Dienstleistungen - 257028-2022

13/05/2022    S93

Polen-Warschau: Stellenvermittlung

2022/S 093-257028

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 075-201530)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy
Nationale Identifikationsnummer: 000132629
Postanschrift: ul. Szachowa 1
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL912 Warszawski wschodni
Postleitzahl: 04-894
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Karolina Kęsik
E-Mail: dz@il-pib.pl
Telefon: +48 225128207
Fax: +48 225128110
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.il-pib.pl/pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań w zakresie wsparcia i rozwoju określonych elementów Systemu Opłaty Poboru Elektronicznej KAS

Referenznummer der Bekanntmachung: DZ/10/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79610000 Stellenvermittlung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT na potrzeby realizacji zadań w zakresie wsparcia i rozwoju określonych elementów Systemu Opłaty Poboru Elektronicznej KAS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-201530

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę, na podstawie:

7art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

art. 109 ust. 1 pkt 4 oraz 7 ustawy Pzp;

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium

w kwocie 35 000,00 PLN.

muss es heißen:

7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

7.1.1 art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,

7.1.2 art. 109 ust. 1 pkt 4 oraz 7 ustawy Pzp,

- z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;

7.1.3 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

7.1.3 art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium

w kwocie 35 000,00 PLN.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: