Доставки - 256460-2020

TIЗаглавиеБългария-София: Мебелировка
NDНомер на публикацията на обявлението256460-2020
PDДата на публикуване03/06/2020
OJНомер на броя на ОВ S106
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаИзпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (129008829)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен01/06/2020
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39100000 - Мебелировка
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.militaryclubs.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС