Supplies - 258-2021

04/01/2021    S1

Lithuania-Vilnius: Medical consumables

2021/S 001-000258

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
National registration number: 124364561
Postal address: Santariškių g. 2
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: LT-08661
Country: Lithuania
Contact person: Jolanta Biekšienė
E-mail: jolanta.bieksiene@santa.lt
Telephone: +370 52501772
Fax: +370 52365111
Internet address(es):
Main address: http://www.santa.lt/
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6137
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=557217
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=557217&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vienkartinės individualios apsaugos priemonės, Nr. 2317

II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

4 pirkimo dalys. Šių priemonių būtina įsigyti kaip galima skubiau, nes dėl nepalankios epidemiologinės situacijos – COVID-19 infekcija – labai padidėjo individualios apsaugos priemonių poreikis ir yra būtina aprūpinti jomis gydymo įstaigą, siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Numatoma vykdyti skubos tvarka, t. y. vykdyti pagreitintą AK procedūrą sutrumpinant paraiškų pateikimo terminą iki 15 dienų nuo skelbimo paskelbimo CVP IS priemonėmis (VPĮ 60 str. 3 d. 1 p.).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vienkartinis respiratorius FFP3 sulankstomos formos su iškvėpimo vožtuvu

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

40 000 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Jei iki sutarties galiojimo pabaigos nėra išpirktas maksimalus prekių kiekis, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 6 mėn.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vienkartinis respiratorius FFP3 sulankstomos formos be iškvėpimo vožtuvo

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

34 000 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Jei iki sutarties galiojimo pabaigos nėra išpirktas maksimalus prekių kiekis, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 6 mėn.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vienkartinis respiratorius FFP3 su su iškvėpimo vožtuvu ir integruota vienkartine kauke

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

5 000 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Jei iki sutarties galiojimo pabaigos nėra išpirktas maksimalus prekių kiekis, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 6 mėn.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vienkartinis respiratorius FFP3 su iškvėpimo vožtuvu

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
II.2.4)Description of the procurement:

30 000 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 6
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Jei iki sutarties galiojimo pabaigos nėra išpirktas maksimalus prekių kiekis, sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 6 mėn.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas) turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti užpildytą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1) sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekes, pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 proc. nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš pardavėjui mokėtinų sumų;

2) jei pardavėjas iš esmės pažeidžia sutartį 9.2 p. nurodytais atvejais, pirkėjas turi teisę taikyti 10 proc. sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius;

3) jei pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su pardavėju per sutarties 6.1 p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 proc. dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justification:

Šių priemonių nėra galimybės įsigyti per CPO.

Apsaugos priemones būtina įsigyti kaip galima skubiau, nes dėl nepalankios epidemiologinės situacijos – COVID-19 infekcija – labai padidėjo individualios apsaugos priemonių poreikis, todėl gydymo įstaigos aprūpinimui ir siekiant užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą individualios apsaugos priemonės yra būtinos. Atsižvelgiant į nurodytas priežastis, šių priemonių pirkimą numatoma vykdyti skubos tvarka, t. y. vykdyti pagreitintą AK procedūrą sutrumpinant paraiškų pateikimo terminą iki 15 dienų nuo skelbimo paskelbimo CVP IS priemonėmis (VPĮ 60 str. 3 d. 1 p.).

IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/01/2021
Local time: 07:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/01/2021
Local time: 07:45
Place:

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, B korpusas, Viešųjų pirkimų skyrius, 330 kab.

Information about authorised persons and opening procedure:

Tiekėjai arba jų įgalioti asmenys nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais, atliekamos paraiškų ar pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/12/2020