Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 25699-2019

18/01/2019    S13

Magyarország-Budapest: Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése

2019/S 013-025699

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Misurák Ervin
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik tervezése és kivitelezése tekintetében.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45213322 Vasúti pályaudvar építése
45221243 Gyalogos alagút építése
45234100 Vasútépítés
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234160 Felsővezeték építése
45213311 Buszpályaudvar építése
45233128 Körforgalom építése
45223320 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45234116 Pályaépítés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Somogy megye, Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik engedélyezési és kiviteli tervezése, a szükséges hatósági és egyéb engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint kivitelezése az alábbiak tekintetében:

1. Útépítés:

a. 2x2 sávos gyűjtőút bontása 491 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza);

b. 2x2 sávos gyűjtőút építése 511 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza, nyomvonalkorrekció);

c. körforgalom építése 3 db;

d. 2x1 sávos gyűjtőút építése 867 m szakaszon (Csík Ferenc sétány meghosszabbítása, Béla királyutcai rákötés);

e. P+R parkoló építése (összesen 201 (138+45+18) db);

f. új helyi és helyközi pályaudvar közlekedési létesítményeinek építése (8 257 m2 térkő burkolat; 578 m2 aszfaltburkolat; 9 388 m2 beton burkolat);

g. ideiglenes buszpályaudvar(ok) kialakítása a szükséges létesítményekkel.

2. Hídépítés:

a. Kapos folyó feletti Béla király úti 29,3 m szabadnyílású híd átépítése;

b. Vasút feletti közúti és kerékpáros híd a Béla király útnál 15,83+27,87+15,92 m szabadnyílással;

c. Gyalogos és kerékpáros híd építése a Petőfi tér és a Kaposfolyó közötti szakaszon46,80+69,86+38,00+20,00+15,00+15,00 m szabadnyílással.

3. Magasépítés:

a. Buszpályaudvar épület építése az új pályaudvaron (600 m2);

b. Sofőrpihenő építése a buszparkoló területén (160 m2);

c. Peronfedések a buszpályaudvaron és a vasútállomáson (2 700 m2);

d. Gyalogoshíd építészeti elemeinek építése továbbá hídfőkben elhelyezett helyiségek (160 m2) építése.

4. Közműépítés:

a. Szénhidrogén vezeték kiváltása (850 m), bontása (225 m) és védelembehelyezése (30 m);

b. Távhőhálózat építése (83 m) és kiváltása (570 m);

c. Csapadékvíz csatorna bontása és építése (2 735 m);

d. Viziközmű hálózatok bontása (1 350 m), védelembe helyezése (355 m), építése (1 770 m), víznyerőkútkiváltása/védelembe helyezés (4 db);

e. Hírközlési hálózat bontása (2 220 m), védelembe helyezése (1 265 m) és építése (3 400 m);

f. Kis- és középfeszültségű hálózatok építése és kiváltása (0,4 kVos hálózat 2 275 m, 20 kV-os hálózat 195 m);

g. Térvilágítás és közvilágítás kiváltása (3 805 m) és építése (7 220 m).

5. Környezetrendezés:

e. Petőfi tér környezetrendezése (1 551 m2);

f. Donneri lejáró környezetrendezése (4 260 m2);

g. Gyalogos és kerékpáros felület környezetrendezése (3 704 m2);

h. Csik Ferenc sétány és a vasút közötti terület környezetrendezése (2 086 m2) és kerítés építése (200 m).

6. Vasútépítés:

a. Felsővezeték átépítése a közúti felüljáró környezetében (140 m);

b. Felsővezeték átépítése a gyalogos-, kerékpáros felüljáró környezetében (270 m);

c. Peronok térvilágatása („A” és „C” peron);

d. Sk+55 cm magasságú utasperon építése Kaposvár I. számú vágánya mellett;

e. Biztosító berendezés kismértékű módosítása a Béla Király úti megszűnő közúti forgalom - tervezett gyalogos - kerékpáros átvezetés miatt, valamint összesen 18 mezőnyi gyalogos átjáró építése;

f. Távközlési, utastájékoztatási rendszer: hangos és vizuális utastájékoztató rendszer kiépítése a Volán pályaudvaron, illetve összehangolása a MÁV Zrt. által megvalósított rendszerrel.

