Usługi - 256950-2020

TITytułPolska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
NDNr dokumentu256950-2020
PDData publikacji03/06/2020
OJDz.U. S106
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiTelewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
OLJęzyk oryginałuPL
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany29/05/2020
DTTermin07/07/2020
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDRodzaj dokumentu3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.tvp.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE