Dienstleistungen - 256831-2022

13/05/2022    S93

Sverige-Svedala: Reparation och underhåll av kylargrupper

2022/S 093-256831

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Bostadsaktiebolaget Svedalahem
Nationellt registreringsnummer: 556201-2517
Postadress: Verkstadsgatan 1
Ort: SVEDALA
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 23351
Land: Sverige
Kontaktperson: Jörgen Grabo
E-post: jorgen.grabo@svedalahem.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.svedalahem.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Service och underhåll av kylanläggningar

Referensnummer: 22/6
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50730000 Reparation och underhåll av kylargrupper
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Service och underhåll av kylanläggningar

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 123 450.00 SEK / Högsta anbud: 176 365.00 SEK som har beaktats
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45259000 Reparation och underhåll av anläggningar
45330000 Rörmokeriarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Svedala

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Service och underhåll av kylanläggningar

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Genomförandebeskrivning / Viktning: Prisavdrag
Kostnadskriterium - Namn: Genomförandebeskrivning / Viktning: Prisavdrag
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 051-132972
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/04/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: HNA Storköksservice AB
Nationellt registreringsnummer: 556433-9439
Postadress: Farhultsvägen 396
Ort: FARHULT
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 26395
Land: Sverige
E-post: info@hna.nu
Internetadress: http://www.hna.nu
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 123 450.00 SEK / Högsta anbud: 176 350.00 SEK som har beaktats
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/04/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bemt AB
Nationellt registreringsnummer: 556599-7102
Postadress: Topplocksgatan 4
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 21241
Land: Sverige
E-post: jonas.fridh@bemt.nu
Internetadress: http://WWW.BEMT.NU
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 123 450.00 SEK / Högsta anbud: 176 365.00 SEK som har beaktats
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/04/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 7
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Gunnar Karlsen Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556607-5692
Postadress: Box 50550
Ort: MALMÖ
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 20215
Land: Sverige
E-post: kim.silversparf@gk.se
Internetadress: http://www.gk.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 123 450.00 SEK / Högsta anbud: 176 365.00 SEK som har beaktats
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2022