7. Az ideiglenes helyközi pályaudvaron 16+1 db. induló, és 2 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamint összesen 290 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes helyi pályaudvaron 13 db. induló és 3 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére,valamint összesen 105 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes pályaudvarok közötti közösségi közlekedés fenntartása.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,eredetű,típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre valóhivatkozásttartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 27
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IKOP-3.2.0-15-2016-00016.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 202-415102

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási Szerződéses Megállapodás

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
02/10/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Építő Kft.
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky stavebni s.r.o
Postai cím: Prazska tr. 495.
Város: Ceske Budejovice
NUTS-kód: CZ03 Jihozápad
Postai irányítószám: 370 04
Ország: Csehország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 967 897 055.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás időpontja: 30.11.2018.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/01/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45221000 Hidak, alagutak, aknák és aluljárók tervezése és építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45221111 Közúti híd építése
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45213322 Vasúti pályaudvar építése
45221243 Gyalogos alagút építése
45234100 Vasútépítés
45234115 Vasúti jelzések szerelése
45234160 Felsővezeték építése
45213311 Buszpályaudvar építése
45233128 Körforgalom építése
45223320 „Parkolj és utazz” (P+R) létesítmény építése
45234116 Pályaépítés
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU232 Somogy
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Somogy megye, Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A kaposvári intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik engedélyezési és kiviteli tervezése, a szükséges hatósági és egyéb engedélyezési eljárások lefolytatása, valamint kivitelezése az alábbiak tekintetében:

1. Útépítés:

a. 2x2 sávos gyűjtőút bontása 491 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza);

b. 2x2 sávos gyűjtőút építése 511 m szakaszon (Budai Nagy Antal utca érintett szakasza, nyomvonalkorrekció);

c. körforgalom építése 3 db;

d. 2x1 sávos gyűjtőút építése 867 m szakaszon (Csík Ferenc sétány meghosszabbítása, Béla király utcai rákötés);

e. P+R parkoló építése (összesen 201 (138+45+18) db);

f. új helyi és helyközi pályaudvar közlekedési létesítményeinek építése (8 257 m2 térkő burkolat; 578 m2 aszfaltburkolat; 9 388 m2 beton burkolat);

g. ideiglenes buszpályaudvar(ok) kialakítása a szükséges létesítményekkel.

2. Hídépítés:

a. Kapos folyó feletti Béla király úti 29,3 m szabadnyílású híd átépítése;

b. Vasút feletti közúti és kerékpáros híd a Béla király útnál 15,83+27,87+15,92 m szabadnyílással;

c. Gyalogos és kerékpáros híd építése a Petőfi tér és a Kaposfolyó közötti szakaszon46,80+69,86+38,00+20,00+15,00+15,00 m szabadnyílással.

3. Magasépítés:

a. Buszpályaudvar épület építése az új pályaudvaron (600 m2);

b. Sofőrpihenő építése a buszparkoló területén (160 m2);

c. Peronfedések a buszpályaudvaron és a vasútállomáson (2 700 m2);

d. Gyalogoshíd építészeti elemeinek építése továbbá hídfőkben elhelyezett helyiségek (160 m2) építése.

4. Közműépítés:

a. Szénhidrogén vezeték kiváltása (850 m), bontása (225 m) és védelembehelyezése (30 m);

b. Távhőhálózat építése (83 m) és kiváltása (570 m);

c. Csapadékvíz csatorna bontása és építése (2 735 m);

d. Viziközmű hálózatok bontása (1 350 m), védelembe helyezése (355 m), építése (1 770 m), víznyerőkút kiváltása/védelembe helyezés (4 db);

e. Hírközlési hálózat bontása (2 220 m), védelembe helyezése (1 265 m) és építése (3 400 m);

f. Kis- és középfeszültségű hálózatok építése és kiváltása (0,4 kVos hálózat 2 275 m, 20 kV-os hálózat 195 m);

g. Térvilágítás és közvilágítás kiváltása (3 805 m) és építése (7 220 m).

5. Környezetrendezés:

e. Petőfi tér környezetrendezése (1 551 m2);

f. Donneri lejáró környezetrendezése (4 260 m2);

g. Gyalogos és kerékpáros felület környezetrendezése (3 704 m2);

h. Csik Ferenc sétány és a vasút közötti terület környezetrendezése (2 086 m2) és kerítés építése (200 m).

