Dienstleistungen - 256735-2022

13/05/2022    S93

Ungarn-Szentendre: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 093-256735

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 20783185213
Postanschrift: Dózsa György Út 26
Ort: Szentendre
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 2000
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Constantinovics-Csóka Sarolta
E-Mail: beszerzes@emi.hu
Telefon: +36 305240629
Fax: +36 17896943
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.emi.hu
Adresse des Beschafferprofils: http://www.emi.hu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

TeSzedd! 2022. - hulladékszállítás megrendelés

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000250652022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

TeSzedd! 2022. - hulladékszállítás megrendelése

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 200 000 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU Magyarország
Hauptort der Ausführung:

Magyarország egész területe, az Ajánlatkérő (AK) egyedi megrendelésében meghatározottak szerint, figyelemmel a TeSzedd! projekt országos jellegére, összesen kb. 4 000 helyszín

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A TeSzedd! akció során az AK biztosítja az önkéntesek számára a szemétszedéshez szükséges poliészterkesztyűt és zsákot.

A nyertes ajánlattevő (AT) feladata:

A hulladék gyűjtéshez szükséges eszközök 1-3 központi lerakatból országos kiszállítása megadásra kerülő egységcsomagok alapján kb. 4000 helyszínre, azzal, hogy a csomagokat a koordinátorok címére szükséges leszállítani, amely címjegyzék a szerződéskötéskor kerül átadásra a nyertes ajánlattevő részére:

o kb. 300 000 pár kesztyű

o kb. 600 000 db hulladékgyűjtő műanyag zsákok 135L

o kb. 600 000 db kötöző kábel a zsákokhoz

Nyertes ajánlattevő feladata a gyűjtést követően a hulladékkal teli zsákok begyűjtése és lerakóhelyre történő szállítása.

Ajánlatkérő a keretszerződést nettó 200 000 000 forint keretösszegre köti.

A keretszerződés keretösszege (a közbeszerzés mennyisége), amely keretösszeg tekintetében az AK a keret legalább 70 %-ának lehívását vállalja, kivéve az időjárási vis maior esetét, a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

A hulladék jellemzői: kommunális jellegű, az önkéntesek által egy-egy helyszínre összegyűjtött, többségében hulladékgyűjtő

zsákokban elhelyezett hulladék, valamint nagyobb méretű nem zsákolható hulladék, szállítás: országosan, az önkéntesek által

szervezett helyszínekről, az AK egyedi megrendelései alapján.

A megrendelés menete:

Az adott akciónap zárását követően az önkéntes - egy online felületen - megjelöli az összeszedett hulladék pontos lerakási helyét,

mennyiségét és típusát. A beérkezett adatokat AK megküldi AT részére e-mailben, aki ez alapján pontos hozzávetőleges adatokkal rendelkezik arról, hogy honnan kell begyűjtenie az adott helyszín kapcsán lejelentett és összeszedett hulladékot, erre tekintettel köteles a megadott helyszínen 50 méteres körzetben megvizsgálni a területet annak érdekében, hogy valamennyi összegyűjtött hulladék elszállításra kerüljön . Az önkéntesnek az akció zárását követő 3 munkanapig van lehetősége a lerakási hely lejelentésére az online felületen.

A korábbi évek tapasztalata alapján az akcióban résztvevő önkéntesek maximum 5%-a egyáltalán nem, vagy pedig késve jelenti le az összeszedett hulladék lerakási helyét, amit később mások észlelnek és jelentik Ajánlatkérő felé . Az ilyen késve bejelentett helyszíneken észlelt hulladékot AT-nek 2022. május 15. napjáig el kell szállítania.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy AT-nek (szerződés teljesítő vállalkozónak) a szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan rendelkeznie kell a felhívás III.1.1) pontjában előírt engedéllyel (azaz a folyamatosan - megszakítás nélkül - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti, hulladékgyűjtésre és -ártalmatlanításra is kiterjedő, Magyarország teljes területére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők nyilvántartásában) azzal, hogy amennyiben az AT ezen kötelezettségét nem teljesíti, úgy AK jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2021. évi akció keretében az összegyűjtött hulladék mennyiség mértéke elérte a 2000 tonna mennyiséget.

A szolgáltatással összefüggő részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

FAKSZ: dr. Császár Alpár (01051)

Jelen felhívásban alkalmazott rövidítések: AK=Ajánlatkérő, AT=Ajánlattevő, ALK IG=alkalmasság igazolásában részt vevő, AV=Alvállalkozó, GSZ=gazdasági szereplő, EEKD=egységes európai közbeszerzési dokumentum

A II.2.7) pont részletezése: Eszközök kiszállítása megrendelő adatszolgáltatását (címlista és egységcsomagok) követően a kb. 4000 helyszínre történő eljuttatása legkésőbb a szerződéskötést követő 5 munkanap, AK előteljesítést elfogad.

Hulladékkal teli zsákok elszállítása: az akciós időszakon belül, a készrejelentéseket követően legkésőbb 2022. május 15-ig.

Értékelési szempont: Kbt. 76. § (2) a) bek szerinti legalacsonyabb ár.

II.2.5) pont ár szempont elnevezése: "Egy helyszínre vonatkozó nettó HUF"

II.2.7) pontban feltüntetett kezdési időpont csak az EKR technikai sajátosságai miatt került megadásra.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

AK a „TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akciót 2022.03.21-27. között rendezi meg, az akció időpontjának kommunikációja megkezdődött, de AK a közbeszerzési eljárást korábban nem tudta elindítani, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő 2022. január 20. napján kapta kézhez Információs és Technológiai Minisztérium által aláírt támogatói okiratot, amely dokumentumban AK részére delegálja a beszerzés tárgyát képező feladatot, továbbá a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatás megszervezésének időigényére is figyelemmel a rendes eljárási határidők nem tarthatóak.

Előbbiekre tekintettel AK - a Kbt. 81. § (10) bekezdésében foglaltakkal élve - gyorsított eljárási forma alkalmazása mellett határozott, tekintettel arra, hogy a nem gyorsított eljárási forma mellett az előbbiek szerinti határidők nem teljesíthetők.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 050-129292
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

TeSzedd! 2022. - hulladékszállítás megrendelés

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
03/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 24099877241
Postanschrift: Lajos Utca 103.
Ort: Budapest, III
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1036
Land: Ungarn
E-Mail: info@nhsz.hu
Telefon: +36 205581626
Internet-Adresse: http://www.nhsz.hu
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 200 000 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Kommunális hulladék gyűjtése, szállítása

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Egyetlen és nyertes ajánlattevő:

NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. 1036 Budapest, III Lajos Utca 103. Adószám: 24099877-2-41.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022