Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 258102-2016

27/07/2016    S143

Belgia-Bryssel: UCA 16/037 – audiovisuaalipalvelujen toimittaminen Euroopan unionin neuvostolle / Eurooppa-neuvostolle

2016/S 143-258102

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin neuvosto, General Secretariat
Postiosoite: rue de la Loi 175
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postinumero: 1048
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: tendering@consilium.europa.eu
Puhelin: +32 2-281-8062
Faksi: +32 2-280-0262
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://tendering.consilium.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1690
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1690
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

UCA 16/037 – audiovisuaalipalvelujen toimittaminen Euroopan unionin neuvostolle / Eurooppa-neuvostolle

Viitenumero: UCA 16/037.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
92100000 Elokuva- ja videopalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena olevan perushankkeen kuvaus on seuraavanlainen:

Sopimuksen avulla on tarkoitus toimittaa monenlaisia audiovisuaalipalveluja neuvoston pääsihteeristölle (General Secretariat of the Council – GSC) sekä Eurooppa-neuvostolle. Tehtäviin sisältyy päivittäisten audiovisuaalipalvelujen tarjoaminen ja audiovisuaalisen raportoinnin toimittaminen Eurooppa-neuvoston kokouksista ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan toimista sekä muista korkean tason tapahtumista.

Sopimusosapuolen on toimitettava asiaankuuluva henkilöstö ja välineet neuvoston pääsihteeristön audiovisuaalisiin töihin liittyvän työnkulun sujuvan toteuttamisen tukemiseksi. Sopimusosapuolen on noudatettava ajoittain erittäin vaativia toimitusaikoja, jotka on määritetty hankinta-asiakirjoissa, ja toimitettava asiaankuuluvat resurssit tilanteen mukaisesti. Yksityiskohtainen kuvaus on saatavilla hankinta-asiakirjoista ja erityisesti liitteessä II (tekniset eritelmät) annetusta yleiskatsauksesta (osoitteessa https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1690).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 0.01 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
64228000 Televisio- ja radio-ohjelmien lähetyspalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
64200000 Televiestintäpalvelut
51310000 Radio-, televisio- ja av-laitteiden asentaminen
50300000 PC:iden, toimisto-, televiestintä- ja av-laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän hankintamenettelyn kohteena on henkilöstön ja teknisten laitteiden toimittaminen monenlaisten audiovisuaalipalvelujen toteuttamiseksi.

Sopimusosapuolen toimittamat palvelut suoritetaan pääasiassa joko päivittäisten audiovisuaalipalvelujen tai huippukokousten yhteydessä.

Jäljempänä annetaan alustavat arviot odotetuista palvelumääristä joidenkin keskeisten tehtävänkuvien osalta neuvoston pääsihteeristön vuoden 2015 toimien perusteella. Lisätietoja ja tarkemmat määriä koskevat arviot kaikkien tehtävänkuvien ja laitteiden osalta on saatavilla hankinta-asiakirjoista (osoitteessa https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1690).

Nämä luvut ovat ainoastaan arvioita, ja niihin saatetaan tehdä merkittäviä muutoksia ajan kuluessa. Arviot eivät velvoita hankintaviranomaista millään tavalla hankkimaan palveluita niiden mukaisesti.

Päivittäiset audiovisuaalipalvelut (alustava vuotuisten henkilötyöpäivien määrä joidenkin tehtävänkuvien osalta (luettelo ei ole kattava)):

toimittaja-tuottaja: 500;

toimittaja-ohjaaja: 200;

uutistoimituksen toimittaja: 220;

kuvaaja: 1 000;

ääniteknikko: 800;

videoeditoija (työskentelee neuvoston editointitiloissa): 500;

grafiikasta vastaava videoeditoija: 250;

tiedotusvälineistä vastaava päällikkö (työskentelee neuvoston toimitiloissa): 220;

taustatoimintojen tuottaja (työskentelee neuvoston toimitiloissa): 560;

suunnittelupäällikkö (työskentelee neuvoston toimitiloissa): 440;

video-ohjaaja (useilla kameroilla kuvattavat videot): 40;

digitaalisesta työnkulusta vastaava päällikkö: 220;

päävalvomon (master control room – MCR) ohjaaja: 350.

Saman päivän aikana voidaan järjestää useita eri tapahtumia. Tapahtumia järjestetään pääasiassa Brysselissä, mutta myös Luxemburgissa (neuvoston kokoukset huhti-, kesä- ja lokakuussa). Sopimusosapuolen on voitava toimittaa paikalle työryhmä Brysselissä 2 tunnin kuluessa mistä tahansa pyynnöstä. Brysselin ulkopuolella on mahdollisesti katettava noin 40 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan tehtävää (osallistuminen EU:n ja kolmansien maiden välisiin huippukokouksiin, G8- ja G20-kokoukset jne.).

Eurooppa-neuvostot (eli EU:n johtajien huippukokoukset):

Perushankkeen kohteena on 6 huippukokousta vuodessa (sisältyvät keskeisiin tehtävänkuviin liittyviin arvioituihin määriin). Huippukokousta varten vaaditaan tyypillisesti seuraavat tehtävänkuvat (henkilötyöpäivät) ja laitteet:

vanhempi tuottaja: 2;

tuotantoavustaja: 2;

vanhempi video-ohjaaja (useilla kameroilla kuvattavat videot): 2;

pääkuvaaja: 2;

valaistuksen asiantuntija: 2;

kuvaaja: 12;

Steadicam-kuvanvakaimen käyttäjä: 2;

avustava Steadicam-kuvanvakaimen käyttäjä: 2;

nosturin käyttäjä (Jimmy jib): 2;

etäkameran käyttäjä: 4;

ääniteknikko: 8;

ulkolähetysauton (outside broadcasting – OB) päällikkö: 2;

tekninen avustaja (ulkolähetysautoja varten): 18;

ulkolähetysautojen äänitekniikasta vastaava päällikkö: 2;

LSM-ohjelmiston käyttäjä: 4;

varjostusohjelma: 2;

asennukset/purkutyöt: 1 päivä ennen huippukokousta ja 1 päivä huippukokouksen jälkeen,

ulkolähetysauto: 2 päivää;

valaistus 5 alueella: 2 päivää;

2 LSM-ohjelmistoa, Jimmy jib -nosturi, 2 suurtaajuuskameraa, kannettava radiopuhelin, 2 kauko-ohjattavaa kääntöpäätä: 2 päivää;

TV-studion työryhmä, johon kuuluu useilla kameroilla kuvattavien videoiden ohjaaja, meikkitaiteilija, ääniteknikko, etäkameran käyttäjä: 2 päivää.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 0.01 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

sopimus voidaan uusia 3 kertaa 1 vuodeksi siten, että puitesopimuksen enimmäiskestoaika on 5 vuotta.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 10
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

hakijoiden määrää ei ole rajoitettu.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Neuvoston pääsihteeristö ei julkaise sopimustensa arvioitua rahallista arvoa (katso kohta II.1.5). Palvelujen/toimitusten arvioitu määrä on ilmoitettu tarjouseritelmissä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hakijoiden on toimitettava osallistumishakemusasiakirjojensa mukana jäljempänä mainitut asiakirjat. Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

1. jäljennös tarkastetuista taseista ja tilitiedoista tai muut todistusasiakirjat 2:n viime tilikauden osalta,

2. jäljennös tarkastetuista tilinpäätöslaskelmista kokonaisliikevaihdon osalta sekä sellaisen erityisliikevaihdon osalta, joka koskee tämän hankintamenettelyn yhteydessä pyydettyjen palvelujen tyyppiä, 2:n viime tilikauden osalta.

Huom. Tietojen vaillinaisuus tai tiettyjen asiakirjojen puuttuminen voi johtaa osallistumishakemuksen hylkäämiseen.

Vähimmäisvaatimukset:

— vähintään 8 000 000 euron vuotuinen liikevaihto kummankin 2:n viime tilikauden osalta,

— vähintään 4 000 000 euron vuotuinen erityisliikevaihto (tämän hankintamenettelyn yhteydessä pyydettyjen palvelujen tyypin osalta) kummankin 2:n viime tilikauden osalta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hakijoiden on toimitettava osallistumishakemusasiakirjojensa mukana jäljempänä mainitut asiakirjat. Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

1. asiakirjat, joilla todistetaan ammatillinen asema ja tekninen suorituskyky sekä vähintään 3 vuoden asiaankuuluva ammatillinen vaaditun palvelutyypin toimittamisesta,

2. luettelo tärkeimmistä sopimuksista, jotka vastaavat luonteeltaan tämän hankintamenettelyn yhteydessä pyydettyjä sopimuksia ja jotka on suoritettu 3:n viime vuoden aikana. Hakijoita pyydetään toimittamaan kunkin referenssin osalta tiedot julkisesta tai yksityisestä asiakkaasta, suoritusajasta ja sopimuksen arvosta. Hakijoiden on toimitettava tärkeimpien referensseinä mainittujen sopimusten osalta yksityiskohtaiset tiedot toimitettujen palvelujen luonteesta ja laajuudesta,

3. ilmoitus hakijan keskimääräisestä vuotuisesta henkilöstömäärästä sekä johtohenkilöstön määrästä 3:n viime vuoden aikana.

Huom. Tietojen vaillinaisuus tai tiettyjen asiakirjojen puuttuminen voi johtaa osallistumishakemuksen hylkäämiseen.

Vähimmäisvaatimukset:

Hakijoiden, jotka haluavat osallistua tähän tarjouspyyntömenettelyyn, on täytettävä teknistä suorituskykyä ja ammatillisia valmiuksia koskeva lomake, jotta voidaan osoittaa, että hakijat täyttävät näitä valintaperusteita varten vaaditut vähimmäistasot. Lomake on saatavilla osoitteesta https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1690

— Hakijoiden on toimitettava vähintään 3 referenssiä sellaisia erilaisia audiovisuaalipalveluja koskevista sopimuksista, jotka vastaavat luonteeltaan tätä sopimusta varten vaadittuja palveluja. Referenssisopimusten on oltava joko käynnissä tai ne on täytynyt saattaa päätökseen 3:n viime vuoden aikana. Referenssien sopimusarvon on oltava vähintään

• 2 000 000 euroa 1 sopimuksen osalta,

• 200 000 euroa kummankin 2 sopimuksen osalta.

Vähintään 1 referenssillä on osoitettava tarjoajan valmiudet hallinnoida monitahoisia isännöityjä lähetystoimintapalveluja (esimerkiksi kansainväliset urheilutapahtumat), mukaan luettuna sellaisen ulkolähetysauton toiminta, joka on varustettu vähintään 6 kameralla ja josta voidaan lähettää suoria lähetyksiä.

Vähintään 1 referenssillä on osoitettava tarjoajan valmiudet hallinnoida TV-studioita, joissa käytetään useita kameroita.

Vähintään 1 referenssillä on osoitettava tarjoajan valmiudet muodostaa paikallisia työryhmiä maailmanlaajuisesti uutisten toimittamiseen liittyviä toimia varten (esimerkiksi pääsyn avulla olemassa olevaan maailmanlaajuisen videotyöryhmien/-tuottajien verkostoon).

Kunkin referenssin osalta on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot toimitettujen palvelujen luonteesta ja määristä, mukaan luettuina tiedot yksityisestä tai julkisesta asiakkaasta, suoritusajasta sekä sopimuksen arvosta.

— Hakijoiden on osoitettava, että ne voivat toimittaa audiovisuaalisista palveluista vastaavan työryhmän, johon kuuluu 5 teknikkoa, Brysselissä 2 tunnin kuluessa pyynnöstä.

III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

sopimus suoritetaan englanniksi ja/tai ranskaksi.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: puitesopimuksen enimmäiskestoaika on 5 vuotta, mikä on perusteltua, jotta voidaan (1) edistää kilpailua parantamalla uuden henkilöstön palkkaamiseen tehtävästä alkusijoituksesta saatavaa tuottoa ja parantamalla mahdollisten sopimusosapuolten valmiuksia Brysselissä ja (2) ottaa huomioon aika, joka tarvitaan sopimusosapuolen henkilöstön integrointiin ja kouluttamiseen neuvoston pääsihteeristön työnkulun ja teknisen infrastruktuurin osalta.
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 09/09/2016
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Alkuperäisen sopimuksen tekemisen jälkeisten 3 vuoden aikana pääsihteeristö voi käyttää neuvottelumenettelyä sopimusosapuoleksi valitun talouden toimijan kanssa ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon sellaisia uusia palveluja varten, jotka koostuvat vastaavien palvelujen toistamisesta. Edellytyksenä on, että kyseiset palvelut ovat kohdassa II.1.4 kuvatun perushankkeen mukaisia.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://www.curia.europa.eu
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin neuvosto, General Secretariat
Postiosoite: Wetstraat / rue de la Loi 175
Postitoimipaikka: Brussels
Postinumero: 1048
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: tendering@consilium.europa.eu
Puhelin: +32 2-2818062
Faksi: +32 2-2800262
Internetosoite: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/07/2016