Leveringen - 256653-2020

03/06/2020    S106

Hongarije-Boedapest: Ziekenhuislinnengoed

2020/S 106-256653

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-206393)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_40904214
Postadres: Haller utca 29.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1096
Land: Hongarije
Contactpersoon: Tóth Tiborné
E-mail: tothne.ildiko@kardio.hu
Telefoon: +36 12998155
Fax: +36 12998155
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kardio.hu/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Eh.műtéti egységcsom. besz.,kih.árurakt.létrehoz.

Referentienummer: EKR000244732020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39518000 Ziekenhuislinnengoed
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Eh.műtéti egységcsomagok beszerzése, az Ajánlati Felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezett mennyiségben és minőségben, kihelyezett áruraktár létesítésével. A megjelölt mennyiség AK 24 havi szükségletét fedezik azzal, hogy a részenként előírt mennyiségektől -az egységár v.más szerződéses feltételek módosítása nélkül- AK plusz 30 %-kal eltérhet (azaz részenként a teljes menny.100 %-a, legfeljebb 130 %-a kerül lehívásra). Kihelyezett áruraktár feltételei: AK a rendszer üzemeltetéséért díjat (a felhasznált áru bruttó értékének 2,5 %-a) számol fel AT részére; a kihelyezett áruraktár induló alapkészlet minden méretből 1 havi mennyiséget köteles AT leszállítani; a kihelyezett áruraktár első feltöltési határideje a szerződéskötést követő 3 munkanap; soron kívüli megrendelés esetén 3 napon belül szállítási kötelezettség terheli AT-t.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-206393

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 8
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Anaestesiai beavatkozás, 800 db

Tartalma:

1 db Ragasztós szélű lyukaskendő 50 x 60 cm

1 db Izoláló lepedő 75 x 90 cm

2 db papír kéztörlő 18 x 25 cm

10 db Hajtogatott lap 10 x 13 cm

1 db Operációs kabát ("L") Hossza a váll legmagasabb pontjától: 121 cm

1 db Belső papír csomagolás 75 x 75 cm

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

A közbeszerzés pontos tárgya és az ajánlattevő feladatai részletesen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében és a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.

Te lezen:

Anaestesiai beavatkozás, 800 db

Tartalma:

1 db Ragasztós szélű lyukaskendő 50 x 60 cm

1 db Izoláló lepedő 75 x 90 cm

2 db papír kéztörlő 18 x 25 cm

10 db Hajtogatott lap 10 x 13 cm vagy 10 x 12,5 cm

1 db Operációs kabát ("L") Hossza a váll legmagasabb pontjától: 121 cm

1 db Belső papír csomagolás 75 x 75 cm

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

A közbeszerzés pontos tárgya és az ajánlattevő feladatai részletesen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében és a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.

Afdelingsnummer: II.2.4
Perceel nr.: 17
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: A közbeszerzés ismertetése
In plaats van:

Hasi aorta szett, 120 db

Tartalma:

1 db Ragasztós szélű lepedő 150x240 cm

1 db Ragasztós szélű lepedő 175x175 cm

1 db Incíziós fólia 55x45 cm

2 db Tépőzár 2,5x30 cm

2 db Lábfejizoláló 36x28 cm

3 db Operációs ragasztó 9x49 cm

2 db Operációs lepedő 75x90 cm

1 db Genitália lepedő 18x40 cm

1 db Folyadékgyűjtő zsák 40x35 cm

20 db szőtt hasi törlő 45x45cm

80 db hajtogatott gézlap 10x13 cm

1 db Műanyag tálka 250 ml

1 db Műanyag tál 500 ml

1 db Műanyag tál 1000 ml

1 db Fecskendő 2 ml

15 db nem szőtt hasi törlő 40x60 cm

2 db Ragasztós szélű lepedő 75x90 cm

3 db Szigetkötszer 9x35 cm

20 db szőtt tupfer Nr.5

1 db Fecskendő 20 ml

1 db Asztalterítő 150x190 cm

1 db Asztalterítő 100x150 cm

1 db Műszerasztalhuzat megerősített 79x145 cm

4 db papír kéztörlő 18x25 cm

2 db Operációs Kabát, megerősített („XL”-„L”) hossza min. 152 cm

2 db Operációs Kabát, megerősített („XL”) hossza min. 127 cm

1 db Izoláló lepedő csomagoláshoz 150x190 cm

A 120 db szetten felül 120 db XXL operációs kabát.

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

A közbeszerzés pontos tárgya és az ajánlattevő feladatai részletesen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében és a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.

Te lezen:

Hasi aorta szett, 120 db

Tartalma:

1 db Ragasztós szélű lepedő 150x240 cm

1 db Ragasztós szélű lepedő 175x175 cm

1 db Incíziós fólia 55x45 cm

2 db Tépőzár 2,5x30 cm

2 db Lábfejizoláló 36x28 cm

3 db Operációs ragasztó 9x49 cm

2 db Operációs lepedő 75x90 cm

1 db Genitália lepedő 18x40 cm

1 db Folyadékgyűjtő zsák 40x35 cm

20 db szőtt hasi törlő 45x45cm

80 db hajtogatott gézlap 10x13 cm vagy 10 x 12,5 cm

1 db Műanyag tálka 250 ml

1 db Műanyag tál 500 ml

1 db Műanyag tál 1000 ml

1 db Fecskendő 2 ml

15 db nem szőtt hasi törlő 40x60 cm

2 db Ragasztós szélű lepedő 75x90 cm

3 db Szigetkötszer 9x35 cm

20 db szőtt tupfer Nr.5

1 db Fecskendő 20 ml

1 db Asztalterítő 150x190 cm

1 db Asztalterítő 100x150 cm

1 db Műszerasztalhuzat megerősített 79x145 cm

4 db papír kéztörlő 18x25 cm

2 db Operációs Kabát, megerősített („XL”-„L”) hossza min. 152 cm

2 db Operációs Kabát, megerősített („XL”) hossza min. 127 cm

1 db Izoláló lepedő csomagoláshoz 150x190 cm

A 120 db szetten felül 120 db XXL operációs kabát.

A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a beszerzendő termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében. A megnevezett termékekkel (és gyártmányokkal) egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő. Kétség esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevőt terheli.

A közbeszerzés pontos tárgya és az ajánlattevő feladatai részletesen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében és a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bontás dátuma
In plaats van:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 16/06/2020
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajánlatkérő módosította a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírást.