Leveringen - 256410-2020

03/06/2020    S106

Sverige-Stockholm: Videokonferensutrustning

2020/S 106-256410

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: SKL Kommentus Inköpscentral AB
Nationellt registreringsnummer: 556819-4798
Postadress: Hornsgatan 15
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 117 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Sophia Törnberg
E-post: sophia.tornberg@affarsconcept.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.sklkommentus.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

AV-produkter och tjänster 2018 (Anbudsområde 1)

Referensnummer: 10382
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
32232000 Videokonferensutrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Anbudsområde 1 Helhetslösningar, rådgivning och produkter.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 670 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

AV-produkter och tjänster 2018 10382

Del nr: Anbudsområde 1 Helhetslösningar, rådgivning och produkter
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
32232000 Videokonferensutrustning
32320000 TV-utrustning och audiovisuell utrustning
32321200 Audiovisuell utrustning
32321300 Audiovisuellt material
32350000 Delar till ljud- och videoutrustning
50340000 Reparation och underhåll av audiovisuell och optisk utrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Anbudsområde 1 Helhetslösningar, rådgivning och produkter. Se upphandlingsdokumenten för vidare beskrivning av upphandlingen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Se upphandlingsdokument.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 013-025942
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: AVS i Sverige AB
Del nr: Ramavtal f.ku.
Benämning på upphandlingen:

AV-produkter och tjänster 2018 (Anbudsområde 1)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/01/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: AVS i Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556273-9358
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE SVERIGE
Land: Sverige
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 670 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: Loudnbright Systemintegration AB
Del nr: Ramavtal f.ku.
Benämning på upphandlingen:

AV-produkter och tjänster 2018 (Anbudsområde 1)

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/01/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 13
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Loudnbright Systemintegration AB
Nationellt registreringsnummer: 556408-9497
Postadress: Brodalsvägen 7
Ort: Partille
Nuts-kod: SE SVERIGE
Land: Sverige
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 670 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/06/2020