Szolgáltatások - 257779-2020

03/06/2020    S106

Magyarország-Budapest: Mentési szolgáltatások

2020/S 106-257779

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44156895
Postai cím: Markó utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
E-mail: nagy.barbara@mentok.hu
Telefon: +36 13503737
Fax: +36 13506917

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mentok.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000502182020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000502182020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Koraszülöttmentési szolgáltatás beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000502182020
II.1.2)Fő CPV-kód
75252000 Mentési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szolgáltatási szerződés koraszülött mentés és őrzött szállítás ellátására. Két ajánlati részben.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Koraszülöttmentési szolgáltatás beszerzése I.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
85143000 Mentőszolgálat
75252000 Mentési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország (lásd II.2.4) pont)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási szerződés koraszülött mentés és őrzött szállítás ellátására.

Esetszám: 3500/év (tájékoztató jellegű adat korábbi évek átlag esetszámai alapján).

1. ajánlati rész teljesítési helyei:

— Bács-Kiskun megye: Kecskemét és Kunszentmiklós járások,

— Budapest,

— Fejér megye, kivéve Mór járás,

— Heves megye: Hatvan, Gyöngyös és Füzesabony járások,

— Jász-Nagykun-Szolnok megye: Jászberény, Jászapáti és Szolnok járások,

— Komárom-Esztergom megye kivéve Kisbér és Komárom járások,

— Nógrád megye,

— Pest megye

Ajánlattevő az alábbi feladatok ellátására vállal kötelezettséget:

— 6000 gramm alatti súlyú, kritikus állapotú kora- és újszülöttek ellátása, prehospitális és szülőszobai újraélesztése,

— Koraszülöttek és patológiás újszülöttek intenzív ellátást biztosító újszülött rohamkocsikban történő, őrzött szállítása,

— A szállítás idején – szükség esetén – életmentő, állapotstabilizáló beavatkozások végzése,

— Kórházban ápolt, szállítás közben potenciálisan ellátási igényű kora-és újszülöttek vizsgálatokra és terápiás beavatkozásokra szállítása és visszaszállítása,

— Az intenzív ellátást már nem igénylők visszaszállítása a küldő kórházakba,

— Otthon vagy más egyéb helyen lefolyó, rendellenes tünetekkel járó szülés esetén, koraszülöttség esetén vagy az újszülött egyéb más okból fellépő veszélyeztetettsége okán a helyszíni ellátás és ezt követően PIC-be történő szállítása,

— Ellátás nyújtása és szállítás minden olyan esetben, amikor a csecsemő állapota miatt őrzött szállítás szükséges és testsúlya nem haladja meg a 6000 gr-ot, testhosszának mérete nem nagyobb 60 cm-nél.

Legalább 1 db 24 órás teljes felszerelésű neonatológiai rohamkocsi, valamint 1 db 24 órás szállító neonatológiai mentőgépkocsi (szállító) szolgálatba állítása szükséges.

A mentési feladat ellátására az 5/2006. (II.7.) EüM rendelet rendelkezései irányadók.

További követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, valamint szerződés-tervezet rendelkezései tartalmazzák.

A közbeszerzés tárgya Kbt. 3. melléklet szerinti szolgáltatás.

Ajánlatkérő a Kbt. 21. § (2) bek. alapján a Kbt. Harmadik részt alkalmazva jár el.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés nem meghosszabbítható.

Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.

Opció nincs.

Az Ár értékelési szempontként a nettó havi díjra (HUF) vonatkozóan kell megajánlást tenni. Az ajánlatok bontásakor a fedezeti összeg ismertetése során is a havi díjra vonatkozó fedezeti összeg kerül ismertetésre.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Koraszülöttmentési szolgáltatás beszerzése II.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
85100000 Egészségügyi szolgáltatások
85143000 Mentőszolgálat
75252000 Mentési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország (lásd II.2.4) pont)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Szolgáltatási szerződés koraszülött mentés és őrzött szállítás ellátására.

Esetszám: 3800/év (tájékoztató jellegű adat korábbi évek átlag esetszámai alapján).

