Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 256923-2022

13/05/2022    S93

Česko-Zlín: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 093-256923

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 079-212675)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Zlínský kraj
Národní identifikační číslo: 70891320
Poštovní adresa: třída Tomáše Bati 21
Obec: Zlín
Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj
PSČ: 760 01
Země: Česko
Kontaktní osoba: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek; Boris Vrbka
E-mail: boris.vrbka@rts.cz
Tel.: +420 545120276
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kr-zlinsky.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/ZLK

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov-západ a střed-zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti

Spisové číslo: 7325
II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) na akci: „Technická a dopravní infrastruktura uvnitř SPZ Holešov-západ a střed“ v členění a rozsahu podle př. č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/05/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 079-212675

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 24/05/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 27/05/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 24/05/2022
Místní čas: 10:01
Má být:
Datum: 27/05/2022
Místní čas: 10:01
VII.2)Další dodatečné informace: