Služby - 258105-2016

27/07/2016    S143

Belgie-Brusel: Studie o úrovni bezpečnosti zvláštních požadavků na stabilitu v případě osobních lodí typu ro-ro

2016/S 143-258105

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Mobility and Transport, Directorate D: Logistics, Maritime and Land Transport and Passenger Rights
Poštovní adresa: DM 28 3/56
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: Petra Doubkova
E-mail: move-maritime-transport-and-safety@ec.europa.eu
Tel.: +32 22969303
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1750
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázku zadává centrální zadavatel
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1750
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Doprava.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Studie o úrovni bezpečnosti zvláštních požadavků na stabilitu v případě osobních lodí typu ro-ro.

II.1.2)Hlavní kód CPV
79411000 Všeobecné podnikové poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Na základě výsledků a návrhů několika studií EMSA o stálosti škod (zejména EMSA 2 a EMSA 3) a jejich přijetí na mezinárodní úrovni budou v rámci studie poskytnuty konkrétní doklady o: a) potenciální bezpečnostní mezeře mezi SOLAS 2009 (v platném znění) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES, a b) dopady aktualizace nebo zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 330 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb a místa konání jednání.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem je podpořit přezkum směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/25/ES. Zhotovitel navrhne formulaci pro požadovaný index dělení R pro osobní lodě typu ro-ro, které zajistí úroveň bezpečnosti ekvivalentní té, které byla dosažena v případě celé flotily, která spadá do rozsahu této studie.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 16
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 21/10/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28/10/2016
Místní čas: 11:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/07/2016