2. ajánlati rész teljesítési helyei:

— Bács-Kiskun megye, kivéve Kecskemét és Kunszentmiklós járások,

— Baranya megye,

— Békés megye,

— Borsod-Abaúj-Zemplém megye,

— Csongrád megye,

— Fejér megye: Mór járás,

— Győr-Moson-Sopron megye,

— Hajdú Bihar megye,

— Heves megye, kivéve Hatvan, Gyöngyös és Füzesabony járások,

— Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve Jászberény, Jászapáti és Szolnok járások,

— Komárom-Esztergom megye: Kisbér és Komárom járások,

— Somogy megye,

— Szabolcs-Szatmár megye,

— Tolna megye,

— Vas megye,

— Veszprém megye,

— Zala megye

Ajánlattevő az alábbi feladatok ellátására vállal kötelezettséget:

— 6000 gramm alatti súlyú, kritikus állapotú kora- és újszülöttek ellátása, prehospitális és szülőszobai újraélesztése,

— Koraszülöttek és patológiás újszülöttek intenzív ellátást biztosító újszülött rohamkocsikban történő, őrzött szállítása,

— A szállítás idején - szükség esetén - életmentő, állapotstabilizáló beavatkozások végzése,

— Kórházban ápolt, szállítás közben potenciálisan ellátási igényű kora-és újszülöttek vizsgálatokra és terápiás beavatkozásokra szállítása és visszaszállítása,

— Az intenzív ellátást már nem igénylők visszaszállítása a küldő kórházakba,

— Otthon vagy más egyéb helyen lefolyó, rendellenes tünetekkel járó szülés esetén, koraszülöttség esetén vagy az újszülött egyéb más okból fellépő veszélyeztetettsége okán a helyszíni ellátás és ezt követően PIC-be történő szállítása,

— Ellátás nyújtása és szállítás minden olyan esetben, amikor a csecsemő állapota miatt őrzött szállítás szükséges és testsúlya nem haladja meg a 6000 gr-ot, testhosszának mérete nem nagyobb 60 cm-nél.

Legalább 8 db 24 órás teljes felszerelésű neonatológiai rohamkocsi szolgálatba állítása szükséges.

A mentési feladat ellátására az 5/2006. (II.7.) EüM rendelet rendelkezései irányadók.

További követelményeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás, valamint szerződés-tervezet rendelkezései tartalmazzák.

A közbeszerzés tárgya Kbt. 3. melléklet szerinti szolgáltatás.

Ajánlatkérő a Kbt. 21. § (2) bek. alapján a Kbt. Harmadik részt alkalmazva jár el.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A szerződés nem meghosszabbítható.

Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.

Opció nincs.

Az Ár értékelési szempontként a nettó havi díjra (HUF) vonatkozóan kell megajánlást tenni. Az ajánlatok bontásakor a fedezeti összeg ismertetése során is a havi díjra vonatkozó fedezeti összeg kerül ismertetésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindkét részben:

Kizáró okok: Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerint. Igazolási mód:Kbt. 114.§ (2) bek., 321/2015.(X.30.)Kr. 1.§ (7)-(8)bek,12.-13.§, 17.§, Kbt. 64.§,69.§(11a)bek.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk.: Sz.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik koraszülött mentés és koraszülött szállítás mentési tevékenység végzésére a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint kiadott működési engedéllyel (vagy letelepedése szerinti országban előírt azzal egyenértékű engedéllyel).

Igazolási mód: Kbt.114.§ (2) bek.,Kbt. 69. § (4)-(7) bek. Irányadó:Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek.,67. § (3) bek.,Kbt.69.§(11a)bek.,Kr. 1.§ (7)-(8) bek. Kr. 24. § (1)bek. Igazolás:

Sz.1. AT-nek csatolnia kell a Kr. 26. § (3) bek. alapján a koraszülött mentés és koraszülött szállítás mentési tevékenység végzésére a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint kiadott működési engedélyének (vagy letelepedése szerinti országban előírt azzal egyenértékű engedély) másolatát.

Folyt.VI.3)2.pontban.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

Személyi feltételek 5/2006.(II.7.)EüMrend. szerint

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindkét ajánlati rész esetén:

Kötbérek:

Késedelmi kötbér: egyhavi szolgáltatási díj 2 %-a/óra, max. 24 órányi összeg.

Hibás teljesítési kötbér: egyhavi szolgáltatási díj 5 %-a/nap, max. 10 napnyi összeg.

Meghiúsulási kötbér: nettó szolgáltatási díj egyévi összegének 20 %-a.

A részletszabályokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Mindkét ajánlati rész esetén:

Fizetési feltételek:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ellenszolgáltatás teljesítése havonta a teljesítés igazolás alapján kiállított számla alapján átutalással történik a számla kézhezvételét követő 30 napon belül a Kbt. 135. § (1), (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek alapján. Kbt. 27/A. § irányadó.

Az ajánlattétel, a számlázás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Mindkét részben:

Értékelési szempont: Ár: Nettó havi díj (HUF)

Értékelési szempont Kbt.76.§(2)bek.a)legalacsonyabb ár.

