Dienstleistungen - 256923-2022

13/05/2022    S93

Česko-Zlín: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 093-256923

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 079-212675)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zlínský kraj
Národní identifikační číslo: 70891320
Poštovní adresa: třída Tomáše Bati 21
Obec: Zlín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 760 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek; Boris Vrbka
E-mail: boris.vrbka@rts.cz
Tel.: +420 545120276
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kr-zlinsky.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/ZLK

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov-západ a střed-zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti

Spisové číslo: 7325
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) na akci: „Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov-západ a střed“ v členění a rozsahu podle př. č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 079-212675

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 24/05/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 27/05/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 24/05/2022
Místní čas: 10:01
Má být:
Datum: 27/05/2022
Místní čas: 10:01
VII.2)Další dodatečné informace: