Tjenesteydelser - 258094-2016

27/07/2016    S143

Forenede Kongerige, Det-London: Levering af lærings- og udviklingsaktiviteter til personaleudvikling og tilegnelse af lederevner

2016/S 143-258094

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Postadresse: 30 Churchill Place, Canary Wharf
By: London
NUTS-kode: UKI12 Inner London - East
Postnummer: E14 5EU
Land: Det Forenede Kongerige
E-mail: training.tender@ema.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.ema.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000259.jsp&mid=WC0b01ac0580029487
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
Postadresse: One Canada Square (Floor 46), Canary Wharf
By: London
NUTS-kode: UKI12 Inner London - East
Postnummer: E14 5AA
Land: Det Forenede Kongerige
E-mail: training.tender@ema.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eba.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: http://www.eba.europa.eu/about-us/procurement
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1560
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af lærings- og udviklingsaktiviteter til personaleudvikling og tilegnelse af lederevner.

Sagsnr.: EMA/2016/03/HR.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
80511000 Personaleuddannelse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af støttetjenester til lærings- og udviklingsaktiviteter til personale inden for:

— personlig udvikling

— lederudvikling.

Der er planlagt en række metoder til at støtte udviklingen af færdigheder inden for de ovennævnte områder, herunder klasseværelsesaktiviteter, coaching, udformning af e-læring, facilitering, konferencer, særlige arrangementer, lærevejledning osv. Standard- eller skræddersyede tilgange kan blive påkrævet. Åbne (offentlige) kurser tilgængelige i London, er ligeledes påkrævet.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 570 000.00 GBP
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80520000 Uddannelsesfaciliteter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: UKI12 Inner London - East
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 570 000.00 GBP
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i punkt I.3.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/08/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/09/2016
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Det Europæiske Lægemiddelagentur, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5EU, DET FORENEDE KONGERIGE.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 1 repræsentant pr. tilbudsgiver kan overvære åbningen af buddene. Af sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgivere registrere sig inden for den fastsatte frist (se venligst opfordringen til afgivelse af bud) med henblik på tilladelse til at overvære åbningen af buddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Bemærk venligst, at kun 1 bud kan afgives pr. tilbudsgiver.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1.

Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at perioden for indgivelse af en klage afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klage.

Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Det Europæiske Lægemiddelagentur
Postadresse: 30 Churchill Place
By: London
Postnummer: E14 5EU
Land: Det Forenede Kongerige
E-mail: info@ema.europa.eu
Telefon: +44 2036606000
Fax: +44 2036605555
Internetadresse: http://www.ema.europa.eu/ema/
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2016