AK a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel kizárólag a vonatkozó ágazati jogszabályok (különösen 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet) által konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatást vehet igénybe, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem szolgálják.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 23/06/2020
Helyi idő: 10:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben. A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR Kr.) 15. § rendelkezései irányadók.Bontás helye:https://ekr.gov.hu/; bontás időpontja:IV.2.2) szerinti időpontot követő 2 óra.

2.Mindkét részben:Műszaki-szakmai alk: M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített: 1. rész esetén összesen 2625 eset koraszülött mentés és/vagy őrzött szállítás referenciával/referenciákkal;2. rész esetén összesen 2850 eset koraszülött mentés és/vagy őrzött szállítás referenciával/referenciákkal. Min.követelmény több szerződéssel is igazolható. Több részre történő ajánlat esetén a nagyobb mennyiség irányadó.

Ig.mód:Kbt. Kbt.114.§ (2) bek.,Kbt. 69. § (4)-(7) bek. Irányadó:Kr. 21/A. §, 21. § (3a) bek.,Kbt.65.§ (6)-(7), (9) és (11)-(12) bek.,67. § (3) bek.,Kbt.69.§(11a)bek.,Kr. 1.§ (7)-(8) bek. Kr. 24. § (1)bek.

Igazolás:

AT-nek csatolnia kell a Kr. 21.§ (3) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év (36 hónap) a közbeszerzés tárgya szerinti, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciáinak ismertetését a Kr. 23. § szerint igazolva. A referencia nyilatkozat/igazolás minimális tartalma:

— szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám/e-mail cím),

— a szerződés teljesítésének ideje: kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap bontásban),

— a szolgáltatás tárgyának ismertetése az alkalmasság megállapításához szükséges tartalommal és részletességgel,

— a szolgáltatás mennyisége,

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben a teljesítés tárgya bővebb a közbeszerzés tárgyánál, úgy a közbeszerzés tárgya szerinti teljesítést is meg kell adni.

3.Az eljárás a Kbt. 40. § (1) bek. alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) kerül lebonyolításra (https://ekr.gov.hu).

4.EKR használatához az EKR Kr. 6. §-a szerinti regisztráció szükséges. AK a Kbt.39.§(1) bek.-nek megfelelően biztosítja a közbeszerzési dokumentumokat az EKR Kr. szerint az EKR-ben regisztrált, az eljárás iránt érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők részére.

5.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban Kbt.41/A.§, valamint Kbt.35.§(2a)bek.,Kbt.65.§(12)bek. és az EKR Kr. 11-12.§ rendelkezései irányadók.

6. Az ajánlatban a felhívásban előírtak mellett be kell nyújtani a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott egyéb dokumentumokat/ nyilatkozatokat is.

7. Valamennyi rész esetén: Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal (EKR űrlap kitöltésével). Az ajánlatban ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja.

8.Az ajánlatban AT-nek nyilatkoznia kell:

— Kbt. 66. § (2) bek. szerint (EKR űrlap kitöltésével),

— Kbt. 66. § (6) a) és b) pontjai szerint, nemleges tartalommal is (EKR űrlap kitöltésével),

— Kbt. 65. § (7)bek. szerint, nemleges tartalommal is (EKR űrlap kitöltésével).

Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról,nemleges tartalom esetén is (EKR űrlap kitöltésével). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Folytatás VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) pont folytatása:

9.Közös ajánlattétel esetén csatolni kell együttműködési megállapodást. AK kizárja projekttársaság létrehozását.

10.Az előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

11.AK a jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek. foglaltakat.

12.AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

13.Ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap, figyelemmel a Kbt.81.§(11)bek. - folyamatba épített ellenőrzés.

14.A nyertes AT-nek be kell nyújtania a szerződés megkötésekor az Áht. 41. § (6) bekezdés szerinti nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül. Ennek elmaradása a szerződéstől való visszalépésnek minősül.

15.Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződéskötéskor bármely okból nem rendelkezik koraszülött mentés és koraszülött szállítás mentési tevékenység végzésére a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint kiadott működési engedéllyel, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

16. III.2.3) ponthoz: Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötésre be kell mutatnia a szerződés teljesítésében közreműködő személyeket, a mentőorvosok és mentőápolók tekintetében meg kell adni a működési engedélyszámukat, a mentőgépkocsi-vezetők tekintetében be kell nyújtani az érvényes PÁV vizsgával rendelkező jogosítvány másolatát. Ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül.

17.Felelős akkr. közb. szaktanácsadó: dr. Piszkor Melitta; Lajstromszám: 00423

18.Az eljárásban megjelölt határidők az EKR rendszerideje szerint értendők. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei irányadók.

19.Az EKR üzemeltetését és fenntartását a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://nekszt.hu/ekr-tamogatas/.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/05/2020