Dienstleistungen - 257204-2022

13/05/2022    S93

Ungarn-Budapest: Gebäudereinigung

2022/S 093-257204

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_44375234
Postanschrift: Váci Út 45/B.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1134
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Kulcsár Szilárd
E-Mail: kozbeszerzes@nemzetiutdij.hu
Telefon: +36 14368202
Fax: +36 14368370
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.nemzetiutdij.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Székház takarítása/2019.

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000375782019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90911200 Gebäudereinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Székház takarítása/2019.

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

H-1134 Budapest, Váci út 45/B.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Ajánlatkérő székhelyén takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint:

1. Napi takarítási munkák folyamatos végzése;

2. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján nagytakarítási munkák elvégzése;

A fenti munkák elvégzésére Ajánlattevőnek folyamatosan rendelkezésre kell állnia a szerződés időtartama alatt.

A takarítandó terület nagysága: összesen 2853,78 m².

Az eseti takarítás során takarítandó mennyiséget ajánlatkérő az eseti megrendelésben adja meg.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 209-511123

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Székház takarítása/2019.

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
08/10/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_63484135
Postanschrift: Szkalka Köz 1.
Ort: Komlóska
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 3937
Land: Ungarn
E-Mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Fax: +36 18779610
Internet-Adresse: http://www.bnref.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 59 403 714.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A szerződés megkötésekori értéke (59 403 714 Ft) a 2019. december 23. napján aláírt 1. számú szerződésmódosítással kerül nettó 59 519 534 Ft-ra megemelésre, mely keretösszeg a jelen 5. számú módosítás során nem változik.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.4.3.1. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: Kbt. 148. § szerint.

VI.4.3.2. A III.1.3. pont "A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:" című alpontja az alábbiak szerint folytatódik:

"M/6. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján MSZ 28001:2008 sorozatú és típusú vagy azzal egyenértékű tanúsítvány másolatát (lejárati dátum megjelölésével), vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek leírását."

VI.4.3.3. A III.1.3. pont "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):" című alpontja az alábbiak szerint folytatódik:

"A Korm. rendelet 1. § szerint ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság igazolására a Korm. rendelet 1. § (2)-(5) bekezdése alkalmazandó a jelen felhívással összhangban.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását kéri.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet IV. Fejezetnek megfelelően a fentiek szerint kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a Korm. rendelet 21. § (3a) bek-ben és a 21/A. §-ában foglaltakat alkalmazza.

Ajánlatkérő Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozva akként nyilatkozik, hogy a 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képes szigorúbban állapítja meg az alkalmassági követelményt."

VI.4.3.4. A VI.3. "További információk" című pont az alábbiak szerint folytatódik:

"VI.3.13. Az ajánlatok értékelési módszere az 1. és 2. értékelési szempontok tekintetében is egyszerű matematikai arányosítás az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. A Kbt. 76. § (9) bekezdés c) pont szerinti ponthatár: 0-10. Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdésére figyelemmel a 2. értékelési részszempont tekintetében 4 főben határozza meg az ajánlati elem tekintetében megajánlható legmagasabb értéket."

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90911200 Gebäudereinigung
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90911200 Gebäudereinigung
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU11 Budapest
Hauptort der Ausführung:

H-1134 Budapest, Váci út 45/B.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlatkérő székhelyén takarítási munkák elvégzése a szerződés teljes időtartama alatt, az alábbiak szerint:

1. Napi takarítási munkák folyamatos végzése;

2. Ajánlatkérő eseti megrendelései alapján nagytakarítási munkák elvégzése;

A fenti munkák elvégzésére Ajánlattevőnek folyamatosan rendelkezésre kell állnia a szerződés időtartama alatt.

A takarítandó terület nagysága: összesen 2853,78 m².

Az eseti takarítás során takarítandó mennyiséget ajánlatkérő az eseti megrendelésben adja meg.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 08/10/2019
Ende: 30/09/2022
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 59 519 534.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: B+N Referencia Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_63484135
Postanschrift: Szkalka Köz 1.
Ort: Komlóska
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 3937
Land: Ungarn
E-Mail: kozbeszerzes@bnref.hu
Telefon: +36 202805678
Fax: +36 18779610
Internet-Adresse: http://www.bnref.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A módosítás dátuma: 2022.05.04

Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése alatt a Szerződés 3.4. pontjában rögzített - nettó 59 403 714 Ft, és a 2019. december 23. napján aláírt 1. számú szerződésmódosítással módosított nettó 59 519 534 Ft - keretösszeg mindezidáig nem került, és a jelen szerződésmódosítás 2. pontja szerinti indokok alapján 2022. június 30. napjáig minden bizonnyal nem is kerül teljes mértékben felhasználására, erre tekintettel Felek a keretösszeg magasabb fokú felhasználása érdekében a Szerződés időbeli hatályát 2022. szeptember 30. napjáig meg kívánják hosszabbítani.

Felek a Szerződés 10.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„10.4. Amennyiben a 3.1.1. pont szerinti napi takarítási munka elvégzésére Vállalkozó nem biztosítja a teljes létszámot (1 fő csoportvezető és 3 fő takarító) a közbeszerzési műszaki leírásban foglaltak szerint, úgy Megrendelő díjlevonással élhet. A díjlevonás mértéke a napi takarítási díj 20 %-a minden meg nem jelent fő után.”

Felek a Szerződés 10.5. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„10.5. Amennyiben a 10.4. pont szerint távolmaradó személyek száma 30 napon belül legalább négy alkalommal eléri a kettő főt, úgy Megrendelő a 10.4. pont szerinti díjlevonás mellett azonnali hatállyal jogosult a szerződést felmondani, és egyidejűleg meghiúsulási kötbért érvényesíteni, melynek mértéke a szerződés futamidejéből hátralévő időre vonatkozó teljes napi takarításra vonatkozó díj (futamidőből hátralévő - takarítással érintett - napok száma szorozva a napi takarítás díjával) 30%-a.”

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Felek rögzítik, hogy figyelemmel arra, hogy takarítandó alapterület megváltozik, és a Szerződés teljesítéséhez a továbbiakban a korábbiaktól eltérő számú állandó takarító személyzet lesz szükséges, ennek kapcsán szükséges a Szerződés módosítása.

Figyelemmel arra, hogy a Szerződés vonatkozásában a takarítandó alapterület és az állandó takarító személyzet számának megváltoztatása (csökkenése), és a Szerződés nagyságrendileg 33 hónapig tartó hatályának három hónappal történő meghosszabbítása nem tekinthető jelentősnek, Felek a Szerződést a Kbt. 141. § (6) bekezdésének alább idézett rendelkezései alapján módosítják:

„141. § (6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha

a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.”

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 59 519 534.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 59 519 534.00 HUF