Leveringen - 256453-2020

03/06/2020    S106    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Menselijk bloed

2020/S 106-256453

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
Nationaal identificatienummer: 124243848
Postadres: Šiltnamių g. 29
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-04130
Land: Litouwen
Contactpersoon: Jurgita Kunigonytė
E-mail: jurgita.kunigonyte@rvul.lt
Telefoon: +370 52361176

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rvul.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6081

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kraujas ir kraujo komponentai (Nr. 4754-2)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141570 Menselijk bloed
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kraujas ir kraujo komponentai (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 171 822.20 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml), apšvitinti jonizuojančia spinduliuote

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale (1 V = 250 ml ± 50 ml), apšvitinti jonizuojančia spinduliuote (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nuplauti eritrocitai (1V=280 ml ±60 ml)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nuplauti eritrocitai (1V=280 ml ±60 ml) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Šviežiai šaldyta plazma be leukocitų (1V=220 ml ±50 ml)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Šviežiai šaldyta plazma be leukocitų (1V=220 ml ±50 ml) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų (trombocitų skaičius vienete ne mažesnis kaip 2 x 1011)

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų (trombocitų skaičius vienete ne mažesnis kaip 2 x 1011) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų (trombocitų skaičius vienete ne mažesnis kaip 2 x 1011), apšvitinti jonizuojančia spinduliuote

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų (trombocitų skaičius vienete ne mažesnis kaip 2 x 1011), apšvitinti jonizuojančia spinduliuote (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų (trombocitų skaičius vienete ne mažesnis kaip 2 x 1011)

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų (trombocitų skaičius vienete ne mažesnis kaip 2 x 1011) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų (trombocitų skaičius vienete ne mažesnis kaip 2 x 1011), apšvitinti jonizuojančia spinduliuote

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų (trombocitų skaičius vienete ne mažesnis kaip 2 x 1011), apšvitinti jonizuojančia spinduliuote (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Krioprecipitatas (1V=30–40 ml)

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141570 Menselijk bloed
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Krioprecipitatas (1V=30–40 ml) (daugiau žr. techninėje specifikacijoje).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kokybės kriterijus / Weging: 5
Prijs - Weging: 95
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 030-069456
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18B-194/2020
Perceel nr.: 1,2,3,4,7,13
Benaming:

Kraujas ir kraujo komponentai (Nr. 4754-2)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VšĮ Nacionalinis kraujo centras
Nationaal identificatienummer: 126413338
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 082 740.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18B-227/2020
Perceel nr.: 5,6,8,9,10,11,12
Benaming:

Kraujas ir kraujo komponentai (Nr. 4754-2)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Nationaal identificatienummer: 124364561
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 89 082.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Pagal LR VPĮ VII skyriuje numatytą tvarką.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020