. Az alkalmasság feltételei a minősített AT-k jegyzékéhez képest (Kr. 30.§ (4)) szigorúbbak (P/1, P/2, P/3 P/4, M/1, M/2., SZ/1)

5. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) e)-t.

6.AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más gazdasági szereplőnek az ajánlathoz csatolni kell: a nyilatkozatot tevő nyilatkozattételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghat.-t.

7.Üzleti titokra irányadó: Kbt.44.§(1)-(4).

8.Faksz: dr. Novák Andrea (lajstr.szám:00769).

9. Amennyiben az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

10. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza.

11. Közös ajánlattételre vonatkozó előírások a KD-ban.

12. Az AT-nek az AJ-ban nyilatkoznia kell az összeférhetetlenség fenn nem állásáról.

13. AK az értékelési alszempontokat a közbeszerzési dokumentumok között, külön dokumentumban adja meg.

14. Irányadó idő: közép-európai helyi idő (CET).

15. A részajánlat-tételt a beszerzési tárgy jellege nem teszi lehetővé.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) szerint a kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/05/2019