Lieferungen - 257994-2022

Kompaktansicht anzeigen

13/05/2022    S93

Polen-Krakau: Schutz- und Sicherheitskleidung

2022/S 093-257994

Bekanntmachung vergebener Aufträge in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit

Lieferauftrag

Richtlinie 2009/81/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber / Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Nationale Identifikationsnummer: 121390415
Postanschrift: ul. Montelupich 3
Ort: Kraków
Postleitzahl: 30-901
Land: Polen
Kontaktstelle(n): 3 Regionalna Baza Logistyczna
E-Mail: mag.ptak@ron.mil.pl
Telefon: +48 261137568

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers / des Auftraggebers: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Sonstige: Jednostka sektora finansów publicznych (jednostka wojskowa)
I.3)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags
Dostawa w latach 2022-2024 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania - kombinezon pilota wz. 2010 oraz kurtka pilota
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag

NUTS-Code PL Polska

II.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
II.1.4)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w latach 2022-2024 przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – kombinezon pilota wz. 2010 oraz kurtka pilota. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania:
zadanie nr 1 - Kombinezon pilota wz. 2010
zadanie nr 2 - Kurtka pilota
W ramach umowy Wykonawca będzie obowiązany do dostarczenia przedmiotów zamówienia do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
Przedmioty zamówienia muszą być wyprodukowane według wymagań określonych w Wojskowej Dokumentacji Techniczno-Technologicznej (WDTT) oraz Warunkach Technicznych (WT):
Zadanie nr 1 – WDTT 606B/MON;
Zadanie nr 2 – WDTT 643A/MON;
WDTT 814A/MON oraz w WT układy ocieplające 325-330 kz 2-2012.
Przedmioty zamówienia będą podlegały nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z zgodnie z AQAP 2110 wydanie D wersja 1.

Poszczególne przedmioty oraz opakowania powinny być znakowane kodami kreskowymi zgodnie z postanowieniami decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON z dnia 7 stycznia 2014 r., poz. 11.) oraz przywołanym w jej treści standardem GS1. Specyfikacja generalna GS1 oraz dokumenty pomocnicze dla dostawcy dostępne są na stronach internetowych www.gs1.org i www.gs1pl.org.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
w 2022 (zadanie nr 1-2):
- zakończenie: 120 dni od daty zawarcia umowy lub do dnia 30 listopada 2022 r.- w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej;
- ewentualne opcje 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2022 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
w 2023 (zadanie nr 1-2):
- zakończenie: 120 dni od daty przekazania informacji o ziszczeniu się warunku zawieszającego realizację umowy lub do dnia 30 listopada 2023 r.- w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej;
- ewentualne opcje 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2023 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
w 2024 (zdanie nr 1):
- zakończenie: 120 dni od daty przekazania informacji o ziszczeniu się warunku zawieszającego realizację umowy lub do dnia 30 listopada 2024 r.- w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej;
- ewentualne opcje 90 dni od daty poinformowania o uruchomieniu prawa opcji lub do dnia 30 listopada 2024 r. – w zależności od tego, który z terminów upłynie wcześniej.
II.1.5)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung

II.2)Endgültiger Gesamtauftragswert
II.2.1)Endgültiger Gesamtauftragswert

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
Nichtoffen
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber
28/2022
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags

Auftragsbekanntmachung

Bekanntmachungsnummer im ABl: 2022/S 026-067594 vom 7.2.2022

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung: Zadanie nr 2 - kurtka pilota
V.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
V.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
V.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
V.4)Angaben zum Auftragswert
V.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.2)Zusätzliche Angaben:
Unieważniono zadanie nr 2 - kurtka pilota
Uzasadnienie prawne unieważnienia postepowania w zakresie zdania nr 2:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postepowania w zakresie zdania nr 2: W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, przed upływem terminu składania wniosków tj. do dnia 07.03.2022 r. do godziny 8:00 w zakresie zadania nr 2 nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp w takim przypadku zamawiający unieważnia postępowanie.
VI.3)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.3.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/kio

VI.3.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.3.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10.5.2022