Dienstleistungen - 257248-2022

13/05/2022    S93

Ungarn-Paks: Reinigungsdienste

2022/S 093-257248

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_88605771
Postanschrift: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Ort: Paks
NUTS-Code: HU233 Tolna
Postleitzahl: 7030
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Nagy Szilvia Klára
E-Mail: nagysz@paks2.hu
Telefon: +36 203732349
Fax: +36 75501646
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.paks2.hu

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Paks II telephelyek takarítása, gondnokolása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000891662020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Paks II Zrt. telephelyek takarítása, gondnokolása

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU12 Pest
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

Paks, Budapest

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Nyertes Ajánlattevő(AT) feladata takarítási és gondnokolási szolgáltatások nyújtása Ajánlatkérő(AK) részére a keretmegállapodás(KM) aláírásától számított 36 hónap időtartamra, vagy a KM szerinti keretösszeg kimerüléséig az AK már meglévő és a keretmegállapodás időbeli hatálya alatt AK létesítménygazdálkodásába kerülő épületekben, telephelyeken. A keretmegállapodás keretösszege 395 000 000 Ft.

A takarítandó és gondnokolandó terület nagysága a meglévő, és megvalósítás alatt lévő területekkel jelenleg ~ 9900 m2, mely a KM időbeli hatálya alatt további telephelyek bevonásával előreláthatóan 4950 m2 területtel bővülhet. A feladattal érintett jelenlegi telephelyek:

1. 7030 Paks, Dankó Pista u. 1. Takarítandó terület: 1 832,8 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 120 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.

2. 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: 129 m2 (informatikai helyiségek) Feladatok: havi, eseti takarítás.

3. 22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: 73,2 m2; Feladatok: havi, eseti takarítás.

4. 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3. II. emelet(ABC): Takarítandó terület:1 370,27 m2. A telephelyen elhelyezhető létszám: 98 fő. Feladatok: napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.

Előreláthatóan 2021. 01.01-től AK használatába kerülő telephelyek:

5. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/161.1.2. Beruházó irodaépülete (UYA) Takarítandó terület:2904 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 180 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.

6. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/178(EBK) Takarítandó terület:3553,5; A telephelyen elhelyezhető létszám: 276 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.

Takarítási feladat típusok: nappalos, napi, havi, negyedéves eseti takarítási szolgáltatások

Takarítási szolgáltatások iroda jellegű létesítmények (jelenleg: Dankó P. utca, ABC, UYA, EBK) esetén:

Nappalos takarítás: Rendszeres nappalos takarítás (hétfőtől péntekig, munkaidőben (munkanapokon 8:00-16:00), az Ajánlatkérő által az egyedi megrendelésben meghatározott óraszámban, a Feladat jellegéből, valamint a telephely vonatkozásában meghatározott - a felek között előzetesen egyeztetett - létszámban.

Napi takarítás: Rendszeres napi takarítás munkanapokon 18:00 és 22:00 óra között. A rendszeres napi gyakoriságú takarítást folyamatosan, "napi" gyakorisággal kell végezni a Feladat jellegéből, valamint a telephely vonatkozásában meghatározott - a felek között előzetesen egyeztetett - létszámban, az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint.

Havi takarítás: A rendszeres napi takarítás keretein belül (munkanapokon 18:00 és 22:00 óra közötti időtartamban) rendszeres havi gyakorisággal elvégzendő takarítási feladatok ellátása, az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint.

Negyedéves takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, minimum 3 fős takarítói létszámmal, ütemezetten munkanapokon és munkaidőn kívül (18:00 és 22:00 óra), vagy előre egyeztetett hétvégi napokon 7:00 és 21:00 óra között, negyedéves gyakorisággal kell elvégezni az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint.

Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, takarítói létszámmal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő takarítási feladat az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet.

Takarítási szolgáltatások technikai jellegű létesítmények (jelenleg: 22/11 kV transzformátorállomás, Dózsa Gy. úti alagsor) esetén: Havi takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító biztosítása, általában havi egyszeri alkalommal (tervezetten 12 alkalom/év), munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban elvégzendő takarítási feladat az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet. Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító biztosítása, maximum évente 12 alkalommal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő takarítási feladat az AKvel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet.

Gondnokolási feladatok célja a telephelyek állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges megelőző, és felújításnak nem minősülő kármegelőző és kárelhárító munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje, állapotának megóvása, valamint a telephelyek udvarterének rendben tartása.Rendelkezésre állás: munkanapokon, AK munkaidejéhez igazodóan, jellemzően 7-15 óráig.

A gondnokolási feladatok ellátásához szükséges munkaeszközökről, segédanyagokról nyertes AT köteles gondoskodni. A gondnokolási feladatok teljesítése során felmerülő számlával igazolt anyagköltségeket AK havonta maximum 100 000,-Ft+ÁFA összeg erejéig számla ellenében elszámolja.

Az AT által megadott ajánlati egységáraknak magukba kell foglalniuk a szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi dologi jellegű kiadást, ideértve különösen a szükséges gépek, eszközök rendelkezésre állásának biztosítását, azok kiszállási, logisztikai, organizációs és menedzsment jellegű költségeit, továbbá a takarításhoz szükséges tisztítószerek, higiéniai termékek és egyéb kiegészítők folyamatos biztosításának költségét is. A telephelyekre vonatkozó részletes műszaki leírást és az ellátandó feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint az annak részeként megküldött Vállalkozási keretmegállapodás 1. sz. melléklete (Feladatspecifikáció) tartalmazza. AK a meglévő telephelyekre vonatkozóan - a közbeszerzési dokumentáció részeként - a telephelyek alaprajzait rendelkezésre bocsátja.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 098-257712

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

A Paks II Zrt. által használt telephelyek takarítása és gondnokolása

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
13/05/2021
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_62584632
Postanschrift: Debercsény Utca 54
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 1171
Land: Ungarn
E-Mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Fax: +36 17700330
Internet-Adresse: http://www.no1cleaning.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 395 000 000.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

A keretmegállapodás aláírásának napja: 2022.04.29. napja

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A 2015. évi CXLIII. törvény(Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000 Reinigungsdienste
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU12 Pest
NUTS-Code: HU233 Tolna
Hauptort der Ausführung:

Paks, Budapest

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nyertes Ajánlattevő(AT) feladata takarítási és gondnokolási szolgáltatások nyújtása Ajánlatkérő(AK) részére a keretmegállapodás(KM) aláírásától számított 36 hónap időtartamra, vagy a KM szerinti keretösszeg kimerüléséig az AK már meglévő és a keretmegállapodás időbeli hatálya alatt AK létesítménygazdálkodásába kerülő épületekben, telephelyeken. A keretmegállapodás keretösszege 395 000 000 Ft.

A takarítandó és gondnokolandó terület nagysága a meglévő, és megvalósítás alatt lévő területekkel jelenleg ~ 9900 m2, mely a KM időbeli hatálya alatt további telephelyek bevonásával előreláthatóan 4950 m2 területtel bővülhet. A feladattal érintett jelenlegi telephelyek:

1. 7030 Paks, Dankó Pista u. 1. Takarítandó terület: 1 832,8 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 120 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.

2. 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: 129 m2 (informatikai helyiségek) Feladatok: havi, eseti takarítás.

3. 22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: 73,2 m2; Feladatok: havi, eseti takarítás.

4. 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3. II. emelet(ABC): Takarítandó terület:1 370,27 m2. A telephelyen elhelyezhető létszám: 98 fő. Feladatok: napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.

Előreláthatóan 2021. 01.01-től AK használatába kerülő telephelyek:

5. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/161.1.2. Beruházó irodaépülete (UYA) Takarítandó terület:2904 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 180 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.

6. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/178(EBK) Takarítandó terület:3553,5; A telephelyen elhelyezhető létszám: 276 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.

Takarítási feladat típusok: nappalos, napi, havi, negyedéves eseti takarítási szolgáltatások

Takarítási szolgáltatások iroda jellegű létesítmények (jelenleg: Dankó P. utca, ABC, UYA, EBK) esetén:

Nappalos takarítás: Rendszeres nappalos takarítás (hétfőtől péntekig, munkaidőben (munkanapokon 8:00-16:00), az Ajánlatkérő által az egyedi megrendelésben meghatározott óraszámban, a Feladat jellegéből, valamint a telephely vonatkozásában meghatározott - a felek között előzetesen egyeztetett - létszámban.

Napi takarítás: Rendszeres napi takarítás munkanapokon 18:00 és 22:00 óra között. A rendszeres napi gyakoriságú takarítást folyamatosan, "napi" gyakorisággal kell végezni a Feladat jellegéből, valamint a telephely vonatkozásában meghatározott - a felek között előzetesen egyeztetett - létszámban, az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint.

Havi takarítás: A rendszeres napi takarítás keretein belül (munkanapokon 18:00 és 22:00 óra közötti időtartamban) rendszeres havi gyakorisággal elvégzendő takarítási feladatok ellátása, az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint.

Negyedéves takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, minimum 3 fős takarítói létszámmal, ütemezetten munkanapokon és munkaidőn kívül (18:00 és 22:00 óra), vagy előre egyeztetett hétvégi napokon 7:00 és 21:00 óra között, negyedéves gyakorisággal kell elvégezni az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint.

Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, takarítói létszámmal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő takarítási feladat az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet.

Takarítási szolgáltatások technikai jellegű létesítmények (jelenleg: 22/11 kV transzformátorállomás, Dózsa Gy. úti alagsor) esetén: Havi takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító biztosítása, általában havi egyszeri alkalommal (tervezetten 12 alkalom/év), munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban elvégzendő takarítási feladat az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet. Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító biztosítása, maximum évente 12 alkalommal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő takarítási feladat az AKvel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet.

Gondnokolási feladatok célja a telephelyek állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges megelőző, és felújításnak nem minősülő kármegelőző és kárelhárító munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje, állapotának megóvása, valamint a telephelyek udvarterének rendben tartása.Rendelkezésre állás: munkanapokon, AK munkaidejéhez igazodóan, jellemzően 7-15 óráig.

A gondnokolási feladatok ellátásához szükséges munkaeszközökről, segédanyagokról nyertes AT köteles gondoskodni. A gondnokolási feladatok teljesítése során felmerülő számlával igazolt anyagköltségeket AK havonta maximum 100 000,-Ft+ÁFA összeg erejéig számla ellenében elszámolja.

Az AT által megadott ajánlati egységáraknak magukba kell foglalniuk a szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi dologi jellegű kiadást, ideértve különösen a szükséges gépek, eszközök rendelkezésre állásának biztosítását, azok kiszállási, logisztikai, organizációs és menedzsment jellegű költségeit, továbbá a takarításhoz szükséges tisztítószerek, higiéniai termékek és egyéb kiegészítők folyamatos biztosításának költségét is. A telephelyekre vonatkozó részletes műszaki leírást és az ellátandó feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint az annak részeként megküldött Vállalkozási keretmegállapodás 1. sz. melléklete (Feladatspecifikáció) tartalmazza. AK a meglévő telephelyekre vonatkozóan - a közbeszerzési dokumentáció részeként - a telephelyek alaprajzait rendelkezésre bocsátja.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 36
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 395 000 000.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_62584632
Postanschrift: Debercsény Utca 54
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU120 Pest
Postleitzahl: 1171
Land: Ungarn
E-Mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Fax: +36 17700330
Internet-Adresse: http://www.no1cleaning.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A Keretmegállapodás módosítása során kizárólag a Keretmegállapodás 4.3. pontjában rögzített vállalkozói egységárak kerültek 3,3 % mértékkel megemelésre.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

2022. évre a minimálbér összegére, valamint az infláció mértékére vonatkozó változások,rendelkezések,illetve a kezelőszerek,papírtermékek piaci árának túlzott mértékű megemelkedése együtt indokolttá teszik a KM módosítását,de kizárólag olyan mértékben,amelyek objektív módon alátámaszthatók,igazolhatók.A minimálbér emelkedése a 2018-2020 közötti időszakban minden egyes évben 8% volt,így a közbeszerzési ajánlat megadásakor Vállalkozó 8%-os átlagos minimálbér emelkedéssel kalkulálhatott.A 2022. évi minimálbér emelés 32 600 Ft az előző évhez viszonyítva,ami 19,5%-ot, a 2020. évi bázishoz viszonyítva 24,2%-ot jelent.A tényleges gazdasági hatás vizsgálatánál figyelembe kell azt is venni, hogy eközben 2022. jan. 1-től a szociális hozzájárulási adó 15,5%-ról 13%-ra csökkent,és ezzel egyidőben megszűnt a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó fizetési kötelezettség is.Ezen körülmények együttesen azt eredményezik, hogy a Vállalkozót, mint foglalkoztatót terhelő befizetés a 2022.évben 17%-ről 13%-ra csökkent, ami számára 4% mértékű megtakarítást jelent. A 2020. évi 161 000 Ft-os havi minimálbér szociális hozzájárulási adóval és szakképzési hozzájárulással(összesen 17%)növelt összege 188 370 Ft.Következetes trendszámítással tovább számolva(évi 8% minimálbér emelés, változatlan közterhek)a havi bruttó személyi jellegű ráfordítás 2022-ben 219 715 Ft lenne.Ezzel szemben a tényleges érték(magasabb minimálbér, alacsonyabb közteher)226 000 Ft.A kettő különbsége 6 285 Ft, ami azt jelenti, hogy a 2022. évi tényleges személyi jellegű ráfordítás 3,3%-kal magasabb a 2020. évi tényleges személyi jellegű ráfordítás alapján trend mentén számított 2022. évi értékénél.Hasonló levezetést alkalmazva az anyagokra, a közbeszerzési ajánlat elkészítésekor a 2015-2019. évi tényleges fogyasztói infláció átlagos értéke 1,8% volt.A 2021. évi tény infláció 5,1%. A 2021. évi tény fogyasztói árindex 3,3%-kal magasabb a 2015-2019. évi átlagnál.Amennyiben a fogyasztói kosarat alkotó mosó- és tisztítószerek inflációját nézzük, a 2015-2019. évi tényleges fogyasztói infláció átlagos értéke 0,5% volt. A mosó és tisztítószerek 2021. évi tény inflációja 3,7%. A mosó és tisztítószerek 2021. évi tény fogyasztói árindexe 3,2%-kal magasabb a 2015-2019. évi átlagnál.A fenti részletes és objektív levezetés alapján a KM módosítás keretében a vállalkozási egységáraknak 3,3 % mértékű megemelése indokolt. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseket, elsődlegesen a 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az ahhoz kapcsolódó joggyakorlatot figyelembe véve a KM módosítására a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában foglaltak alapján, a ca)-cb és cc) pontokban előírt valamennyi feltétel együttes fennállása alapján van lehetőség.A Kbt. 141. § (4) bek. ca)-cb és cc) pontjaiban foglaltak alapján a KM módosítására abban az esetben kerülhet sor, ha

- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,

- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint

- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

A KM új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek jelen szerződésmódosítás esetében.A Kbt. 141. § (4) bek. ca) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a KM, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Vevő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A fenti indoklásban részletesen kifejtett - és számszerű tényadatokkal is alátámasztott - indoklás alapján 2022. évben mind a minimálbér összege, mind az éves infláció mértéke olyan rendkívüli, előre nem látható mértékben emelkedett, amely jóval meghaladta az ajánlat benyújtását megelőző években tapasztalt szokásos mértékű emelkedést, így azzal Vállalkozó az ajánlat megadásakor a legnagyobb gondosság mellett, a beszerzés körülményeinek ismeretében sem számíthatott.

A KM módosítását indokoló körülmények, vagyis az infláció s a minimálbér ilyen jelentős mértékű megemelkedéséről Vállalkozónak az ajánlata megtételekor nem volt tudomása, illetve azok a Felek által kellő gondossággal eljárva sem voltak előreláthatók. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bek. ca) alpontja szerinti kellő gondosság melletti előre nem láthatóság kitétele megvalósul. A Kbt. 141. § (4) bek. cb) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a KM, tekintettel arra, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A KM módosításának eredményeként nem változik meg a szerződés általános jellege, mivel a KM új elemmel nem egészül ki, továbbra is a KM szerinti szolgáltatásokat az eredetileg meghatározott Feladatspecifikáció szerint szükséges Vállalkozónak teljesítenie, a KM kitételei nem változnak.Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bek. cb) alpontja szerint jelen módosítás következtében a szerződés általános jellege nem változik.A Kbt. 141. § (4) bek. cc) alpontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a KM, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a Kbt. 141. § (4) bek. ca) alpontja szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Jelen módosítás nem jár a szerződéses ellenérték (keretösszeg) változásával, ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bek. cc) alpontja szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.A módosítás kizárólag a vállalkozói egységárakat érinti, amellyel összefüggésben nem kerül sor a keretösszeg megemelésére,így az nem eredményezi az eredeti szerződéses érték emelkedését.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 395 000 000.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 395 000 000.00 HUF