We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 257890-2020

03/06/2020    S106

Czechia-Plzeň: Construction work

2020/S 106-257890

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 062-149350)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
National registration number: 25220683
Postal address: Denisovo nábřeží 920/12
Town: Plzeň
NUTS code: CZ032 Plzeňský kraj
Postal code: 301 00
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Petra Šindelářová
E-mail: sindelarova@pmdp.cz
Telephone: +420 378037493
Internet address(es):
Main address: http://www.pmdp.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.pmdp.cz/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35

II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work - MA12 - IA13
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této Veřejné zakázky je kompletní zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci Areálu vozovny Slovany a výstavby s tím související infrastruktury na adrese Slovanská alej 35, Plzeň, ČESKÁ REPUBLIKA, nacházející se v katastrálním území Plzeň a katastrálním území Hradiště u Plzně, obci Plzeň, včetně dodávky příslušných technologií, uvedení jednotlivých stavebních celků/objektů do zkušebního provozu, je-li to příslušnými právními předpisy vyžadováno, zajištění udělení kolaudačního souhlasu a poskytnutí dalších plnění, která jsou popsána v návrhu smlouvy o dílo, a rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Součástí předmětu plnění je mimo jiné vybudování vlakové cesty a měnírny.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/05/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 062-149350

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 25/06/2020
Local time: 10:00
Read:
Date: 03/07/2020
Local time: 10:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 25/06/2020
Local time: 10:30
Read:
Date: 03/07/2020
Local time: 10:30
VII.2)Other additional information: