Leveringen - 256594-2020

03/06/2020    S106

România-Bucureşti: Reactivi şi produse de contrast

2020/S 106-256594

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Institutul de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”
Număr naţional de înregistrare: 9524980
Adresă: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021105
Țară: România
Persoană de contact: Mihai Dan Caloinescu
E-mail: achizitii@mateibals.ro
Telefon: +40 212010980/3915
Fax: +40 213186095
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.mateibals.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Reactivi de laborator

Număr de referinţă: 9524980/2020/AP-1-1
II.1.2)Cod CPV principal
33696000 Reactivi şi produse de contrast
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

În cadrul procedurii vor fi achiziționați reactivi de laborator în vederea efectuării analizelor conform caietului de sarcini și „Lista de loturi” la prezentul anunț.

Termenul-limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în a 10-a zi înainte de data-limită de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 72 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Test de diagnostic molecular markeri rezistență sepsis

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696000 Reactivi şi produse de contrast
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia de reactivi a institutului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantități-Valori Reactivi de laborator”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Test rapid sepsis – bacterii

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696000 Reactivi şi produse de contrast
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia de reactivi a institutului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantități-Valori Reactivi de laborator”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Test de diagnostic rapid infecții țesuturi moi la pacientul critic

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696000 Reactivi şi produse de contrast
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia de reactivi a institutului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantități-Valori Reactivi de laborator”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Test rapid sepsis – Candida

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33696000 Reactivi şi produse de contrast
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Magazia de reactivi a institutului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform caietului de sarcini – Anexa 2 „Cantități-Valori Reactivi de laborator”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 006-008105
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 888
Lot nr.: 3
Titlu:

Test de diagnostic rapid infecții țesuturi moi la pacientul critic

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
02/03/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Synttergy Consult S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14446373
Adresă: Str. Valeriu Bologa nr. 3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400436
Țară: România
E-mail: office@synttergy.ro
Telefon: +40 212522358
Fax: +40 212520760
Adresă internet: www.synttergy.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 648 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 36 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 887
Lot nr.: 2
Titlu:

Test rapid sepsis – Candida

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 3
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 3
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Biomedica Medizinprodukte România S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 31101676
Adresă: Str. Siriului nr. 42-46, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014354
Țară: România
E-mail: gabriela.matei@bmgrp.ro
Telefon: +40 723188968
Fax: +40 212322204
Adresă internet: www.x.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 857 600.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 857 600.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 857 600.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 888
Lot nr.: 3
Titlu:

Test de diagnostic rapid infecții țesuturi moi la pacientul critic

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
26/02/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Synttergy Consult S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 14446373
Adresă: Str. Valeriu Bologa nr. 3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400436
Țară: România
E-mail: office@synttergy.ro
Telefon: +40 212522358
Fax: +40 212520760
Adresă internet: www.synttergy.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 777 600.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 648 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 648 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 1777
Lot nr.: 1
Titlu:

Test rapid sepsis – bacterii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Biomedica Medizinprodukte România S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 31101676
Adresă: Str. Siriului nr. 42-46, sector 1
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 014354
Țară: România
E-mail: gabriela.matei@bmgrp.ro
Telefon: +40 723188968
Fax: +40 212322204
Adresă internet: www.x.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 296 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 36 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: INBIMB – Compartiment juridic
Adresă: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Localitate: București
Cod poștal: 021105
Țară: România
E-mail: craluca@mateibals.ro
Telefon: +40 212010980/3951
Fax: +40 213186095
Adresă internet: www.mateibals.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
30/05/2020