6. Vasútépítés:

a. Felsővezeték átépítése a közúti felüljáró környezetében (140 m);

b. Felsővezeték átépítése a gyalogos-, kerékpáros felüljáró környezetében (270 m);

c. Peronok térvilágatása („A” és „C” peron);

d. Sk+55 cm magasságú utasperon építése Kaposvár I. számú vágánya mellett;

e. Biztosító berendezés kismértékű módosítása a Béla Király úti megszűnő közúti forgalom - tervezett gyalogos- kerékpáros átvezetés miatt, valamint összesen 18 mezőnyi gyalogos átjáró építése;

f. Távközlési, utastájékoztatási rendszer: hangos és vizuális utastájékoztató rendszer kiépítése a Volán pályaudvaron, illetve összehangolása a MÁV Zrt. által megvalósított rendszerrel.

7. Az ideiglenes helyközi pályaudvaron 16+1 db. induló, és 2 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbusz járatok részére, valamint összesen 290 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes helyi pályaudvaron 13 db. induló és 3 db. érkező kocsiállás kialakítása az autóbuszjáratok részére, valamint összesen 105 m2 alapterületű helyiség biztosítása. Az ideiglenes pályaudvarok közötti közösségi közlekedés fenntartása.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú,eredetű,típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 27
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 12 608 589 428.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky Építő Kft.
Postai cím: Rákóczi út 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Swietelsky stavebni s.r.o
Postai cím: Prazska tr. 495.
Város: Ceske Budejovice
NUTS-kód: CZ03 Jihozápad
Postai irányítószám: 37004
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

1. Megrendelő a szerződés megkötését követően, 5.12.2017-én a Honvédelmi Minisztériumban tartott egyeztetésen értesült arról, hogy a Kaposvár, Táncsics Laktanya Hadkiegészítő Parancsnokság 7120. hrsz-ú ingatlanán, valamint a szomszédos 7085/1, 7093/1, 7113/1, 7114, 7131/7, 7131/22 és 7132/23. hrsz-ú ingatlanokon egy tartály sérülése miatt bekövetkező szivárgás következtében a talaj jelentős mértékben szennyeződött.

A szennyezett terület érinti Vállalkozó Szerződésben foglalt feladatainak teljesítését, mivel a Béla király útnál építendő közúti híd töltéslábát a szennyezett talajra kellene megépíteni.

A károkozásért felelős, szennyezést okozó tartályt kezelő Honvédelmi Minisztérium a szennyeződésről tényfeltárási záródokumentációt és monitoring tervet készített, melyet a Somogy Megyei Kormányhivatal 6.2.2018-án kelt határozatával elfogadott és egyidejűleg elrendelte beavatkozási terv elkészítését és a monitorozás elvégzését a kármentesítés érdekében.

Idő közben, 7.3.2018-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiadott levelében elrendelte, hogy az előállt vis maior helyzet kezelése – a feladatok műszaki elválaszthatatlanságára tekintettel – akként történjen, hogy a projekt előrehaladását akadályozó kármentesítési feladatokat Vállalkozó a jelen szerződés keretében végezze el. Tájékoztatta továbbá Megrendelőt, hogy a kármentesítéshez szükséges pénzügyi fedezetet hazai forrásból, a Modern Városok Program terhére, külön támogatási szerződésben biztosítja. Az erről szóló támogatási szerződést 4.7.2018-én kötötte meg Megrendelő a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal. A Támogatási Szerződés alapján a jelen szerződésmódosítás tárgyát képező munkák pénzügyi fedezete biztosított.

Szerződő Felek a fent előadott indokokra, okokra és körülményekre tekintettel megállapodtak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja szerinti Vállalkozói Díjat 640 692 373 Ft összeggel növelik.

2. Ezen túlmenően Szerződő Felek módosították a szerződést az alvállalkozói teljesítés összesített arányának maximuma (65 %), a kifizetési rend és a finanszírozás módja (szállítói finanszírozás helyett utófinanszírozás) tekintetében.

A szerződésmódosítás időpontja: 30.11.2018.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Szerződő Felek a Szerződést a kármentesítési feladatok tekintetében a Kbt. 141. § (2) bekezdésében, valamint a 141. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott joglapra hivatkozással, az egyéb módosuló rendelkezések tekintetében (alvállalkozói arány, kifizetési rend, finanszírozási mód váltás) pedig a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott jogalapra hivatkozással módosították.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 967 897 055.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 12 608 589 428.00 HUF