Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 256460-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Мебелировка
NDНомер на публикацията на обявлението256460-2020
PDДата на публикуване03/06/2020
OJНомер на броя на ОВ S106
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаИзпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (129008829)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен01/06/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39100000 - Мебелировка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.militaryclubs.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС