Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 25644-2019

18/01/2019    S13

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2019/S 013-025644

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Zámoly Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK21193
Postai cím: Kossuth utca 43.
Város: Zámoly
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bánszki István polgármester
E-mail: hivatal.zamoly@datatrans.hu
Telefon: +36 22251004
Fax: +36 22251000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.zamoly.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.zamoly.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gánt Község Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK18469
Postai cím: Hegyalja utca 25.
Város: Gánt
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Spergelné Rádl Ibolya, polgármester
E-mail: gant.onk@t-online.hu
Telefon: +36 22375116
Fax: +36 22375119
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gant.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.gant.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Európai Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Európai uniós projektek felügyelete, 339/2014 (XII.19.) 7. § szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Váll.sz. a „Zámoly közp. agglom. szennyv.tisztításának fejlesztése” című, KEHOP 2.2.2-15-2016-00117 a.sz. projekt megval.hoz szüks. terv.i és kiv.i fel.-ok ellát.ra a FIDIC Sárga könyv feltételei szerint

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Vállalkozási szerződés a „Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztításának fejlesztése” című, KEHOP-2.2.2-15-2016-00117 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 488 378 098.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Zámoly és Gánt közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szennyvíztisztító telep:

A szennyvíztisztító telep jelenleg érvényes üzemeltetési engedély szerinti kapacitása 400 m3/d hidraulikai, és 2000 LE biológiai. A jelenlegi tisztítási technológia hidraulikai és biológiai tisztító kapacitás bővítést is igényel.

A bővített telepre beérkező szennyvíz prognosztizált mennyisége a távlati többlet szennyvíz terhelését figyelembe véve: 440 m3/d. A telep hidraulikai áteresztőképessége a csapadékos csúcsban 800 m3/d.

A telep névleges biológiai tisztítókapacitása az átlagos LE terhelés és a többlet összegéből adódóan: 4590 LE. A bővített telep tisztítókapacitása az ATV szabvány szerinti 85 % tartóssággal jellemző lakosegyenérték terhelését és a távlati többlet összegét figyelembevéve: 5880 LE.

Rekonstrukció:

— 4db szennyvízátemelő felújítás

— 10 db házi szennyvízátemelő felújítás

— Gánt-Bányatelep felől érkező vezeték szociális otthon területét keresztező szakaszán a tisztítóaknák cseréje (a vezeték már műanyag). Üzemeltető részéről a műanyag aknák is elfogadhatóak,

— Gánt-Bányatelep lakórészen még régi, téglából falazott aknák cseréje.

Eszközbeszerzés:

A projekt kapcsán egy fix telepítésű aggregátor beszerzését, beépítését tervezzük, mellyel a gyakori áramszünetek miatt fellépő havária események száma csökkenthető, biztonságosabb üzemmenet fenntartása valósulhat meg.

A beszerzés tárgyát és a nyertes ajánlattevő által elvégzendő tervezési és kivitelezési munkákat és a kapcsolódó feladatokat részletesen a műszaki dokumentáció (III.-V. kötetek) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2-15-2016-00117

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083945
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Váll.sz. a „Zámoly közp. agglom. szennyv.tisztításának fejlesztése” című, KEHOP 2.2.2-15-2016-00117 a.sz. projekt megval.hoz szüks. terv.i és kiv.i fel.-ok ellát.ra a FIDIC Sárga könyv feltételei szerint

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Postai cím: Jegenye sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU223 Zala
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 395 805 189.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 488 378 098.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

— kitűzés, geodéziai bemérés

— szükséges tervezési és engedélyeztetési feladatok,

— tervezői művezetés

— kiegészítő tervek készítése

— anyagok stb. beszállítása

— szükséges szakfelügyelet ellátása, régészeti szakfeladatok ellátása

— minőségvizsgálatok (laboratóriumi és egyéb)

— gépek, eszközök bérlése

— telephelybérlés

— őrzés

— hulladékszállítás, elhelyezés (veszélyes és nem veszélyes)...

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő jelen tájékoztatás feladásával a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségének tesz eleget,

Tekintettel arra, hogy az eljárás a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitásos eljárás.

Nyertes Ajánlattevő adószáma:13748429-2-20

További ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Colas Alterra Zrt. (1113 Budapest, Bocska i út 73., adószáma: 13961149-2-44)

2. SWIETELSKY Magyarország Kft. (1072 Budapest, Rákóczi út 42, adószáma: 14300327-2-44)

3. M-E 2020 Konzorcium [Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8086 Felcsú t, 0311/5 hrsz., adószáma:

12671003-2-07) EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (2225 Üllő, belterület hrsz 3753., adószáma: 13125811-2-44)

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § d) pontjának megfelelően a környezetvédelmi részszempontok ismertetése

Karakterkorlátozás miatt nem lehetséges, az értékelési részszempontok vonatkozásában e tekintetben az Európai Unió hivatalos

Lapjában 2016. március 12. napján 2016/S 051-083945 azonosítószámon megjelent hirdetmény II.2.5. értékelési szempontok

Pontja irányadó.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési D öntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
16/01/2019